Prøv avisen

Splittelse blandt biskopper om vielse af homoseksuelle

Biskopper mener, at kirkeministeren tromler ind over kirkens anliggender. Foto: KRISTENSEN LASSE/POLFOTO

Lovforslaget om vielse af homoseksuelle i kirkerne splitter kirkens top, viser høringssvar. Kirkeministeren har uden at have set svarene bebudet vielser

Folkekirkens 10 biskopper anklager, med få undtagelser, kirkeministeren for at tromle ind over kirkens indre anliggender. Det fremgår af de høringssvar, de i går afgav om lovforslaget til en ny ægteskabslov, der sandsynligvis betyder, at homoseksuelle par får ret til en kirkelig vielse.

LÆS OGSÅ: Britisk biskop: Kirken svigter homoseksuelle kristne

Høringsfristen udløb i går klokken 12.

Alligevel offentliggøres høringssvarene ikke, før lovforslaget er fremsat, hvilket sker i næste måned. Kirkeminister Manu Sareen (R) har allerede udtalt, at de første vielser af homoseksuelle vil finde sted i juni, og har dermed foregrebet høringssvarene. Der er politisk flertal for lovforslaget.

En række af biskopperne udtrykker i høringssvarene, som Kristeligt Dagblad har indhentet direkte fra dem, bekymring over det, de kalder statslig indblanding, og flere mener også, at folkekirken bliver betragtet som en etat i stedet for et trossamfund, og at en række elementer i lovforslaget om vielse af homoseksuelle aldrig har været genstand for drøftelse internt i kirken.

Biskop Kresten Drejer-gaard, Fyens Stift, som ikke har problemer med vielse af homoseksuelle, skriver, at man i bemærkningerne til lovforslaget betragter Folkekirken som en forvaltningsmyndighed og ikke som et trossamfund.

Han beklager også, at der ikke levnes folkekirken mulighed for at træffe egne beslutninger, sådan som trossamfundene uden for folkekirken i denne sag har fået mulighed for.

Lise-Lotte Rebel, Helsingør Stift, og Steen Skovsgaard i Lolland-Falster Stift understreger begge i høringssvarene, at de er imod lovforslaget og under ingen omstændigheder vil medvirke til udarbejdelsen af et ritual.

Lise-Lotte Rebel mener generelt, at politikerne bør holde fingrene fra folkekirkens indre anliggender.

Lovgivningen bør ikke overse farerne for at overskride grænsen mellem det politiske liv og så de forhold, der angår kirker og trossamfund (...) I nærværende sammenhæng er folkekirken at betragte som et trossamfund, hvorfor den som trossamfund må kræve statens beskyttelse og værn om den nødvendige frihed til egen teologisk begrundet stillingtagen.

Også Karsten Nissen, Viborg Stift, er imod egentlige vielser af homoseksuelle, men mener, at der bør udformes et ritual for kirkelig velsignelse af homoseksuelle.

Det er kun biskopperne i København og Aarhus, der ingen bemærkninger har til lovforslaget. Biskop over Københavns Stift Peter Skov-Jakobsen udtrykker til gengæld sin glæde over, at homoseksuelle garanteres samme rettigheder i folkekirken som alle andre.

Biskop Niels Henrik Arendt, Haderslev Stift, går samme vej, som Kresten Drejergaard tidligere har talt for: at ægteskabsindgåelse, uanset trossamfund, bør foregå på rådhuset. Arendt mener, som flere af de andre biskopper, også, at der er tale om et forslag, som går videre end den ministerielle og folkekirkelige proces hidtil har lagt op til.

Fra biskopperne for Aalborg, Ribe og Roskilde Stifter, Henning Toft Bro, Elisabeth Dons Christensen og Peter Fischer-Møller, har Kristeligt Dagblad ikke kunnet indhente høringssvar. Men af tidligere udtalelser fremgår det, at Henning Toft Bro er imod vielse af homoseksuelle i kirken, Elisabeth Dons Christensen mener, at vielserne kan ødelægge kirkens sammenhængskraft, mens Peter Fischer-Møller er for vielserne.

Familieretsstyrelsen oplyser, at der i alt er indkommet 70 høringssvar vedrørende en ny ægteskabslov.