Prøv avisen

Skolereform stiller nye krav til konfirmandundervisning

Benny Vindelev, præst i Aalborg, har skrevet en 300 sider lang håndbog ”Konfirmandundervisning - Med hjerne, mund og hænder”.

Benny Vindelev, præst i Aalborg, finder det nødvendigt, at konfirmandundervisningen nytænkes. I bog til konfirmandundervisere leverer han flere end 100 bud på nye aktiviteter

Ikke kun folkeskolelærerne er stærkt påvirket af den nye folkeskolereform. For mange af landets præster betyder de nye strukturer på skoleområdet også et brud med den traditionelle konfirmandundervisning. Færre, men længere seancer med konfirmandforberedelse er en konsekvens flere steder. Der skal tænkes i inklusion og teamsamarbejde, fordi det er den virkelighed, børnene kender.

”Folkeskolereformen og de mange nye tiltag på skoleområdet i disse år gør, at det er nødvendigt, at vi som præster får nytænkt måden at lave konfirmandundervisning på. Med længere undervisningsforløb stilles der eksempelvis helt andre krav til planlægning, indhold og ledelse,” siger Benny Vindelev, præst og konsulent for den kirkelige undervisning i Budolfi Provsti i Aalborg Stift.

Han har skrevet en 300 sider lang håndbog ”Konfirmandundervisning - Med hjerne, mund og hænder”. Bogen rummer flere end 100 konkrete aktiviteter, som præster kan gøre brug af, når konfirmanderne skal motiveres.

”Det er vigtigt med en variation i arbejdsformer, og præsten skal både tænke i aktiviteter til drenge og piger. Derudover kommer man langt, hvis der både er fokus på at arbejde med hænder, fantasi og kreative evner,” siger Benny Vindelev.