Prøv avisen

Skoler svigter kristendomsfag

En ny undersøgelse af folkeskolens vejledende timetal fra konsulentfirmaet UNI-C viser, at kristendomskundskab er folkeskolens mest nedprioriterede Billedet er fra Kristendomsundervisning i de ældste klasser på Haahrs Skole i Svendborg. - Foto: Sonny Munk Carlsen Denmark

Kristendomskundskab er det mest nedprioriterede af alle fag i folkeskolen. Et stigende antal muslimske elever kan være årsagen, siger kommunerne

Kristendomskundskab er folkeskolens mest nedprioriterede fag. Det viser en ny undersøgelse af folkeskolens vejledende timetal fra konsulentfirmaet UNI-C. Ud af knap 1500 folkeskoler er der 850 skoler, som på niveauet fra 1. til 6. klasse vælger at se bort fra det timetal, som Undervisningsministeriet anbefaler i faget kristendomskundskab. Kommunernes Landsforening peger på islam og kulturmødet som en af forklaringerne.

– Man kunne godt forestille sig, at det spiller en vis rolle, at nogle kommuner har mange muslimer, og så vælger man at prioritere anderledes, siger den radikale formand for børne- og kulturudvalget i Kommunernes Landsforening, Jørn Sørensen.

Bundplaceringen føjer sig til Kristeligt Dagblads oplysninger i sidste uge om, at skolerne også på de øverste klassetrin nedprioriterer kristendomsfaget. Jørn Sørensen tilføjer, at kampen om pladsen på skemaet ude i kommunerne er vigtig, men understreger, at han ikke vil gribe ind.

Per B. Christensen, der er formand for børne- og kulturchefforeningen, anerkender, at hensynet til muslimske elever kan spille ind på skolernes prioritering af kristendomsfaget. Men han mener, at den vigtigste forklaring er folkeskolens hovedfokus på fagene matematik, dansk og engelsk.

At Kommunernes Landsforeningen overhovedet bringer argumentet om islam på banen vækker harme hos flere politikere.

– Det er en besynderlig forklaring. Og det er da et stort knæfald for en dårlig integrationsproces at nedprioritere kristendomskundskab. Det er vigtigt, at især børn fra andre kulturer får et indblik i den danske kultur, siger uddannelsesordfører Pernille Vigsø Bagge (SF), som fostrede idéen til at få timetallene i folkeskolen kortlagt. Hun kalder nu undervisningsministeren i samråd om sagen.

– Ministeren har det øverste ansvar. Han kan ikke blive ved med at sige, at det her er en kommunal opgave, som han så bare vender ryggen til, siger hun.

Også Dansk Folkepartis Hans Kristian Skibby, som sidder i Folketingets Uddannelsesudvalg, er forarget.

– Hvis man bare stiltiende accepterer det her, så vil de, der har en anden baggrund end dansk og kristen, heller aldrig få forståelse for Danmark og for, hvordan vi ønsker, Danmark fortsat skal være, siger han.

Undervisningsminister Bertel Haarder (V) udtrykker bekymring for, at kristendom er blevet det lavest prioriterede fag i folkeskolen, men synes situationen er vanskelig.

– Jeg er bekymret over tallene for kristendomsfaget, men det er svært at gøre ret meget, fordi jeg i forvejen kæmper hårdt for at få kommunerne til at leve op til minimumstimetallet, som loven kræver. Men jeg håber ikke, at nogen nedprioriterer kristendomsundervisningen på grund af muslimerne, for det er der overhovedet ingen grund til, siger ministeren.

Undersøgelsen fra UNI-C kårer i øvrigt fagområderne hjemkundskab/håndarbejde/sløjd og historie som de anden- og tredjelavest prioriterede i folkeskolen i skoleåret 2008/09.

kirke@kristeligt-dagblad.dk