Prøv avisen

Stor efterspørgsel på Luther på farsi

De fleste af de nydanske konvertitter har farsi som modersmål, vurderer Søren Dalsgaard, koordinator i Folkekirkens Asylsamarbejde. Det gælder også for mange af de iranere og afghanere, som kommer i Apostelkirken i København, hvor en asylansøger finder hvile på billedet. – Foto: Martin Lehmann/Polfoto

Netop nu er Luthers lille Katekismus populær. Der er netop udgivet en katekismus på farsi som er forudbestilt i over 1000 eksemplarer

I Ribe Stift har 20 farsitalende flygtninge fået Luthers lille Katekismus i julegave på deres eget sprog. Farsiudgaven kommer fra Tyskland og deles gratis ud til de stadig farsitalende flygtninge her i landet, som vælger at omvende sig fra islam til kristendommen og bliver døbt. Denne udgave er forudbestilt i 1115 eksemplarer, oplyser Knud Skov fra Dansk Balkan Mission, der står for importen af katekismen.

Søren Dalsgaard er koordinator i Folkekirkens Asylsamarbejde. Han vurderer, at i alt 500 flygtninge det seneste år er blevet døbt eller er i gang med dåbsforberedelse i Danmark i sognekirker og frikirker. Blandt dem vil langt de fleste være iranere, der har farsi som modersmål, forklarer han.

”Det kommer ikke bag på mig, at farsi-katekismen er så efterspurgt. Den er måske ikke så anvendelig til dåbsoplæring, fordi den ikke er skrevet med tidligere muslimer som målgruppe, men den kan bruges i den efterfølgende trosoplæring og videre studier i den danske evangelisk-lutherske arv.

Som et af folkekirkens grundskrifter vil den formodentlig vinde bred udbredelse på tværs af folkekirkens teologiske traditioner og således give iranere og de danske menigheder og præster et fælles grundlag at kommunikere på,” siger Søren Dalsgaard.

Stiftspræst for det tværkulturelle arbejde i Ribe Stift Daniel Ettrup Larsen mærker efterspørgslen på litteratur med dåbsoplæring på farsi og har derfor bestilt 50 eksemplarer af den nye katekismus.

”I de seneste par år har vi her i vores arbejde klart kunnet mærke et øget behov. Bibelen findes på farsi, men der er kun ganske få gode bøger, som kan hjælpe med forståelsen af Bibelen. Vi mangler i høj grad grundlæggende materiale om kristendom på farsi. Det betyder, at i bibelstudiegrupper og dåbsoplæringsgrupper må vi klare os med en kombination af engelsk og farsi, og det giver mange sproglige problemer. Nu foreligger der en fælles og overskuelig bog, som vi kan tale ud fra. Derfor er jeg spændt på at høre tilbagemeldingerne på, om Luthers lille Katekismus på farsi er en tidssvarende oplæring i kristendom, som kan bruges af mennesker i dag,” siger Daniel Ettrup Larsen.

Den lille Katekismus er oversat fra tysk til farsi og derfor trykt på et tysk forlag, oplyser Knud Skov fra Dansk Balkan Mission, som har fået katekismen til gratis uddeling i Danmark med foreløbig 1115 bestillinger.

Udgaven indeholder ligesom den danske katekismus De 10 Bud, sakramenterne, Fadervor, og Luthers forklaringer på, hvad der er den rette tro. Det er den lutherske amerikanske organisation Lutheran Heritage Foundation, som har finansieret trykningen af katekismerne.

Den nye danske katekismus er også spredtes. Generalsekretær Morten Christiansen fra forlaget Eksistensen, der udgiver den klassiske lutherske lærebog, oplyser, at den i 2015 og 2016 er solgt i cirka 1000 eksemplarer hvert år.

”Langt de fleste kunder er menighedsråd, som køber katekismen i større sæt. Det er uden tvivl til brug i konfirmationsundervisningen eller som gave til konfirmanden,” siger Morten Christiansen.