Prøv avisen

Stauning-sag kan få følger for politimand

Vicepolitiinspektør Knud Jensen hæfter sig ved, at statsadvokaten ikke vil rejse straffesag imod ham

Den kritik, statsadvokaten i Sønderborg har rettet mod vicepolitiinspektør Knud Jensen for hans optræden i den langvarige strid mellem sognepræsten og det tidligere menighedsråd i Stauning, vil muligvis få disciplinære følger for politimanden. Knud Jensen selv hæfter sig ved, at statsadvokaten ikke - som omtalt i Kristeligt Dagblad i går - har fundet grundlag for at rejse en straffesag imod ham, men klagesagen er nu sendt videre til de disciplinære myndigheder med henblik på en eventuel reaktion over for vicepolitiinspektøren.

Politimester Jens Olufsen, Ringkøbing, der er Knud Jensens foresatte, siger til Kristeligt Dagblad, at han endnu ikke har taget stilling til, om der skal indledes en disciplinærsag. Foreløbig afventer han de fire ugers ankefrist i forbindelse med statsadvokatens afgørelse. De sanktioner, der i givet fald kan blive tale om, rækker fra en indskærpelse af reglerne til en advarsel/irettesættelse eller, i mere alvorlige tilfælde, bøde og tvangsforflytning.

Det var sognepræsten i Stauning, Claus Thomas Nielsen, der i maj klagede til statsadvokaten over Knud Jensen for at have overtrådt sin tavshedspligt og sammenblandet sit politiarbejde med sine private interesser som medlem af det tidligere menighedsråd i Stauning. Samtlige seks folkevalgte menighedsrådsmedlemmer valgte her kollektivt at nedlægge deres hverv i februar i protest - fremført i vage antydninger - mod sognepræstens privatliv. Claus Thomas Nielsen mener, at Knud Jensen er hovedmanden bag mistænkeliggørelsen af ham. Ifølge sognepræsten selv har han været udsat for grundløse beskyldninger om incest, vold mod børn, hustruvold, psykisk vold mv.

Ingen af parterne ønsker at offentliggøre statsadvokatens afgørelse, men Claus Thomas Nielsens advokat, Anders Németh, betegner statsadvokatens kritik som »ganske kraftig«.

- Min klient er tilfreds med afgørelsen. For ham var det ikke afgørende, om der blev rejst en straffesag, men at kritikken udtales, og at der eventuelt følges op med disciplinære sanktioner.

Knud Jensen erkender, at han gjorde en fejl, da han i et privat brev anførte sin titel som politimand, men tilføjer, at han ikke fortryder sin optræden i sagen, og at han har handlet ud fra et hensyn til præstens børn.

- Det er enhvers pligt at blande sig, når der, som her, er brug for det.

steens@kristeligt-dagblad.dk