Prøv avisen

Stor forvirring i folkekirken om regler for begravelser

I de vejledninger, præsterne har modtaget, står der ganske vist, at der undtagelsesvist må lukkes op for flere end 10 personer i kirker ved begravelser. Det fremgår dog ikke, hvad reglerne er uden for kirken. Arkivfoto. Foto: Kristian Djurhuus/Ritzau Scanpix

Alt foregik tilsyneladende efter reglerne, da flere hundrede stimlede sammen ved digteren Yahya Hassans begravelse i tirsdags. Nu spørger kirkefolk, om man i folkekirken har misforstået begravelsesreglerne og fulgt rigide regler om deltagerbegrænsning uden grund

For nogle uger siden var Lisbeth Krabbe taget fra sit hjem i Aarhus til en kirkegård i Thy for at overvære begravelsen af sin onkel.

Hun vidste godt, at hun ikke ville kunne komme med ind i den lille kirke, hvor der kun var plads til de nærmeste 10-15 pårørende.

Men hun havde forventet at kunne være med udenfor ved jordpåkastelsen, men heller ikke det var muligt. Sammen med omtrent 20 andre kunne hun erfare, at der var adgang forbudt på kirkegården. De blev derfor bedt om at rykke om bag kirkemuren, hvor de på fem meters afstand fik lov at overvære ritualet.

Den historie må lyde mærkelig i manges ører, efter at billederne fra digteren Yahya Hassans begravelse dukkede op tirsdag eftermiddag. Her kunne man se flere hundrede mennesker stimle sammen for at tage den sidste afsked med digteren på Vestre Kirkegård i Aarhus.

Men reglerne blev tilsyneladende ikke brudt. For bisættelser og begravelser er undtaget forbuddet mod forsamlinger på flere end 10 personer, så længe det er udendørs. Mange steder i folkekirken har man bare ikke været klar over det, og det er problematisk, mener Lisbeth Krabbe, der måske uden gyldig grund blev forvist fra kirkegården i Thy, da hendes onkel blev begravet.

”Jeg synes, at det er sørgeligt, at der ikke er en stemme, der har kunnet fortælle hele folkekirken, at det har forholdt sig sådan. Hvem ved, hvor mange der er gået glip af muligheden for at tage afsked med nogen, fordi man ikke har været klar over, at loven gav mulighed for at samles flere udenfor,” siger hun.

I den såkaldte epidemilov står der, at der er en øvre grænse på én deltager pr. fire kvadratmeter af gulvarealet ved begravelsesceremonier, der foregår indenfor. For eksempel i en kirke. Det betyder, at en kirke på 200 kvadratmeter kan rumme 50 begravelsesgæster. Men når kisten bæres ud af kirken og skal i jorden, er der altså tilsyneladende ingen øvre grænse for, hvor mange mennesker der må være til stede. Ligesom ved Yahya Hassans begravelse, der foregik udenfor.

Den sidste detalje overrasker Christian Roar Pedersen, der er sognepræst i Hals og Hou Kirker i Nordjylland. Han har hele tiden haft opfattelsen af, at der var strenge krav om deltagerantal ved begravelser både inden og uden for kirken.

Han undrede sig ligesom en række andre præster på Facebook, da han så billeder fra Yahya Hassans begravelse, og kalder nu Kirkeministeriets kommunikation mangelfuld.

Ministeriet burde i sin vejledning til præster have informeret om denne detalje, så præsterne havde mulighed for at tilrettelægge en begravelse eller bisættelse uden deltagerbegrænsning.

”Jeg har hørt om begravelser, hvor børnebørn ikke har kunnet være med til at tage afsked med deres bedsteforældre på grund af denne misforståelse. Hvis præster havde kendt til disse regler, kunne de jo have flyttet noget af ceremonien ud på kirkegården for at give alle mulighed for at være med,” siger han.

Christian Roar Pedersen oplyser, han kender til mange andre præster, der ligesom han blev overrasket over, at der ikke er deltagerbegrænsning på begravelser udenfor. Og på debatsiden i torsdagens avis spørger sognepræst i Nr. Alslev og Nr. Kirkeby Marianne Wagner, hvad reglerne for begravelser er efter at have set billeder fra digterens begravelse i Aarhus.

I de vejledninger, præsterne har modtaget, står der ganske vist, at der undtagelsesvist må lukkes op for flere end 10 personer i kirker ved begravelser. Det fremgår dog ikke, hvad reglerne er uden for kirken.

Men det kunne præsterne have tænkt sig til selv, mener Ole Roed Jakobsen, der er branchedirektør i Danske Bedemænd. Han har i lang tid været frustreret over misforståelser af reglerne om begravelser i denne tid, som præsterne ifølge ham fortolker vidt forskelligt. I sidste ende har det betydet, at flere mod deres vilje har måttet gå glip af en pårørendes bisættelse eller begravelse.

”Vi har døjet med, at nogle præster har holdt fast i forsamlingsforbuddet på maks. 10 personer, selvom det står klart og tydeligt i bekendtgørelsen, at begravelser er undtaget det forbud. Vi har prøvet at råbe op, men det er ikke rigtig lykkedes, fordi folkekirken er så decentral,” siger direktøren, der mener, at ansvaret ligger hos den enkelte præst og ikke hos Kirkeministeriet og dets kommunikation.

”Ukendskab til loven frikender ikke en for ansvar. Reglerne er meget klart og tydeligt formuleret, men alligevel ser vi misforståelser, som er helt ubegribelige. En præst bad for eksempel en flok, der stod udenfor og ventede ved rustvognen, om at gå om bag kirkemuren og følge med. Jeg aner ikke, hvordan man er nået frem til den udlægning af reglerne,” siger han.

Formand for provsteforeningen Peter Birch slår fast, at retningslinjerne for begravelser inde i kirken er helt tydelige. Men i forhold til antallet af deltagere udenfor er han enig i, at der er brug for en afklaring efter at have set reaktionerne på Yahya Hassans begravelse.

”Der har tilsyneladende været forskellige fortolkninger af reglerne for en begravelse. I folkekirken har man generelt tolket reglerne sådan, at man er omfattet af en arealbegrænsning inde i kirken, og at den begrænsning fortsætter ude på kirkegården, fordi en begravelse er én handling. Den tolkning er blevet bekræftet af Justitsministeriet. Der er brug for en afklaring af, hvad de præcise regler er, så præster ikke står og håndhæver noget, der ikke gælder resten af samfundet,” siger han.

Det lykkedes ikke onsdag Kristeligt Dagblad at få en kommentar fra kirkeminister Joy Mogensen (S).