Prøv avisen

Sostrup Kloster: Kontroversiel leder vil etablere ny orden

25 søstre tilknyttet Sostrup Kloster er udtrådt af deres orden. Sammen med den omstridte klosterleder, abbedisse moder Theresa Brenninkmeijer, vil de etablere ny orden med fokus på evangelisation Foto: Thomas Arnbo.

25 søstre tilknyttet Sostrup Kloster er udtrådt af deres orden. Sammen med omstridt klosterleder vil de etablere ny orden med fokus på evangelisation

Rettelse: Det fremgik tidligere af artiklen, at Sostrup Kloster ligger i Gjerlev. Det er dog ikke korrekt. Klosteret ligger i Gjerrild.

Den katolske kirke i Danmark er havnet i et juridisk tomrum i sagen om cistercienserklostret Maria Hjerte Abbedi på Sostrup Slot ved Grenaa. Søstrene på klostret er blevet løst fra ordenen, og i dag er kun viceværten tilbage på slottet på Norddjurs. Den katolske kirke i Danmark skal de næste måneder prøve at løse de juridiske problemer i forbindelse med det forladte kloster.

Søstrenes flytning følger efter år med problemer. Tilbage i 2001 modtog Czeslaw Kozon, som er biskop for Den katolske kirke i Danmark, flere breve fra personer med tilknytning til klostret om magtmisbrug og manipulation, angiveligt udført af klostrets leder, abbedisse moder Theresa Brenninkmeijer.

LÆS OGSÅ: Et slots storhed og fald

Det er ikke Den katolske kirke i Danmark, som har tilsyn med klostret, men biskop Czeslaw Kozon kontaktede cistercienserordenens ledelse i Vatikanet og bad de tilsynsførende aflægge et besøg i klostret.

For fire år siden fik sagen nyt liv. Det var en bog skrevet af en tidligere nonne på klostret, Helene Hägglund, som fik sagen til at rulle. Steder og personer var anonymiseret, men Kristeligt Dagblad afslørede, at det drejede sig om klostret i Sostrup. Efter bogen bad Den katolske kirke i Danmark Vatikanet foretage en uvildig undersøgelse af forholdene i klostret. For godt to år siden kom Kongregationen for Det gudviede Liv i Rom med en rapport, som dog ikke er blevet offentliggjort. Undersøgelsen førte til, at abbedissen blev suspenderet fra sin stilling, men blev boende på klostret.

Det er usædvanligt, at nonner fraflytter et kloster. Som cisterciensernonne kan man kirkeretsligt set kun forlade klostret, hvis man er blevet løst fra de livslange løfter, man gav, da man indtrådte i ordnen. Samtlige nonner, som moder Theresa Brenninkmeijer har været abbedisse for, har individuelt henvendt sig til Kongregationen for Det gudviede Liv i Vatikanet med et ønske om at forlade ordenen. Som abbedisse stod moder Theresa Brenninkmeijer også som den ansvarlige for et hus i den tyske by Düsseldorf og et i Peru med i alt omkring 25 søstre. Alle søstre er nu løst fra deres ordensløfter.

Det er en helt ekceptionel situation, siger Lars Messerschmidt, som er generalvikar i Den katolske kirke i Danmark.

Det var Lars Messerschmidt, som i sidste måned tog turen fra bispekontoret i København til Norddjurs. Det gjorde han på vegne af cistercienserordenens generalabbed i Rom, for det danske bispedømme fører ikke lokalt tilsyn med ordenens klostre. Med sig havde han de dokumenter, som søstrene skulle underskrive, for at de juridisk var udtrådt af ordenen og dermed i stand til at flytte.

Over for Rom (mere specifikt Kongregationen for Det gudviede Liv, der har myndighed til at løse nonnerne fra deres løfte, red.) har de, efter hvad jeg hører, begrundet det med, at de vil grundlægge et nyt kloster, som skal være til tjeneste for den nye evangeliseringsbevægelse i den katolske kirke, siger Lars Messerschmidt.

For at oprette en orden skal en lokal katolsk biskop kunne stå inde for den nye orden.

Det er selvsagt ikke nogen enkel sag at grundlægge en ny orden, men moder Theresa Brenninkmeijer har i en samtale med mig forklaret, at der er flere biskopper, som er interesseret i den orden, som de vil etablere, siger han.

I Gjerrild, hvor beboerne siden 1961 har været vant til nonner i gadebilledet, undrer mange sig over, hvad der er sket på slottet. Modstridende rygter florerer om, hvorfor søstrene er rejst, og hvor de opholder sig. Jan Petersen, der er borgmester i Norddjurs Kommune, kalder fraflytningen for et tab og spørger som så mange andre på egnen: Hvad skal der ske med slottet?

Overordnet er det en træls situation. Vi kommer til at savne nonnerne, som har været et spændende led i vores mangfoldighed på egnen. De har været et fint og meget anderledes indslag i Gjerrild, siger Jan Petersen.

Sostrup Slot har en offentlig ejendomsværdi på 23,5 millioner kroner, mens grundværdien for det 18 hektar store areal er på knap 700.000 kroner. Klostret ejes af Sankt Bernhard Stiftelsen, som udgør den civilretslige side af klostret. Stiftelsen står i dag uden ledelse. Sankt Bernhard Stiftelsens ledelse bestod af de højest placerede søstre på klostret: abbedissen, priorinden og subpriorinden.

Hvis stiftelsens ledelse er udtrådt af klostret, har stiftelsen ikke længere nogen ledelse. Og hvad gør vi så? spørger Lars Messerschmidt

Borgmester Jan Petersen ser gerne, at man genopliver en gammel tradition med hotel og restaurationsvirksomhed på Sostrup Slot. Kunne det igen været med et klosterfællesskab som vært, ville han se det som en gevinst.

Hvad der bliver fremtiden for det tomme kloster og slot, er endnu for tidligt at sige, fastslår generalvikar Lars Messerschmidt.