I Sions Kirke diskuterer konfirmander sårbarhed, spiseforstyrrelser og selvskade

I Sions Kirke i København diskuterede kommende konfirmander mental trivsel, da foreningen Det Sociale Netværk var på besøg og holdt oplæg

I undervisningsforløbet i Sions Kirke i København skulle konfirmanderne blandt andet selv tage stilling til forskellige dilemmaer om psykiske sårbare og mental trivsel. De fik et dilemma læst højt og skulle derefter gå hen til den frivillige fra Det Sociale Netværk, de var enige med. På stolen ses frivillige Mie Berg Jensen. –
I undervisningsforløbet i Sions Kirke i København skulle konfirmanderne blandt andet selv tage stilling til forskellige dilemmaer om psykiske sårbare og mental trivsel. De fik et dilemma læst højt og skulle derefter gå hen til den frivillige fra Det Sociale Netværk, de var enige med. På stolen ses frivillige Mie Berg Jensen. – . Foto: Leif Tuxen.

Mie Berg Jensen indleder sit oplæg med en sætning, der første gang blev sagt til hende, da hun var 14 år: ”Du er ikke mere værd end det, jeg gør imod dig.”

Sætningen kom fra hendes far, som ofte sagde grimme ting, truede og skældte ud. Men netop de ord satte gang i en proces, som resulterede i, at Mie Berg Jensen trak sig væk fra vennerne, at hendes karakterer dalede, og at hun fik en spiseforstyrrelse og flere gange blev indlagt på psykiatrisk afdeling.

”Jeg kom så langt ud, at jeg ikke troede på, at jeg var noget værd. Når nogen sagde, at jeg var sød, smuk eller en god veninde, afviste jeg det bare,” fortæller hun.

Foran Mie Berg Jensen i lokalet i Sions Kirke på Østerbro i København sidder 30 kommende konfirmander. De er alle blevet langt mere stille end for bare få minutter siden og kigger interesseret på den nu 25-årige kvinde med det rødlige hår og en tatovering ned over højre arm. En enkelt mobiltelefon ringer undervejs, men slukkes hurtigt.

Da Mie Berg Hansen er færdig med at tale, stiller de spørgsmål. Om hvordan forholdet til faderen er i dag, om hvem der opdagede spiseforstyrrelsen, og om hun var afvisende over for at få hjælp. Det svarer hun ja til.

”Jeg lod ikke nogen komme helt tæt op. Mine to gode veninder kom hele tiden hjem til mig, selvom jeg ikke ville have det, men det betød meget, at de blev ved med at presse på. De hjalp mig meget, og mit råd til jer er, at hvis der sker noget, som gør jer kede af det, så sig det til nogen, før I ender som mig. Og ser I nogen i problemer, så skal I tage kontakt til dem. Vær ikke bange for at blive afvist.”

Mie Berg Jensen står sammen med to andre fra foreningen Det Sociale Netværk bag dagens konfirmandforløb ”MindU – tro, tanker og trivsel”, som sætter fokus på unges mentale trivsel og psykiske sårbarhed. Tidligere har foreningen lavet forløb for ældre elever, men det har vist sig oplagt også at målrette temaet til konfirmander, siger koordinator Nadia Aarø.

”Det er i den alder, unge får det svært med sig selv og med ikke at være perfekt. Vi oplever, at de konfirmander, vi kommer ud til, godt ved, hvad vi snakker om, når vi siger spiseforstyrrelse, angst, eller at skære i sig selv. De kender det fra deres egen hverdag,” siger hun og tilføjer, at foreningen siden januar har været ude ved cirka 15 konfirmandhold i Aarhus og København og nu udvider til Aalborg og Odense.

”Vi har fået rigtig positiv feedback fra elever og præster, som har fundet en plads til os under temaet ’det indre’ i deres undervisning. Hvis der ikke er plads til, at man kan tale med sin præst om at have det dårligt, hvor så?”.

Materialet fra Det Sociale Netværk er en del af en større tendens i retning af, at konfirmationsforberedelsen rykker tættere på de unges hverdag. Udviklingen sker, efter at en anordning fra 2014 fastslog, at undervisningen skal tage udgangspunkt i konfirmandernes livsverden, og den har mødt ros, men også bekymring for, om det teologiske grundlag bliver for tyndt i undervisningen.

Materialet fra Det Sociale Netværk er en del af en større tendens, hvor konfirmationsforberedelsen rykker tættere på de unges hverdag og sætter deres interesser på dagsordenen. Det sker, efter en anordning fra 2014 fastslog, at undervisningen skal tage udgangspunkt i konfirmandernes livsverden.
Materialet fra Det Sociale Netværk er en del af en større tendens, hvor konfirmationsforberedelsen rykker tættere på de unges hverdag og sætter deres interesser på dagsordenen. Det sker, efter en anordning fra 2014 fastslog, at undervisningen skal tage udgangspunkt i konfirmandernes livsverden. Foto: Leif Tuxen

I løbet af de to timer i Sions Kirke drøftes der da heller ikke teologi, men værdier og det at have det godt og dårligt. Eleverne bliver også sat til selv at tage stilling til forskellige dilemmaer som, hvad de ville gøre, hvis en elev, de kender mindre godt, ser ud til at have det dårligt, eller hvis en veninde skærer i sig selv og ikke vil have, at de siger det videre. Det sidste dilemma splitter de unge.

”Det er svært, for man vil gerne være en god veninde og ikke miste hendes tillid og hende som veninde,” siger en, mens en anden påpeger, at hun hellere vil miste en veninde end et menneske.

En anden påpeger , at det måske netop er et råb på hjælp, og sognepræst Mette Kathrine Grosbøll bidrager til diskussionen.

”Som kristne mennesker har vi pligt til at tage ansvar for hinanden. Derfor er vi nødt til at reagere, når nogle er i problemer, for selvom der er en risiko ved at gøre det, så er der det også ved at lade være.”

Ud over en salme og lidt bøn i starten og slutningen af undervisningen fokuserer dagens konfirmationsforberedelse kun på at hjælpe hinanden. Tanken er, at Mette Kathrine Grosbøll vil sætte dagens emne ind i et kristent perspektiv i timerne ugen efter.

”Vi har drøftet etik og lignelser som den barmhjertige samaritaner, og jeg tror, at jeg i forlængelse af det vil snakke om, hvad det vil sige at være et kristent menneske i verden. At man skal have blik for hinanden, være der for hinanden, tilgive, men også turde bede om og tage imod hjælp i stedet for kun at give,” siger præsten efter afslutningen på forløbet, som hun var godt tilfreds med.

Det samme var eleverne Isabella og Silja, som gerne ser flere forløb, der har fokus på deres liv og hverdag.

”Det var virkelig lærerigt og brugbart, og det er interessant at få mennesker ud, der kan give et anderledes indspark. Der var ikke meget kristendom i det, men på den anden side er vi en aldersgruppe, der er pres på med eksamener og sociale ting, så det er godt at få ind her,” siger Silja på 14 år.