Prøv avisen

Statistik om konfirmandundervisning får kritik

Kirkeminister Marianne Jelved (R) iværksatte sidst i oktober en undersøgelse for at få fakta på bordet, ikke mindst når det gælder det meget debatterede spørgsmål om, hvorvidt folkeskoleloven overtrædes ved, at konfirmationsforberedelsen er blevet skubbet uden for skoletiden, altså efter klokken 16. Foto: Keld Navntoft

Marianne Jelved har spurgt folkekirkens 10 stifter, hvor meget konfirmationsforberedelse der er lagt uden for skoletiden som følge af den nye skolereform. Oplysningerne er imidlertid så upræcise, at de ikke kan bruges til at danne et sikkert billede, konstaterer Kirkeministeriet i et notat

En undersøgelse af konfirmationsforberedelsens plads i skolen skulle skabe klarhed over skolereformens konsekvenser, men det er i stedet endt med uklarhed.

Kirkeminister Marianne Jelved (R) iværksatte sidst i oktober en undersøgelse for at få fakta på bordet, ikke mindst når det gælder det meget debatterede spørgsmål om, hvorvidt folkeskoleloven overtrædes ved, at konfirmationsforberedelsen er blevet skubbet uden for skoletiden, altså efter klokken 16.

Marianne Jelved bad derfor landets biskopper om hver især at indberette, hvornår konfirmationsforberedelsen er placeret i deres stifter.

Efter en analyse af materialet lyder det nu i et notat fra Kirkeministeriet, som Kristeligt Dagblad er i besiddelse af, at oplysningerne er så uklare, at de ikke kan bruges til at lave en egentlig statistik på.

”Sådan som undersøgelsen i sidste ende er blevet, så får vi stadig ikke noget klart svar,” bekræfter biskop i Ribe Stift, Elof Westergaard.

”Det ser ud, som om forberedelsens placering er faldet godt på plads de fleste steder, men skal vi vide, præcist hvor mange steder den ligger uden for skoletiden, må det igen undersøges lokalt i hvert stift,” siger Elof Westergaard, som ikke vil placere ansvaret for, at undersøgelsen ikke svarer på det, den skulle.

”Ansvaret kan ligge hos dem, der har udfærdiget den, eller det kan ligge i en upræcis besvarelse,” siger han.

Biskop i Haderslev Stift, Marianne Christiansen, erkender, at undersøgelsen ikke svarer på skoletidsspørgsmålet.

”Det er der ikke spurgt præcist ind til, derfor vil ministeriet nu arbejde videre med det. Det er ikke klart, hvor meget af forberedelsen, der ligger uden for skoletiden, og det er et spørgsmål, vi som biskopper følger tæt. Der er tale om en kæmpe omstillingsproces, og her må konfirmationsforberedelsen ikke blive marginaliseret. Vi skal mange steder forhandle placeringen igen til foråret, og derfor er det vigtigt at få et præcist billede af, hvordan det er forløbet i dette skoleår,” siger Marianne Christiansen, som selv vil have undersøgt problemets omfang i Haderslev Stift.

Lektor og religionssociolog på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier på Københavns Universitet Peter B. Andersen mener, at nogle af spørgsmålene, blandt andet om konfirmationsforberedelsens placering inden for eller uden for skoletiden, er ”ekstremt åbent formuleret”.

”Spørgsmålet skaber ikke klarhed over konfirmationsforberedelsens faktiske tilrettelæggelse efter skolereformen. Men hele undersøgelsen giver et indtryk af, at skolereformen har givet folkekirken problemer med at placere konfirmationsforberedelsen, hvilket der burde havde været taget højde for, når konfirmationsforberedelsen er en del af folkeskoleloven,” siger Peter B. Andersen.

Kristeligt Dagblad har i en mail spurgt kirkeminister Marianne Jelved, om hun er tilfreds med undersøgelsen:

Kirkeministeriet konstaterer i notatet, at det kun er få steder, man kan konstatere, at forberedelsen går ud over klokken 16, blandt andet fordi mange har skrevet eftermiddagstimer i stedet for et præcist klokkeslæt. Er det tilfredsstillende, og burde spørgsmålet ikke have været formuleret mere præcist?

”Det, vi har spurgt om, er, hvornår på dagen konfirmationsforberedelsen er placeret. Og det, vi konstaterer, er, at morgentimer en del steder er blevet erstattet af eftermiddagstimer, og at det er relativt få steder, det med sikkerhed kan konstateres, at hele konfirmationsforberedelsen består af timer, der ligger uden for den normale skoledag.”

Statistik har tidligere givet folkekirken problemer. Daværende kulturminister Marianne Jelved (R) underkendte i 2013 Københavns Stifts dokumentation om stiftets lukningstruede kirker. Og eksperter kritiserede i sommer den tælling af kirkegængere, som flere af folkekirkens stifter selv havde udarbejdet.