Står der noget om opstandelse i Det Gamle Testamente?

"Jeg forstår godt, at du har svært ved at finde noget om opstandelse, for der er i Det Gamle Testamente ikke formuleret nogen generel opstandelsestro," skriver Kirsten Nielsen

Kirsten Nielsen svarer en læser på, hvorfor det er svært at finde noget om opstandelsen i Det Gamle Testamente. Foto: Pixabay

Spørgsmål om kristendom

Jeg har ikke kunnet finde noget om en opstandelsestro i Det Gamle Testamente. Kan I hjælpe mig?

Med venlig hilsen,
Line

Svar fra Kirtsen Nielsen

Kære Line!

Tak for dit spørgsmål. Jeg forstår godt, at du har svært ved at finde noget om opstandelse, for der er i Det Gamle Testamente ikke formuleret nogen generel opstandelsestro. I Daniels Bog, som stammer fra 160'erne f.Kr., tales der i kapitel 12,2 om, at "mange af dem, der sover i jorden, skal vågne, nogle til evigt liv, andre til forhånelse, til evig afsky".

De, der skal opstå, er dem, der var faldet i frihedskampen mod den syriske konge Antiokus IV Epifanes. De havde givet deres liv for at befri Jerusalem og få templet renset og genindviet. Ifølge Danielsbogen måtte de naturligvis blive belønnet derfor af Gud. At Gud kan lade mennesker opstå hænger sammen med, at Gud er skaberen, der har indpustet livsånden i mennesket.

Ud over Danielsbogen kan jeg henvise til Ezekiels Bog kapitel 37, hvor profeten ser en dal med døde ben. Da Guds livsånde kommer og blæser livsånde i dem, bliver de levende igen. Her er det dog ikke klart, om profeten forestiller sig dødes opstandelse, eller han bruger dalen med de døde ben som et billede på folkets situation, efter at babylonerne har erobret landet og ødelagt Jerusalem. Ezekiels Bog handler om begivenheder under det babylonske eksil, det vil sige i sjette århundrede f.Kr. I Esajasbogen kan du i kapitel 26,19 se en kort omtale af dødes opstandelse. Profeten taler om, hvad der skal ske, når Gud griber ind og frelser sit folk og derfor viser sig som herre over både liv og død. Udsagnet er formentlig fra tiden efter eksilet.

Generelt må man sige, at Det Gamle Testamente ikke beskæftiger sig ret meget med det, der kommer efter døden. Men troen på Gud som skaberen har givet mulighed for også at forestille sig Gud som herre over døden.

Med venlig hilsen,
Kirsten Nielsen