Prøv avisen

Stadig flere betragter mormoner som kristne

Med en mormonsk præsidentkandidat i USA - og generelt stort samfundsmæssigt engagement - betragter stadig flere mormonbevægelsen som en egentlig kirke. (Arkivfoto: En gruppe mormoner samlet ved tempelpladsen uden for Salt Lake Tabernacle) Foto: Jeffrey D. AllreadNYT.

Synet på det mormonske trossamfund forandrer sig langsomt både i USA og herhjemme. Grænserne for kristendom udvider sig, påpeger religionshistoriker

Flerkoneri og gammeldags tøj er blot to af de klicheer, der i flere år er blevet forbundet med mormonerne og har holdt trossamfundet ude i kulden hos mange.

Men med en mormonsk præsidentkandidat i USA og generelt stort samfundsmæssigt engagement betragter stadig flere mormonbevægelsen som en egentlig kirke.

Synet på mormoner har bevæget sig i retning af neutralisering i forholdsvis lang tid. I Danmark er der kun cirka 4500 mormoner, og alene det betyder, at holdningen bliver præget i neutral retning. I forhold til andre lande er der i Danmark næsten ingen negative historier om mormoner.

For mormoner engagerer sig på alle niveauer af samfundet, hvilket betyder, at de bliver anerkendt som andet end at være en minoritet. Samtidig betyder Mitt Romneys præsidentkandidatur meget for mormonerne, ligesom det havde stor betydning for afroamerikanere, da Barack Obama kom til magten.

Mormonkirken er klart mere anerkendt som trossamfund i dag end tidligere og bliver det måske mere endnu. For 100 år siden ville man jo heller ikke have kaldt adventister for kristne. Sådan noget rykker sig, fortæller religionssociolog Annika Hvithamar fra Syddansk Universitet.

Selv placerer både hun og religionshistoriker Tim Jensen fra Syddansk Universitet mormonerne som en gren i den kristne kirke og begge anerkender, at mange teologer vil være uenige med dem. Men måske vil også det ændre sig i fremtiden, påpeger Tim Jensen.

"Fra USA kan man se, at spørgsmålet om, hvorvidt mormonkirken er en kristen kirke, er et omskifteligt definitionsspørgsmål. I USA vil der jo i dag være flere kristne, som nu langsomt vil begynde at anerkende mormonkirken som en form for kristendom, hvor man for to-tre år siden ville have vendt tommelfingeren nedad. Baggrunden er selvfølgelig, at man med en måske kommende mormonsk præsident er nødt til at acceptere hans tro, ligesom den katolske kirke måtte accepteres, da John F. Kennedy blev valgt. Også i Danmark vil man i højere grad end tidligere, og måske også blandt teologer, sige, at der er en større måde at være kristen på. Det er fuldstændig parallelt med, at man nu også kan blive gift i kirken, hvis man er homoseksuel. Grænserne for kristendom udvider sig", lyder vurderingen fra Tim Jensen.

Også lektor på Teologisk Pædagogisk Center Povl Götke betegner mormonbevægelsen som kristen ud fra den betragtning, at det mormonske trossamfund selv gør det. Samtidig er han ikke i tvivl om, at mormonbevægelsen går mod større anerkendelse både globalt og i Danmark.

Udviklingen er allerede i gang, for mormonkirken er selv i færd med at nedtone de ting, der er anstødssten, for eksempel flerkoneri, som de i dag tager afstand fra. Også racediskrimination, som de tidligere blev anklaget for, er væk. Samtidig betoner mormoner i stigende grad, at de er bibelsk funderede, og det er mit indtryk, at Joseph Smiths skrifter bliver nedtonet. På den måde er mormonerne selv med til at gøre sig mere stuerene, vurderer Povl Götke.

Tidligere sognepræst Johannes H. Christensen er dog langtfra enig i, at mormon-bevægelsen bør betragtes som kristen kirke.

Mormonkirken har intet med kristendom at gøre, og hvis folkekirkens præster begynder at mene andet, handler det om, at de er for dårligt teologisk funderede. Den solide, teologiske forankring, som jeg fik i min uddannelse, og som jeg har været glad for igennem et langt liv, synker længere og længere væk. I dag er den ikke en selvfølgelighed blandt præster. I stedet vil de være psykologer og konfliktmæglere, og de vil for alt i verden være tolerante. Men vi skal da ikke være tolerante over for falske udlægninger af vores tro. Hverken Jesus, Paulus eller Grundtvig var tolerante.