Skynd dig at blive enig

Forlig dig med din broder, siger Jesus. Det forsøger Mogens Yde Knudsen at hjælpe mennesker med. Han er mediatoradvokat et nyt begreb i det danske retsvæsen

Mogens Yde Knudsen holder balancen på en skyggestreg på en af gangbroerne over Aarhus Å, som han har kontor ved siden af. Som en af landets 300 mediatoradvokater skal han også balancere, når begge parter i en sag – efter bedste ny-testamentlige forbillede skal forliges. Mediatoradvokaten er den neutrale konfliktløser. –
Mogens Yde Knudsen holder balancen på en skyggestreg på en af gangbroerne over Aarhus Å, som han har kontor ved siden af. Som en af landets 300 mediatoradvokater skal han også balancere, når begge parter i en sag – efter bedste ny-testamentlige forbillede skal forliges. Mediatoradvokaten er den neutrale konfliktløser. – Foto: Bo Amstrup.

Der er forældrene, som efter skilsmissen nu skændes om deres fælles børn. Der er naboer, som efter mange års godt naboskab er kommet op at toppes om et hegn. Der er konflikter efter ophørte ansættelsesforhold og skuffede forretningspartnere i erhvervslivet. Det kan være helt små sager, som pludselig har vokset sig store, eller sager, hvor der strides om millioner af kroner. Og ofte er der store følelser i spil.

Det kan der også være i de konflikter mellem erhvervsdrivende, der lander på advokat Mogens Yde Knudsens bord. Store og dybe følelser er langtfra forbeholdt familieretlige sager.

Dem møder vi bestemt også i konflikterne fra erhvervslivet, hvor vi oplever dybe skuffelser, når den ene part føler sig snydt af den anden. Parterne har jo ofte været både samarbejdspartnere og gode venner gennem mange år. En løsning af konflikter i erhvervslivet kan også kræve en undskyldning, for at sårede følelser kan blive lægt og sagen forligt, selvom undskyldningen måske formelt har form af en beklagelse.

En undskyldning eller beklagelse kan ledsage en bindende aftale, hvad enten en strid løses ved en udenretlig mediation eller ved en retsmægling via domstolene. Mogens Yde Knudsen fra Zacco Advokater i Aarhus har været med til at uddanne de indtil nu 300 mediatoradvokater, der er kommet til som nye aktører i den danske retspleje sammen med retsmæglerne, som enten kan være specialuddannede dommere eller mediator­advokater.

Mediation og retsmægling giver mulighed for at få bilagt en konflikt uden at skulle igennem en ofte langvarig og opslidende retssag. Akkurat ligesom Jesus anbefaler i teksten fra Matthæus­evangeliet, som der prædikes over i folkekirken i morgen:

Forlig dig med din broder. Skynd dig at blive enig med din modpart, efterfulgt af en advarsel, for ellers er der konsekvenser. Så venter dommeren og fængslet og endnu mere: Hvis et menneskes retfærdighed ikke overgår de skriftkloges og farisæernes lovbundne retfærdighedsopfattelse, kommer det slet ikke ind i Himmeriget.

I konflikterne fra erhvervslivet, som Mogens Yde Knudsen har flest af, er virksomhedslederne fuldt bevidste om i hvert fald de jordiske konsekvenser, hvis de vælger en retssag frem for mediation eller retsmægling.

Mange af disse retssager er meget komplicerede og kan trække ud i årevis og bliver derfor hamrende dyre i advokatsalærer og udgifter til andre rådgivere for ikke at tale om den tid, virksomhedslederne og hele organisationen vil skulle investere i sagen.

Dette er den helt kontante forklaring på, at succesraten i erhvervsmediationer er ekstra høj. Men generelt har de nye tilbud om mediation og retsmægling i løbet af de få år, de har eksisteret, vist deres effektivitet. To tredjedele af de sager, hvor en mediator eller en retsmægler bistår som konfliktløser, ender med, at parterne afslutter konflikten med en aftale.

Også i de sager, hvor det af en eller anden grund ikke lykkes at blive enige, har der været en positiv effekt af mægling, fortæller Mogens Yde Knudsen.

Undersøgelser viser, at parterne også her fik en større forståelse for hinandens synspunkter. Når en konflikt bryder ud, er det jo ofte et stort problem, at man fuldstændigt lukker af for modparten.

Derfor gælder det for mediatoren om at få parterne til at forsøge at sætte sig i den andens situation: Hvad ville du gøre, hvis det var dig, der var i din broders sted? Kan man få parterne til at tænke sådan, kan det fungere som noget af en øjenåbner.

Et andet værktøj er tidselementet, for i de fleste konflikter har de stridende parter kendt hinanden godt og længe: Hvordan var det, da det gik godt imellem jer, og hvordan tror I, at I vil se tilbage på denne konflikt, når der er gået nogle år? Vil I mon være lige så meget på kant med hinanden som nu? Det tror parterne ofte ikke, fordi de ræsonnerer, at det ikke er til at holde ud at bekrige hinanden i årevis.

Som mediator møder Mogens Yde Knudsen en stor lettelse hos begge parter, når en mediation lykkes.

Modsat oplever vi i retssystemet sager, hvor mennesker har bekæmpet hinanden i det meste af et årti, og striden mellem dem kommer til at fylde utroligt meget og til sidst det hele i deres liv. Bagefter kan de så spørge sig selv, om det virkelig var ærgrelserne og pengene værd.

En gang imellem kan der være mæglingssager, hvor alt lige er ved at falde på plads, og så kan en enkelt detalje true med at vælte det hele.

Det er sager, hvor den ene part pludselig kan gå fuldstændig i baglås. Det erfarede jeg i en bodelingssag, hvor parterne havde fået fordelt værdier for millioner af kroner, og hvor manden så pludselig forlangte, at konen skulle betalte to tredjedel af retsafgiften, som udgjorde 21.000 kroner. Et ubetydeligt beløb i forhold til bodelingen, men det var afgørende for manden at få dette krav opfyldt, og det var jo i virkeligheden noget helt andet end det relativt beskedne beløb, der var i spil.

At det kan vise sig under en mægling, at det vigtigste egentlig slet ikke er det, man udadtil strides om, oplevede Mogens Yde Knudsen også i en retsmægling mellem et ungt par, der var gået fra hinanden.

Kvinden skyldte manden penge, og han havde stævnet hende, men under mæglingen kom det frem, at manden havde rigtig meget, som han gerne ville fortælle sin nu forhenværende kæreste. Det havde han forsøgt, da de var på vej til at gå hver til sit, men hun havde aldrig villet lytte. Det lå ham meget på sinde, at han fik lejlighed til at få det fortalt, og nu lyttede hun. De skulle selvfølgelig have talt sammen under en tur langs havet i stedet for, at det kom til at ske i overværelse af en mediatoradvokat og deres respektive partsadvokater, men det var det, som deres konflikt i virkeligheden drejede sig om. Og kvinden fik i øvrigt al den kredittid, hun kunne ønske sig.

Som oftest har hver part sin advokat med, når der holdes mæglingsmøde, hvor mediatoradvokaten sidder som neutral mægler ved bordenden.

For mediator er det vigtigste, at parterne når frem til en aftale, som de begge kan leve med. Her er det ikke, som ved en retssag, et spørgsmål om, hvem der har ret, og at den ene vinder, og den anden taber. Det betyder ikke, at en mægling nødvendigvis altid ender i fryd og gammen, men den er mere fremadrettet, fordi den giver begge parter bedre mulighed for at leve videre med hinanden fremover, som man eksempelvis i nabosager, hvor man fortsat er tæt på hinanden jo ofte er nødt til.

steens@k.dk