Skilsmisse på katolsk

Langt flere amerikanske end europæiske katolikker får deres ægteskab annulleret. Det har fået Vatikanet til at reagere, for en annullering er en alvorlig sag

Den katolske kirke opfatter ægteskabet som et sakramente, og en annullering er en offentlig erklæring om, at et givent giftermål aldrig har haft nogen sakramental dimension og derfor aldrig har været et rigtigt ægteskab.
Den katolske kirke opfatter ægteskabet som et sakramente, og en annullering er en offentlig erklæring om, at et givent giftermål aldrig har haft nogen sakramental dimension og derfor aldrig har været et rigtigt ægteskab. Foto: Ritzau Scanpix/Iris

Den katolske kirke tillader ikke skilsmisser. Ikke desto mindre går også katolske ægteskaber i stykker, og hvis det sker, kan parterne henvende sig til de lokale kirkelige myndigheder i håbet om at få deres ægteskab annulleret. Det har for eksempel både Frank Sinatra, prinsesse Caroline af Monaco og den demokratiske præsidentkandidat, senator John Kerry, gjort.

Flere ægteskabelige annulleringer i USA

Muligheden står i princippet åben for alle, men nye tal fra Vatikanet viser, at langt flere amerikanske katolikker får deres ægteskaber annulleret end europæiske katolikker, og det har fået paven til at mistænke de amerikanske kirkelige domstole for at tage for let på ægteskabets principielle uopløselighed. Skønt de kun udgør seks procent af verdens katolske befolkning, tegnede amerikanske katolikker sig således i 2002 for ikke færre end 57 procent af de annulleringer, som de kirkelige domstole tildelte ved laveste instans.

En annullering er en alvorlig sag. Den katolske kirke opfatter ægteskabet som et sakramente, og en annullering er en offentlig erklæring om, at et givent giftermål aldrig har haft nogen sakramental dimension og derfor aldrig har været et rigtigt ægteskab.

Der kan være mange grunde til en annullering, men hvis kirkejuristerne for eksempel kan godtgøre, at ingen af parterne forstod, hvad de indlagde sig på, da de blev gift, har parterne efter en annullering mulighed for at indgå et nyt katolsk bryllup. Dette sker ikke, fordi de nu er blevet skilt, men fordi de har fået kirkens ord for, at det første ægteskab aldrig var et virkeligt ægteskab.

Tallene fra USA er indeholdt i den seneste udgave af den katolske kirkes statistiske årbog, og de er blevet grundigt analyseret af det italienske månedsblad "30 Giorni". Heraf fremgår det også, at der i 2002 på verdensplan blev bevilget 54.247 annulleringer sammenlignet med 3.384.730 katolske ægteskaber, det vil sige en annullering for hvert 62. ægteskab.

Antallet af amerikanske annulleringer i USA i 2002 var 30.845 med Italien på andenpladsen med 2817 annulleringer og Polen på en tredjeplads med 2400.

De statistiske oplysninger viser også, at kirkelige dommere i den nye verden er langt mere tilbøjelige til at annullere ægteskaber end deres europæiske modstykker. Mens canadiske, amerikanske og australske dommere i 2002 annullerede ægteskaberne i 97 procent af de sager, der nåede frem til deres bord, faldt dette tal til 85 procent i Europa.

Annulleringer bekymrer Vatikanet

De mest liberale dommere finder man i Mexico, hvor 99 procent af ægteskaberne blev annullerede, mens de polske dommere er de mest restriktive, hvor kun 79 procent af ægteskabssagerne endte med en annullering.

Den lethed, hvormed man i nogle dele af verden angiveligt annullerer ægteskaber, har længe bekymret Vatikanet, og i en tale til kirkelige dommere, embedsmænd og sagførere tidligere på året kritiserede pave Johannes Paul II de kirkelige domstole for tendensen. Paven advarede også skarpt imod den forestilling, at ethvert mislykket ægteskab automatisk også er et ugyldigt ægteskab.

- En sådan fejlagtig tilgang til problematikken står i fare for at glemme, at menneskelivet er præget af synd, og at et gyldigt ægteskab udmærket kan fejle, fordi ægtefællerne bruger deres frihed forkert, betonede han.

Uanset teologien og juraen bag den katolske kirkes ægteskabsforståelse kan en annullering af et ægteskab være vanskelig at forstå, især når der er tale om flere års samliv og fælles børn.

Netop USA byder på et af de mest omtalte eksempler i så henseende. I 1991 blev den katolske politiker og medlem af kongressen, Joseph Kennedy, og hans ikke-katolske kone, Sheila Raunch Kennedy, skilt ved en verdslig domstol. Da Joseph Kennedy to år senere ønskede at gifte sig på ny, ansøgte han den kirkelige domstol i Boston om at få sit tidligere ægteskab annulleret. Men da det gik op for hans ekskone, hvad en annullering i grunden indebar, besluttede hun sig for at appellere til Rom.

- Min mand og jeg havde kendt hinanden i ni år, før vi blev gift katolsk. Vi havde været gift i 12 år, før vi blev skilt, og vi havde fået to dejlige børn. Jeg kunne ikke forstå, hvordan nogen kunne hævde, at vores ægteskab aldrig havde været gyldigt. Det forekom mig, at jeg ville lyve for Gud, hvis jeg gik med til en annullering, skrev hun senere i en berømt bog om hele forløbet med titlen "Shattered Faith".