Sognepræst flygter fra missionsfolk

Uenighed om den kirkelige linje i et menighedsråd har splittet et sønderjysk sogn. Sagen viser et problem, som 90 procent af alle menighedsråd i landet har, mener biskop

Hvem bestemmer egentlig i folkekirken? Er det en lille gruppe af særligt kirkeligt aktive? Eller er det et bredt flertal af de almindelige medlemmer af kirken?. -
Hvem bestemmer egentlig i folkekirken? Er det en lille gruppe af særligt kirkeligt aktive? Eller er det et bredt flertal af de almindelige medlemmer af kirken?. -. Foto: Arkiv.

Hvem bestemmer egentlig i folkekirken? Er det en lille gruppe af særligt kirkeligt aktive? Eller er det et bredt flertal af de almindelige medlemmer af kirken?

Det dilemma sætter en ny, særpræget konflikt i et sønderjysk sogn på spidsen.

Efter kun et halvt år i sin stilling har sognepræst Birgitte Christensen forladt sit embede ved Egernsund Kirke, fordi hun mener, at et flertal i menighedsrådet forsøger at presse hende til at ændre stil i en mere missionsk retning.

Ikke sognets ånd
Formanden for menighedsrådet, Margit Kristensen, støtter præsten og har derfor også forladt menighedsrådet.

Præsten og flertallet i rådet har en helt forskellig opfattelse af, hvem kirken tilhører. Det nye menighedsråd har foreslået en del aktiviteter, som kun relaterer til Indre Mission, og som ikke er i sognets ånd. Her i sognet går vi i kirke, fordi vi har lyst, og fordi der er en god præst. Den missionske linje passer slet ikke ind i vores sogn, siger Margit Kristensen.

Den ansvarlige biskop, Niels Henrik Arendt, ser et landsdækkende problem i den lokale konflikt. Han hæfter sig ved, at kun en meget lille del af folkekirkens medlemmer engagerer sig i menighedsrådets arbejde, og det medfører, at menighedsrådets kirkelige holdning ofte ikke er repræsentativ i forhold til kirkegængerne.

Det er et problem i 90 procent af landets menighedsråd; det legale grundlag er i orden, men den folkekirkelige dækning er tynd, siger biskoppen.

Afviser pres
I Egernsund er det nu kommet så vidt, at en stor gruppe borgere vil have biskoppen til at presse de missionske medlemmer ud af rådet, så de kan beholde præsten, men det afviser han til gengæld blankt.

Det ville være skandaløst, hvis jeg som biskop lagde pres på et legalt valgt menighedsråd for at komme den brede befolkning i møde, fastslår Niels Henrik Arendt.

Der er opbakning til rådets missionske medlemmer fra næstformand Kirsten Broe-Richter.

Der har aldrig tidligere været gnidninger mellem de forskellige kirkelige retninger i menighedsrådet. Folk hernede tror nu, at Indre Mission har villet promovere sig selv i menighedsrådet, men det har intet på sig. De medlemmer, som har rødder i det missionske, er gået ind i arbejdet med de bedste intentioner. De har ikke været dirigeret af deres tilhørsforhold og har ikke presset nogen i en bestemt kirkelig retning. Jeg mener, det er præsten, der ser spøgelser, siger Kirsten Broe-Richter.

Selv ønsker sognepræst Birgitte Christensen kun at kommentere på sin opsigelse i korte vendinger.

Den skyldes uoverensstemmelser med menighedsrådet.

schelde@kristeligt-dagblad.dk

Hvem bestemmer egentlig i folkekirken? Er det en lille gruppe af særligt kirkeligt aktive? Eller er det et bredt flertal af de almindelige medlemmer af kirken?. -
Hvem bestemmer egentlig i folkekirken? Er det en lille gruppe af særligt kirkeligt aktive? Eller er det et bredt flertal af de almindelige medlemmer af kirken?. -