Storfusion i dansk mission

Opsigtsvækkende sammenlægning af Det Danske Missionsselskab og Dansk Santalmission

De to folkekirkelige organisationer Det Danske Missionsselskab og Dansk Santalmission bliver i løbet af kort tid lagt sammen til én organisation med en nyt fællesnavn. Denne kirkehisto-riske beslutning blev truffet i går eftermiddag på et møde mellem bestyrelserne for de to traditionsrige missionsselskaber. Det er første gang, der finder en fusion sted mellem de mere end 30 missionsselskaber i Danmark. Der har før været optræk til fusion mellem Det Danske Missionsselskab (DMS) og Dansk Santalmission, men hver gang er det løbet ud i sandet. Senest i 1992, hvor DMS sprang fra i sidste øjeblik. De tidligere planer om fusion stødte især på modstand blandt de to selskabers græsrødder. DMS har næsten 180 år på bagen, mens Dansk Santalmission blev stiftet for godt 130 år siden. Heller ikke denne gang har det været let. Ifølge Kristeligt Dagblads oplysninger var der således sent i går endnu ikke truffet endelig beslutning om så vigtige spørgsmål som, hvor det nye selskab skal have til huse, og hvem der skal være henholdsvis formand og generalsekretær. »Med det nye missionsselskab skabes der et kraftcenter i dansk kirkeliv, til gavn for udviklingsarbejdet i Afrika, Mellemøsten og Asien. Det nye selskab får ligeledes større gennemslagskraft til at sikre forståelsen for missionsengagement i den danske folkekirke samt til at styrke arbejdet blandt nydanskere af anden tro«. Begge fusionerende selskaber har oplevet store økonomiske kriser i de senere år, og det kan være en af årsagerne til, at fusionen kommer netop nu. Det Danske Missionsselskab har således været gennem flere omfattende fyringsrunder, men det har ikke kunnet vende den nedadgående kurve. Også Dansk Santalmission har været i kritisk pengemangel og fik blandt andet en økonomisk øretæve i forbindelse med problemer i Kirkens Genbrug. Selskaberne har også begge svært ved at fastholde og forny deres baglande. Dansk Santalmission må således konstatere, at gennemsnitsalderen blandt medlemmerne er over 70 år, og at man kun har 14 medlemmer under 50 år. DMS søsatte for over to år siden et projekt med at tegne egentlige medlemskaber til organisationen. Man satsede på at have 4000 medlemmer ved repræsentantskabsmødet først på året, men nåede ikke 700. Ifølge den seneste opgørelse fra paraplyorganisationen Dansk Missionsråd har DMS og Santalmissionen henholdsvis 33 og 14 udsendinge, hvilket placerer dem på tredje- og syvendepladsen blandt danske missionsselskaber. Forhandlingerne om fusionen var ikke færdige ved redaktionens slutning, og det var derfor ikke muligt at få en kommentar fra hverken DMS eller Santalmissionen. Selskaberne har indbudt til pressemøde i dag.