Spirituel kirkegænger: Der er ikke kun én vej til Gud

Karin Arberg Jensen er aktivt folkekirkemedlem og tror på, at alt i verden består af energi-svingninger. Man kan sagtens mikse kristendom med alternativ spiritualitet, for alle mennesker er mester i deres eget liv, mener hun

Enhver er en mester i sit eget liv, men vi kan inspirere hinanden til at gå ad gode veje, mener Karin Arberg Jensen. –
Enhver er en mester i sit eget liv, men vi kan inspirere hinanden til at gå ad gode veje, mener Karin Arberg Jensen. – . Foto: Lars Aarø/Fokus.

En eller to gange om måneden sidder 45-årige Karin Arberg Jensen på kirkebænken i Skæring Kirke ved Egå nær Aarhus til søndagens højmesse. Hun synger også i kirkekor og møder gerne op, når menighedsrådet inviterer til påskefrokost og lignende arrangementer i det lokale sogn. Man kan sådan set sige, at hun er et ganske almindeligt og aktivt medlem af folkekirken.

Men Karin Arberg Jensen besøger også den katolske kirke i Aarhus fra tid til anden. Hun er uddannet healer og kinesiolog, dyrker yoga og mediterer, går med en beskyttende isbjørneamulet og tror grundlæggende på, at mennesker er født med huller i den energi, de består af, og at livet handler om at genoprette den bedst mulige energi for sig selv. Så måske er Karin Arberg Jensen ikke så almindeligt et folkekirkemedlem, som man først skulle tro. For ved siden af en tro og praksis, som knytter sig til den evangelisk-lutherske kristendom, kalder hun sig for spirituel og afsøger derfor også tolkninger af livet, døden og alt derimellem, som ikke falder inden for en kristen livstydning.

Men alligevel er Karin Arberg Jensen måske ikke så ualmindelig. For spørger man iagttagere af og forskere inden for danskernes religiøsitet, viser det sig, at danskerne i disse år i høj grad sammensætter deres egen religiøsitet af inputs fra forskellige religioner og andre spirituelle livstydninger. Nogle kalder tendensen supermarkedsreligiøsitet, fordi det enkelte menneske tager forestillinger, praksisser og symboler ned fra hylderne som varer, de putter i deres egen individuelle kurv.

Men hvad ryger der i den kurv, når man selv må vælge? Og hvad ender der med at stå på kassebonen, når man blander treenighedslære og næstekærlighedsbud med healing og karmalov? Svaret på det spørgsmål er muligvis lige så mangefacetteret som antallet af spirituelt søgende medlemmer af folkekirken, men Karin Arberg Jensen vil som et af de medlemmer gerne fortælle om sin egen indkøbskurv.

Karin Arberg Jensen er oprindeligt uddannet lærer fra Den frie Lærerskole på Fyn og har siden taget kurser for at kunne arbejde som kinesiolog sideløbende med ansættelser på folke- og friskoler. Kinesiologi er en alternativ behandlingsform, som bygger på en antagelse af, at kroppens muskler husker og kan afsløre fysiske og psykiske ubalancer. Karin Arberg Jensen har også uddannet sig inden for healing, der bygger på en antagelse af, at alt i verden er energi, og at healeren kan helbrede ved at hidkalde energier i behandlingen.

I dag driver hun et yoga-center i Egå nær Aarhus – et center, som hun sammen med sin mand i skrivende stund er i gang med at forvandle til et kristent spirituelt center med yoga, alternative behandlinger samt spirituel og kristen kunst.

Modsat mange andre danskere har Karin Arberg Jensen dog ikke fået kristendom ind med modermælken. I barndomshjemmet var kristne værdier ikke de herskende, og familien gik kun i kirke ved højtider. Et mere indgående kendskab har Karin Arberg Jensen fået, i takt med at hun som lærer i de frie skoler har sunget med på mange morgensange og derigennem er blevet bekendt med en hel del danske salmer.

Det var først for omtrent tre år siden, at hun selv fik et forhold til kirken og kristendommen. Det skete i forbindelse med, hvad hun selv betegner som en slags åbenbaring. Den kom i forbindelse med et behov for at gå en markant ny retning i sit liv og viste hende, at hun kunne finde beskyttelse og fred i kirken og i troen på Jesus.

”I dag vil jeg sige, at jeg er dybt troende. Jeg tror på, at Gud har skabt mennesket og oplever det faktisk som en selvfølgelighed, fordi mennesket er et stort, guddommeligt mesterstykke,” fortæller hun.

Karin Arberg Jensen tror på en højere guddommelig bevidsthed, som nogle mennesker gennem tiden har været tættere på at kunne sammenligne sig med end andre. Blandt de mennesker nævner hun blandt andet Jesus og Jomfru Maria, og med udgangspunkt i sin tro på alt som bestående af energier beder hun dagligt til de to for at lade sig inspirere af den vej, de har gået på Jorden, og for, som hun selv siger ”at komme i samme svingning”.

”Og når jeg praktiserer ydmyghed, næstekærlighed og taknemmelighed i mit liv, føler jeg også, at jeg kommer i en bedre balance og på den måde nærmer mig det guddommelige,” fortæller hun.

Som en del af sin religiøse praksis omgiver Karin Arberg sig med symboler, der både repræsenterer kristne budskaber, men samtidig virker som effekter, hun kan bruge til beskyttelse eller til at forbedre sin egen energi. Det er for eksempel dagmarkorset, som hun bærer om halsen, og sin vielsesring, hvori der både er indgraveret et kors og et uendelighedstegn.

Som en af de spirituelle varer i sin kurv har Karin Arberg Jensen desuden en praksis, hun kalder ”positive affirmationer”, og som bygger på en tro på, at man kan opnå ting, man ønsker skal ske, ved at italesætte dem på en bekræftende måde.

”For eksempel brugte jeg positive affirmationer, da jeg gerne ville finde en ny mand. Jeg sagde dagligt ordene ’jeg har fundet mit livs kærlighed,’ og så trådte han ind i mit liv, og vi blev forelskede og giftede os i 2015.”

Tilbage til det spirituelle center, som Karin Arberg Jensen arbejder på at relancere med et kristent islæt. Her vil hun blandt andet kombinere den østlige tradition for yoga med, hvad hun kalder kristen meditation, lige som kristne ikoner og kors vil få en betydelig plads. Men hvorfor giver det overhovedet mening at blande yoga med kristendom?

”Den østlige vej har fundet en praksis, hvor kroppen kommer med. I yoga arbejder man med at styrke forskellige muskelgrupper, og som en slags prik over i’et vil jeg fjerne de buddhistiske mantraer og erstatte dem med for eksempel kristen meditation. Jeg kunne godt have ønsket, at der var mere krop i den danske kristendom, end der gennem tiden har været i folkekirken, og vil forene de to,” forklarer hun.

Karin Arberg Jensen har gennem sit liv opsøgt alternative behandlere som zoneterapeuter, kinesiologer og healere for at afhjælpe en angst og ensomhed, som har fulgt hende. I dag oplever hun at have fundet en løsning på det, hun oplever som huller i sin energi, ved at kombinere blandt andet kirkegang og bøn med positive affirmationer, healing med Jesus og kristen meditation med østlig funderet yoga. Men bliver den samlede indkøbskurv ikke lige lovlig indadvendt og måske endda selvoptaget, når så stor en del af ens tro og praksis handler om at arbejde med sin egen energi?

”Jo, jeg har måske været nødt til at være meget indadvendt i en periode for at blive bedre til at stå fast udadtil. Men det, jeg praktiserer, handler i bund og grund om, at jeg gerne vil skabe mere balance i verden,” siger Karin Arberg Jensen.

I de to år, hun indtil videre er kommet i Skæring Kirke, er hun nået frem til en erkendelse af, at verden forfalder, når mennesker ikke beder nok og dermed ikke forsøger at nærme sig den guddommelige svingning.

”Men man kan nærme sig det guddommelige på mange måder, og hvem er vi til at vurdere hinanden i den henseende? Enhver er en mester i sit eget liv, men vi kan inspirere hinanden til at gå ad gode veje.”