Prøv avisen
Anmeldelse

Viborg Stiftsbog er folkeoplysning i bedste forstand

5 stjerner
Ud over biskop Henrik Stubkjærs lutherprægede prædiken fra Folketingets åbning er hovedindholdet en række solide artikler om centrale aspekter af Luthers teologi og Reformationen. Foto: Leif Tuxen

Den seneste udgivelse af Viborg Stiftsbog indeholder solidt funderede skriverier, som er skrevet – eller nærmest fortalt – for den engagerede ikke-specialist

For nylig kritiserede kirkesociologen Hans Raun Iversen Københavns Stifts Stiftsmagasin for at være endnu en indikation på, at folkekirken er ”ved at blive de riges kirke”. Begrundelsen var, at magasinet havde fået en række mennesker med – som Raun Iversen formulerede det – ”bedsteborgerlige” stillinger til at fortælle om kirken for dem.

Gør noget tilsvarende sig gældende for Viborg Stiftsbog? Måske – men måske gør det ikke noget? Selv alle vi bedsteborgerlige – herunder præster og universitetslektorer, der har tid og overskud og måske ligefrem brug for opbyggeligt læsestof – bør vel også tilgodeses af kirken. Ja, folkekirken må nok indstille sig på at tåle bedsteborgerlige medlemmer! Det er svært ikke også at være de riges kirke i et velfærdssamfund som vores.