Prøv avisen

Nordens metodistkirke kan blive splittet

Danske Christian Alsted er biskop over hele Norden samt Baltikum i den metodistkirke, der splittes nu. Her ses han under en barnedåb i kirken. – Foto: Leif Tuxen.

Globalt kirkesamfund vil dele sig i to på grund af uenigheder om accept af homoseksuelle præster og vielser. Det vil formentlig også skille medlemmer af metodistkirken i Norden og Baltikum, som danskeren Christian Alsted er biskop over

Den verdensomspændende metodistkirke United Methodist Church tager konsekvensen af en årelang strid om trossamfundets seksuallære og deler sig formelt i to dele.

Det bekendtgjorde kirkens globale ledere forleden, hvor de fremlagde en plan for opsplitningen af United Methodist Church, der i USA er et af de store gamle kirkesamfund. Planen indebærer stiftelsen af mindst ét nyt ”traditionelt metodistisk” trossamfund, der fortsat vil bandlyse homoseksuelle ægteskaber og præstevielse af praktiserende bøsser og lesbiske. Størstedelen af de metodistiske menigheder i USA ventes at forblive i den eksisterende metodistkirke, der vil blive en mere socialt og teologisk liberal institution.

Det bliver formentlig også tilfældet for de omtrent 2000 danske metodister, vurderer biskop over metodistkirkerne i Norden og Baltikum, Christian Alsted, der ser delingen af kirken som den eneste udvej.

”Jeg er selv af den opfattelse, at det er det bedst mulige forslag, vi kan komme frem til efter at have diskuteret dette emne i snart 50 år. Jeg ville foretrække at bevare enheden, men desværre har det ikke været muligt at bygge bro, så nu kommer der formentlig en løsning, der vil tilgodese de forskellige teologiske grupperinger i kirken og give dem plads til at fungere,” siger han.

Christian Alsted repræsenterer kirkerne i syv lande i Norden og Baltikum, der ser forskelligt på spørgsmålene om vielse af homoseksuelle og præster, der udlever homoseksualitet. Derfor kan der også komme en splittelse inden for de lande, han er biskop over.

”De danske metodister er over en bred kam teologisk konservative, men etisk liberale. Her vil der være en bred accept af at vie personer af samme køn og af at ordinere en præst, der er praktiserende homoseksuel. I Finland og de baltiske lande er de mere etisk konservative, og der kunne man forestille sig, at nogle vil tilslutte sig det nye, mere traditionelle trossamfund,” siger han.

Det er endnu ikke besluttet, hvordan det biskoppelige tilsyn skal være i tilfælde af, at kirker i Baltikum og Norden vil indtræde i det mere konservative metodistsamfund.

Splittelsen mellem United Methodist Churchs højre- og venstrefløj har været flere år undervejs. United Methodist Church er et globalt trossamfund, men omkring halvdelen af medlemmerne befinder sig i USA, hvor striden om homoseksualitet har udspillet sig mellem liberale amerikanske metodister og deres konservative trosfæller, der som oftest deler syn på seksualiet med medlemmerne i Afrika og Asien. Mange individuelle amerikanske metodistkirker udfører allerede vielser af homoseksuelle og bifalder præstevielsen af bøsser og lesbiske trods United Methodist Churchs forbud.

Uenighederne blev stillet til skue under United Methodist Churchs ophedede internationale generalforsamling i fjor, hvor lidt over halvdelen af kirkeledere og menige medlemmer stemte for at stramme forbuddet mod homoseksuelle ægteskaber med henvisning til, at ”homoseksuel praksis er inkompatibel med den kristne lære”. Efterfølgende nedsatte kirkens ledere et udvalg for at forsøge at finde et kompromis mellem de forskellige teologiske fløje.

Konservative kirkeledere forklarer over for amerikanske medier, at de indså, at det var en umulig bestræbelse at ændre deres mere liberale trosfællers holdninger til seksualetik.

”Nogle vil mene, at vi burde have forsøgt at holde fast og styre dem i den rigtige retning, men man kan ikke holde nogen som fange. Den gode nyhed er, at alle i sidste ende vil ende med til at være i en kirke, som de rent faktisk har lyst til at være i,” siger Mark Tooley, der står i spidsen for den religiøst konservative tænketank Institute on Religion and Democracy, til avisen Washington Post.