Prøv avisen

Skyldig i sexsag vil fortsat gerne arbejde som præst

Fredag blev den tidligere præst kendt skyldig i overgreb og blufærdighedskrænkelser mod i alt seks børn og unge. Ifølge Specialanklager Anja Lund Liin var der tale om en ”helt ualmindelig grov sag”, som skulle føre til en straf på minimum 12-14 års fængsel. Hun ønskede dermed at bryde strafferammen på 12 års fængsel. Foto: Leif Tuxen

Den tidligere Tømmerup-præsts seksuelle overgreb på børn og unge er så voldsomme, at strafferammen bør brydes, lød det fra anklageren i Retten i Holbæk i dag. Forsvarer støttede tiltaltes ønske om at kunne arbejde som præst for socialt udsatte. Straffens længde ventes afgjort onsdag

Specialanklager Anja Lund Liin kommer aldrig til at glemme den 10. oktober i år. Det sagde hun i retten i dag, hvor straffen til den tidligere præst i Tømmerup Sogn ved Kalundborg blev drøftet.

Mere præcist ville anklageren aldrig glemme de unge brødre, der grædende havde fortalt, hvad de var blevet udsat for af deres præst, som den ene betegnede som sin bedste ven og en bonusfar. Hun ville heller ikke glemme den unge pige, som fortsat var forelsket i sin seksuelle krænker, eller den mor, som videregav en besked fra sin søn om, at han havde mistet den sidste del af sin barndom og tilliden til mennesker.

”Vi kan ikke give ham sin barndom tilbage, men vi kan måske hjælpe ham med at få en lille smule tillid tilbage til andre menneske ved at anerkende, hvor alvorligt det, han har været udsat for, er,” sagde hun.

Fredag blev den tidligere præst kendt skyldig i overgreb og blufærdighedskrænkelser mod i alt seks børn og unge i tidsrummet 2006 til 2016. Ifølge Anja Lund Liin var der tale om en ”helt ualmindelig grov sag”, som skulle føre til en straf på minimum 12-14 års fængsel samt en fratagelse af muligheden for at virke som præst og for at være alene med eller kontakte børn og unge under 18 år. Hun ønskede dermed at bryde strafferammen på 12 års fængsel, hvilket kun sker under ”særdeles skærpende omstændigheder”. Og det var der tale om her, sagde hun og henviste til tiltaltes misbrug af sin stilling som præst.

”Som jeg har sagt tidligere, så er præsten den, man går til, når man er særligt sårbar, og når livet gør ondt. Det er det sted, man går hen for at få forståelse og støtte. Det ligger i præstegerningen og vores forventning til en præst. Og når man misbruger det til at skabe helt særlige tillidsforhold og derefter begå noget af værste, man kan begå, så er der da tale om særdeles skærpende omstændigeder,” sagde hun.

Anja Lund Liin argumenterede også for en høj straf ved at udmåle straffen for de forskellige overgreb isoleret fra hinanden, og hun lagde blandt andet vægt på den tidligere præsts systematiske manipulation, ofrenes alder og overgrebenes karakter.

At den tiltalte også skulle fratages muligheden for arbejde som præst, handlede ifølge hende om risikoen for, at han kunne finde på at udnytte sin stilling igen.

”Nu er det jo svært at spå om fremtiden, men ser vi på denne sag, så er han fundet skyldig i på det groveste at have udnyttet sin stilling med misbrug af adskillige børn, som han var i kontakt til via sin præstegerning. Med det i mente er det for mig umuligt at se, at der ikke er nærliggende risiko for, at han misbruger sin stilling igen.”

Forsvarer Ulrik Sjølin Pedersen mente, at anklageren med sin vurdering ”skød helt over målet”, og at der snarere måtte være tale om en straf på fireog et halvt år. Han kom med eksempler på andre sager, som havde ført til lignende straf og tilføjede, at man i en sag som denne skulle passe på med at spille for meget på følelserne.

”Formålet med straf er ikke hævn eller at give ofrene et bedre liv, men resocialisering. Vi straffer for at bygge et nyt og bedre menneske op,” sagde han og tilføjede, at hans klient netop har taget imod al den hjælp, han kunne få i fængslet.

Dette bekræftede den tidligere præst selv, da han blev bedt om at besvare et par spørgsmål fra forsvareren i retten. Her fortalte han også, at han håbede at komme til at arbejde som præst igen efter sin straf. Han var klar over, at det ikke skulle være et arbejde med kontakt til børn og unge.

”Jeg kan selvfølgelig ikke være sognepræst, men jeg kunne arbejde med hjemløse eller på hospice. Der er steder, hvor jeg kan gøre en forskel og har lyst til at arbejde. Det er det sociale arbejde, jeg brænder for. Det har det altid været,” sagde den tidligere præst, som før har arbejdet som gadepræst, og som under sin varetægtsfængsling har talt med den kirkelige organisation Kirkens Korshær om at søge ind hos dem, når han er løsladt.

Forsvareren bakkede op om, at den anklagede ikke skulle frakendes muligheden for at virke som præst.

”At tage præstegerningen fra min klient giver ikke mening. Han kan fint være præst for alle andre voksne mennesker, og jeg kan ikke se, at man dermed skulle risikere, at han begår noget lignende i fremtiden. Ved at frakende ham præsteembedet, siger man, at han også vil misbruge folk over 18 år.”

Ved retsmødets afslutning fik den tidligere præst ordet. Han fortalte, at sagen havde været svær for ham, da han havde hørt vidneudsagn og anklager, som lå langt fra hans egne oplevelser.

”Det har aldrig været min hensigt at gøre nogen mennesker ondt. Jeg erkender, jeg har overtrådt grænser, som jeg ikke måtte,” sagde han og undskyldte over de berørte.

I retten blev de mentale undersøgelser af den tidligere præst også præsenteret. Han blev vurderet normalt begavet med en opvækst under trygge forhold og med et velfungerende netværk bestående af familie og tætte venner.

Der ventes at falde endelig dom i sagen på onsdag.