Stift giver penge til flygtninges dåbsoplæring

Fyens Stiftsråd har bevilget 50.000 kroner til valg- menighedspræst Massoud Fouroozandeh i Church of Love, så han kan lave dåbsoplæringsmateriale på farsi

Ifølge valgmenighedspræst Massoud Fouroozandeh kommer de fleste henvendelser til kirkerne om dåb fra mennesker, som taler farsi. Han har nu fået 50.000 kroner til at udarbejde et dåbsoplæringsmateriale på farsi. –
Ifølge valgmenighedspræst Massoud Fouroozandeh kommer de fleste henvendelser til kirkerne om dåb fra mennesker, som taler farsi. Han har nu fået 50.000 kroner til at udarbejde et dåbsoplæringsmateriale på farsi. – . Foto: Claus Fisker/Scanpix.

Folkekirken skærper igen sin dåbsindsats. For som følge af bølgen af asylansøgere og migranter sidste år er efterspørgslen på dåbsoplæring steget.

Det siger den iranske valgmenighedspræst i Church of Love Massoud Fouroozandeh. Han har derfor ansøgt Fyns Stiftsråd om 100.000 kroner til nyt video-dåbsmateriale på farsi, og med biskop Tine Lindhardts opbakning har han fået de 50.000 kroner.

”Jeg skal mødes med biskoppen i denne uge for at tale om, hvordan resten af pengene kan skaffes. Da der er tale om en landsdækkende indsats, er det mit håb, at de andre biskopper også vil være med i projektet. Jeg hører, at presset er meget stort i alle stifter, hvor præsterne opsøges af søgende mennesker. Præster over hele landet henvender sig til mig og spørger om, hvordan man underviser flygtningen i den kristne dåb,” siger Massoud Fouroozandeh.

Mange af de flygtninge og migranter, som kom til Danmark sidste år, er fra Iran og Afghanistan, og de taler farsi.

”Behovet for dåbsoplæring af flygtninge og migranter er på forskellige sprog, men i øjeblikket er de fleste henvendelser til kirkerne om dåb fra mennesker, som taler farsi. Dels er sproget vigtigt, men det er også vigtigt, at undervisningen kan knytte an til den kultur, de kommer fra, og deres religiøse baggrund som muslimer, for det er den eneste religiøse erfaring, de har i deres liv indtil nu. Der er tale om en evangelisk-luthersk dåbsoplæring tilpasset asylansøgere og migranters særlige baggrund,” siger Massoud Fouroozandeh.

I dag er sognekirkerne Solvang i København og Ravnsbjergkirken i Aarhus tilknyttet det missionsarbejde blandt muslimer, som udgår fra den iranske valgmenighed Church of Love, hvor Massoud Fouroohzandeh er præst.

”Fordi der er tale om et landsdækkende behov blandt muslimer for at blive døbt i folkekirken, må flere sognekirker gerne melde sig i vores netværk,” siger han.

I 2013 blev der sået tvivl om , hvorvidt Massoud Fouroo-zandeh sørgede for, at de muslimer, han døbte, også blev medlemmer af folkekirken. Det påtalte biskopperne dengang i en fælles udtalelse.

Siden har biskopperne rost folkekirkens præsters arbejde med asylansøgere, som ønsker at blive døbt. Mens kirke- og kulturminister Bertel Haarders (V) har udtalt, at asylansøgere skal vente med dåbsoplæring til deres sag er afgjort. Nu bakker biskop i Fyens Stift Tine Lindhardt så op om beslutningen om, at Massoud Fouroozandehs kan fremstille undervisningsmateriale på farsi til dåbsoplæring af iranere, som ønsker at blive døbt.

Professor emeritus Viggo Mortensen understreger, at behovet for dåbsoplæring i folkekirken helt tydeligt er steget i takt med, at flere ikke-kristne er kommet til landet.

”Det er naturligt, at biskopperne på den baggrund har taget en samlet drøftelse af situationen. Og de kan naturligvis ikke sige andet end, at selvfølgelig døber kirken de mennesker, der ønsker det. Der kan ikke være tale om at undlade af forskellige årsager, og derfor var det en overilet udmelding fra kirkeministeren,” siger Viggo Mortensen, som fortsætter:

”Derfor passer det også fint ind, at stiftsrådet nu giver penge til Massoud Fouroo-zandeh, for jeg tror, at han har bred folkelig opbakning til det arbejde, han gør. Enhver kan se, at behovet for dåbsoplæring stiger. Når man skal reagere på det, er det altid en god idé at starte med en prøveordning, og der kan en kirkelig entreprenør som Massoud Fouroohzandeh bryde ny vej,” siger Viggo Mortensen.