Prøv avisen

Spejderånden har indtaget Sønderborg

På Spejdernes Lejr har deltagerne mulighed for at give sig i kast med de klassiske spejderaktiviteter sammen med spejdere fra deres eget korps eller fra andre både danske og udenlandske korps. Foto: Gorm Branderup

På den store Spejdernes Lejr ved Sønderborg kan man opleve alt fra mad over bål til barnedåb og pilgrimsvandring. Det åndelige er ifølge lejren opprioriteret i år, men kristendommen har ikke længere eneret på at tilbyde tro og spiritualitet

Der lugter af våd plastic og gammelt bål i kirketeltet på Spejdernes Lejr på Kær Vestermark ved Sønderborg. Ved indgangen, hvor teltdugen blafrer i vinden, og hvor det drypper ned, står ægteparret Stig og Signe Thomsen i deres grønne KFUM-spejderskjorter. Signe har et lille spædbarn på armen, der lidt senere bliver døbt Frigg Fanny Norman Torp Thomsen.

De hilser og giver hånd til de cirka 30 lejrgæster, der er mødt op til barnedåbsgudstjenesten. Næsten alle har samme grønne skjorte på samt gummistøvler til at kunne klare det mudrede terræn.

”Kære Signe og Stig. Dåb på en spejderlejr? Som om vi ikke var våde nok i forvejen. I er ikke for kloge,” begynder præsten Morten Seindal Krabbe, som til daglig er sognepræst i Hedensted Kirke, sin dåbstale.

Mens menigheden synger salmen ”Det dufter lysegrønt af græs”, kan man høre en fjern tung technobas fra et andet sted på lejrpladsen. Med knap 40.000 besøgende på Spejdernes Lejr må kirken som altid konkurrere med andre arrangementer.

Som beskrevet tidligere i Kristeligt Dagblad er konkurrencen imidlertid blevet mere lige i år. Arrangørerne har nemlig denne gang vægtet de kirkelige og åndelige tilbud højere, hvilket blandt andet kommer til udtryk med de lejrforkyndere, der er repræsentanter for trossamfund, som de lokale spejderkorps er blevet opfordret til at tage med. Derudover blev lejrens store fællesgudstjeneste i år placeret tirsdag på et tidspunkt, hvor den ikke konkurrerede med mange andre aktiviteter.

Og apropos aktiviteter, så har de enkelte lejre mulighed for hver morgen at reflektere over et ord eller en sætning fra Spejdernes Lejrs fordybelsesmateriale, mens der også er såkaldte oaser til refleksion samt pilgrimsruter, hvor spejderne kan gå og fordybe sig.

Spejderkorps tolker i dag spejderlovens formulering om pligten mod Gud forskelligt, og derfor har andre livssyn også fået lov til at fylde på Spejdernes Lejr. Lejrens kirketelt har eksempelvis en moské på den ene side og et såkaldt livssynsneutralt refleksionstelt på den anden. Moskéen er endnu ikke blevet brugt, får Kristeligt Dagblad at vide, men det er refleksionsteltet Åndehullet til gengæld. Teltet tilbyder lejrens deltagere at komme ind og dele tanker om store spørgsmål eller bare reflektere over dem.

Sognepræst Birgitte Thun fra Søndermark Sogn i Viborg koordinerer de frivillige i teltet. Mens nogle af dem piller ved teltets vaffeljern og kaffemaskine, fortæller hun, at hun selvfølgelig vil bruge sit kristne udgangspunkt i en samtale, hvis hun bliver spurgt ind til det. Men teltet skal være neutralt.

”Der er plads til andre syn her på lejren. Der står faktisk i spejderloven på verdensplan, at man er forpligtet på Gud. Jeg er optaget af Gud med stort G, men man kan sagtens fortolke loven sådan, at den også åbner for at stave gud med småt,” siger hun.

Moskéen og Åndehullet er begge eksempler på, hvordan det greb, som kristendommen traditionelt har haft i spejderbevægelsen, er løsnet. Dette kommer også til udtryk med den bogstaveligt talt uortodokse lejr-forkynder, som Det Danske Spejderkorps i Køge har inviteret med. Han hedder Jakob Farian Krarup, men er på lejren bedre kendt som Pastor Farian.

Jakob Farian Krarup er formand for Kirken for Det Flyvende SpaghettiMonster i Danmark, som er en forening, der fungerer som satire over religion.

Her tilbeder man et imaginært spaghettimonster, der ifølge foreningen er et lige så sandsynligt bud på en skaber og gud som noget andet. Jakob Farian Krarup står i læ ved Køge-lejrens overdækkede spisebord med en stor stak håndskrevne sedler og ”Evangeliet om det flyvende spaghetti- monster” i hånden. Bogen er foreningens karikatur af et helligskrift, og sedlerne er besvarelserne til den seneste af de daglige spørgsmålskonkurrencer, han har fundet på at holde på Spejdernes Lejr. I forvejen har han læst sedlerne og lavet en vinder- og en taberbunke af besvarelser til gårsdagens spørgsmål, der lød:

”Du har været syg rigtig længe med kløe over hele kroppen. Du har fået anbefalet noget naturmedicin, som du tager. Og så bliver du rask. Kan du være sikker på, at det er naturmedicinen, der har kureret dig? Hvorfor/hvorfor ikke?”.

Han finder en besvarelse fra vinderbunken af en ung mand, som skriver, at han kan have en formodning om, at naturmedicin har kureret ham, men ikke har nogen videnskabelig evidens for det.

Den unge mand får et spejdermærke med spaghettimonsteret i præmie.

Men hvordan forbinder Jakob Farian Krarup den internationale spejderlovs formuleringer om Gud med den ateistiske religionssatire, han udfører?

”Noget af det vigtigste for os er, at der ikke skal være nogen dogmer. Der er ikke noget, du skal gøre, uanset om det giver mening eller ej. Teksten ændrer sig ikke, men det gør verden,” siger han.

De fleste lejrforkyndere er dog præster fra folkekirken, baptistkirken og metodistkirken, og for mange af lejrens deltagere hænger troen på Gud og spejderlivet også fortsat sammen. Det gælder blandt andre forældrene Stig og Signe Thomsen. Tilbage i kirketeltet slutter deres barnedåbsgudstjeneste med salmen ”Dansens Herre”, der har stor udbredelse i spejder-regi, hvorefter gæsterne og ægteparret rejser sig og forbereder sig på at gå ud i regnen.

Frigg er parrets fjerde barn, men det første til at blive døbt på en lejr. De tre forrige ville de ellers også gerne være døbt på en spejderlejr, men omstændighederne var først til det denne gang. At det skulle ske på en spejderlejr skyldes netop, at de ser kirke og kristendom som en naturlig del af det at være spejder, fortæller Stig Thomsen.

”For os er der en forbindelse mellem at være spejder og kirkelig. Sådan har det altid været. Vi er også med i gudstjenester derhjemme i spejder-regi, og jeg er stort set opvokset under en prædikestol, fordi min far arbejdede i kirken,” siger Stig Thomsen.

Knap 40.000 spejdere fra ind- og udland deltager i Spejdernes Lejr i år. Årets tema er gennem spejderarbejdet at sætte spor i sig selv, hinanden og i omverdenen. Foto: Gorm Branderup
Frigg Fanny Norman Torp Thomsens dåb er ikke den eneste kirkelige handling, der har fundet sted på Spejdernes Lejr. Nogle par er blandt andet blevet viet, og der har også været en kirkelig velsignelse af et sølvbrudepar. Foto: Gorm Branderup
Det øgede fokus på religion skal have modspil, mener Det Danske Spejderkorps i Køge. De har inviteret Jakob Farian Krarup med som deres lejrforkynder. Han er formand for den religionssatiriske forening Kirken for Det Flyvende SpaghettiMonster i Danmark.