Rapport: Smitterisiko ved sang kan være mindre end hidtil troet

Ny britisk forskning peger på, at sang ikke nødvendigvis øger risikoen for coronasmitte. Det glæder kirkelige aktører, som gerne ser kortere afstand under sang i kirkerne. Til gengæld er virusekspert skeptisk

Hvis der er dokumentation for, at sang ikke medfører en øget smitterisiko, så bør det konkret betyde, at retningslinjerne for sang i kirkerne ændres, mener Louise Schack Elholm, kirkeordfører for Venstre, som også har set det pågældende studie. Arkivfoto.
Hvis der er dokumentation for, at sang ikke medfører en øget smitterisiko, så bør det konkret betyde, at retningslinjerne for sang i kirkerne ændres, mener Louise Schack Elholm, kirkeordfører for Venstre, som også har set det pågældende studie. Arkivfoto. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix.

Risikoen for smitte via dråber øges ved sang.

Sådan står der i Sundhedsstyrelsens seneste anbefalinger til forebyggelse af coronasmitte, og det er grunden til, at man i landets kirker skal holde to meters afstand, når der synges. Men nu sår et nyt britisk studie tvivl om, hvorvidt det overhovedet er nødvendigt.

Studiet fra Univeristy of Bristol er bestilt af de britiske sundhedsmyndigheder, og de foreløbige resultater viser, at der langt hen ad vejen ikke er nogen forskel på at synge eller tale, når det kommer til potentiel smittespredning via dråber. Det handler derimod om, hvor højt – altså med hvor meget volumen – man taler eller synger. Først når lydniveauet når op omkring 90 decibel – hvilket for eksempel svarer nogenlunde til lyden af en tændt hårtørrer – eller højere, er der forskel på sang og tale, konkluderes det i rapporten. Og selv her er der kun tale om en minimal forskel.

Undersøgelsen har endnu ikke været igennem en såkaldt fagfællebedømmelse, hvor den er blevet bedømt af eksterne forskere. Men hvis resultaterne holder, bør det give anledning til, at der lempes på afstandskravet under sang i kirkerne. Det mener Mikael Wandt Laursen, generalsekretær i Frikirkenet, der finder rapporten ”meget interessant”.

”De nuværende restriktioner er et stort pres, fordi vi ikke kan have fællessang og fællesskab på samme tid. Mange frikirker plejer at være helt fyldte, men lige nu er det kun en lille del af kirkegængerne, der kan komme, fordi vi skal holde to meters afstand ved sang,” siger Mikael Wandt Laursen.

Adspurgt om det ikke kan være svært at styre, hvor højt folk synger, svarer Mikael Wandt Laursen, at han ikke tror, det bliver et stort problem.

”Jeg tror godt, man kan gøre det klart for folk, at vi ønsker et relativt lavt lydniveau på sangen, men selvfølgelig skal vi stadig handle forsvarligt, og frikirkerne har indtil videre været meget loyale over for myndighedernes retningslinjer, så det vil vi fortsætte med. Men det er vigtigt, at de regler, vi skal følge, bygger på forskning,” siger han. Søren Abildgaard, formand for Landsforeningen af Menighedsråd, har også set rapporten, og også han finder den interessant, forudsat at dens konklusioner kan valideres.

”Hvis de kan det, synes jeg, det giver anledning til, at sundhedsmyndighederne må forholde sig til dem og se på, om de nuværende regler er, som de skal være. Men rundt om i verden er der jo mange forskellige opfattelser af, hvor meget afstand man skal holde. Så vi må se, hvad myndighederne siger, og det vil vi så handle efter, som vi hele tiden har gjort,” siger Søren Abildgaard.

I sin seneste vejledning om forebyggelse af smittespredning skriver Sundhedsstyrelsen netop, at der er forskelle på, hvordan forskellige lande fastsætter adgangskrav i det offentlige rum.

Her fremgår det, at der ikke er ”sikker dokumentation for et bestemt afstandskrav”, og at sundhedsmyndighederne derfor sammensætter sine anbefalinger ”på baggrund af en samlet vurdering af den foreliggende dokumentation, internationale anbefalinger og erfaringer samt pragmatiske overvejelser”.

Det er altså på den baggrund, at det generelle afstandskrav på en meter er fastsat, mens der skal holdes to meters afstand i situationer med øget risiko for smitte – for eksempel ved sang. Men hvis der er dokumentation for, at sang ikke medfører en øget smitterisiko, så bør det konkret betyde, at retningslinjerne for sang i kirkerne ændres. Det mener Louise Schack Elholm, kirkeordfører for Venstre, som også har set det britiske studie.

”Jeg er glad for, at der er kommet ny forskning, som – hvis vi kan tage resultaterne for gode varer – kan give os et fagligt grundlag for at lempe restriktionerne for kirkerne. Vi nærmer os julen, hvor mange gerne vil i kirke, og det bliver et problem, hvis man stadig skal holde to meters afstand ved sang,” siger Louise Schack Elholm og fortæller, at hun har forelagt rapporten for sundhedsministeren og kirkeministeren.

Men selvom flere altså reagerer optimistisk på det britiske studie, er der god grund til at være skeptisk, siger Hans Jørn Kolmos, virusekspert og professor i klinisk mikrobiologi ved Syddansk Universitet. Umiddelbart mener han ikke, at resultaterne fra undersøgelsen er tilstrækkeligt grundlag for at lempe afstandskravet.

”Hver gang man åbner munden, er der risiko for, at der kommer noget ud, som kan smitte, så jeg synes, at det er fint at være på den sikre side. Og det er jo ikke forbudt at synge,” siger han og fortsætter:

”Der kan desuden være forskel på de resultater, man får ved at lave et forsøg i et laboratorium, og hvad der sker ude i virkeligheden. Og vi har jo set eksempler på, at smitte har bredt sig i blandt andet kor. Måske synger man lavere ved fællessang, men hvis man skal lave om på afstandskravet, kunne det være godt at se flere studier, som peger i samme retning,” siger Hans Jørn Kolmos, der ikke ønsker at gå dybere ind i resultaterne, så længe studiet ikke er fagfællebedømt.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra hverken kirke- eller sundhedsministeren. Sidstnævnte henviser dog til Sundhedsstyrelsen, der afviser at kommentere enkeltstående studier.