Prøv avisen

Der er stor interesse for bispestolen i det mindste stift

På nuværende tidspunkt har der meldt sig fem personer, to kvinder og tre mænd, som alle ønsker at overtage bispesædet efter Steen Skovsgaard, som stopper den 1. august 2017. Foto: Finn Frandsen/Polfoto

Fem personer har på nuværende tidspunkt offentligt udtalt , at de gerne vil være kandidat til næste års bispevalg i Lolland-Falsters Stift. Det er et stift med tætte relationer og godt sammenhold, hvilket kan tiltale en ny biskop, siger iagttagere

Der kan forudses trængsel til vælgermøderne ved bispevalget i Lolland-Falsters Stift. På nuværende tidspunkt har der meldt sig fem personer, to kvinder og tre mænd, som alle ønsker at overtage bispesædet efter Steen Skovsgaard, som stopper den 1. august 2017.

Dermed er bispevalget i landets mindste stift et af de valg, som i de senere år har tiltrukket sig mest opmærksomhed fra kandidaternes side. Sidste år var der i Aarhus Stift to kandidater, i Ribe Stift var der i 2014 tre kandidater, og da der skulle findes ny biskop i Viborg Stift samme år, var der fire kandidater. Kun Haderslev Stift havde lige så mange kandidater til bispevalget i 2013, som det nu ser ud til, at der bliver på Lolland-Falster.

Sidst der var bispevalg i Lolland-Falsters Stift for 10 år siden, blev der opstillet fire kandidater. Ifølge tidligere rektor for præsternes efteruddannelse Eberhard Harbsmeier, der har fulgt mange bispevalg i sin tid, er det svært at sige, hvad der præcist kvalificerer landets mindste stift til den åbenbart store interesse.

”Men selvom der er lidt udkant over stiftet, og man står med nogle udfordringer omkring kirkegangen, så har jeg selv mødt optimisme blandt menighedsrådsmedlemmer og præster i stiftet og et godt sammenhold. I dag er der meget mere opmærksomhed omkring bispevalget og bisperollen, end der var tidligere. Bliver reglen, at man kun sidder som biskop i 10 år, kan det være til god gavn for en senere karriere, hvis man har alderen til det, at man har profileret sig i embedet,” siger Eberhard Harbsmeier, som håber, at kandidatfeltet i sidste ende bliver reduceret, da udfaldet ellers bliver for tilfældigt.

”Tidligere var traditionen ved et bispevalg, at det hovedsageligt var personer fra de traditionelle kirkelige retninger, der stillede op. Dengang var der slet ikke samme opmærksomhed på bispevalget, hverken folkeligt eller mediemæssigt. Kandidaterne kunne måske også kontakte hinanden, hvis de tilhørte samme kirkelige og teologiske linje, for ikke at risikere stemmespild, når alle stillede op. Det princip kunne man måske overveje at bruge igen, når det mulige kandidatfelt ser så stort ud,” siger Eberhard Harbsmeier.

Hans ønske kan komme til at gå i opfyldelse, da der sandsynligvis ikke er stillere nok til de mange mulige kandidater. Landsforeningen af Menighedsråd oplyser, at der efter seneste optælling efter menighedsrådsvalget er 457 menighedsrådsmedlemmer inklusive præster i Lolland-Falsters Stift.

Tallet er lig med antallet af stemmeberettigede ved næste års bispevalg.

Det er også fra denne gruppe mennesker, at alle de fem bispekandidater skal hente deres stillere, og en kandidat skal have minimum 75 og maksimum 150 stillere for at blive godkendt som kandidat. Får et mindretal af de kommende kandidater hurtigt mange stillere på deres liste, kan det komme til at knibe for de resterende at opnå det fastsatte antal.

Kirkehistoriker på Menighedsfakultetet i Aarhus Kurt E. Larsen peger på, at Lolland-Falsters Stift med hensyn til bispevalg er mere uforudsigeligt end andre stifter, hvor man for eksempel helst skal være grundtvigsk for at have de bedste chancer.

Biskop Thorkild Græsholt, som blev valgt i stiftet i 1969, kom fra et ydremissionsmiljø uden for stiftet.

Hans efterfølger i 1996, Holger Jepsen, var grundtvigsk og tidligere sognepræst i Aarhus, mens Steen Skovsgaard i 2005 havde et godt kendskab til islam fra tiden som sognepræst i indvandrerområdet Gellerup ved Aarhus. Feltet viser også, at der i Lolland-Falsters Stift er en tradition for at vælge en biskop blandt personer, som ikke er bosiddende i stiftet.

”Stillingen som biskop i folkekirken er under alle omstændigheder attraktiv. Har man så en eller anden form for tilknytning til Lolland- Falster er det en yderligere kvalitet for at stille op. Stiftet er et sted, hvor det at være biskop har nogle helt særlige muligheder. Man er tæt på både præster og menighedsrådsmedlemmer i så lille et stift, og har man lyst til tætte relationer, får man det ikke bedre i noget andet stift. Når valget af biskop er så uforudsigeligt i Lolland-Falsters Stift, betyder det også, at alle kandidater, selvom de måske langtfra har samme profil, har lige gode chancer for at samle sig stillere. Men med så få stemmeberettigede bliver der også kamp om stillerne,” siger Kurt E. Larsen.

Valget ventes officielt udskrevet af Kirkeministeriet efter nytår.