Stort flertal af danskerne siger ja til homoseksuelle vielser

Mens kirkeministeren vil samle et udvalg, som skal finde frem til folkekirkens holdning til vielser af homoseksuelle, så vil et flertal af danskerne allerede nu have tilladt kirkelige vielser af homoseksuelle

I mandags sagde kirke-ministeren, Birthe Rønn Hornbech (V), at hun overvejer at lade homoseksuelle indgå registreret partnerskab, ikke ægteskab, i folkekirken, men at hun først vil diskutere sagen med relevante nøglepersoner. I går uddyber hun, at hun vil have udarbejdet en rapport om emnet. --
I mandags sagde kirke-ministeren, Birthe Rønn Hornbech (V), at hun overvejer at lade homoseksuelle indgå registreret partnerskab, ikke ægteskab, i folkekirken, men at hun først vil diskutere sagen med relevante nøglepersoner. I går uddyber hun, at hun vil have udarbejdet en rapport om emnet. --. Foto: .

Et stort flertal af danskerne mener, at folkekirken bør tilbyde at vie homoseksuelle på lige fod med heteroseksuelle. Det viser en undersøgelse, som Capacent Research har udført for Kristeligt Dagblad. I undersøgelsen har 1304 personer svaret, og 63 procent siger ja til homoseksuelle vielser i folkekirken, mens 25 procent siger nej.

Selvom danskerne er klare i mælet, og selvom oppositionen lige nu har fremsat fire forskellige lov- og beslutningsforslag i Folketinget, som også flere politikere fra regeringspartierne er åbne for at stemme ja til, så opfordrer kirkeminister Birthe Rønn Hornbech (V) politikerne til ikke at fare for hurtigt frem. I mandags sagde kirkeministeren, at hun overvejer at lade homoseksuelle indgå registreret partnerskab, ikke ægteskab, i folkekirken, men at hun først vil diskutere sagen med relevante nøglepersoner. I går uddyber hun, at hun vil have udarbejdet en rapport om emnet:

– Der skal ikke graves grøfter, og jeg vil gerne inddrage alle synspunkter, der ikke gør det forskellige ens, men altså videreføre den skelnen, der er i den verdslige lov mellem ægteskab og registreret partnerskab. Ud fra den vinkel vil jeg nu samle nogle af de mennesker, jeg hver for sig har rådført mig med for at få afdækket forskellige og mulige områder inden for spørgsmålet, hvor der kan være enighed i mellemregninger eller konklusioner, siger Birthe Rønn Hornbech og fortsætter:

– Tiden er ikke til forenklede synspunkter, men til alvorlig og dybdegående eftertanke. Jeg håber meget, at Folketinget vil afvente en rapport fra mig. Registreret partnerskab i kirken bør ikke være en politisk markeringssag. Det er under alle omstændigheder en folkekirkesag, hvor der bør vises respekt for alle synspukter.

Dermed svarer kirkeministeren ja til biskop Karsten Nissen, der i går i Kristeligt Dagblad efterlyste et udvalg nedsat af Birthe Rønn Hornbech, som hurtigt skal komme med et forslag til folkekirkens holdning til sagen.

LÆS også Karsten Nissens debatindlæg d. 9/3-2010 her

Men Radikale Venstres retsordfører, Lone Dybkjær, der står bag et af forslagene, mener ikke, der er grund til at vente på en rapport, når nu så mange danskere vil have vielser i kirken.

– Det er dejligt, at så mange danskere synes, det er en god idé. Men det undrer mig, at man tøver i regeringen. Jeg kan ikke se, hvad det er, man skal rende rundt og undersøge. For vi får ikke en enig folkekirke, og ingen vil jo tvinge kirken til noget som helst, men bare give præsterne muligheden for at foretage vielsen. Som det er nu, har politikerne begrænset kirkens muligheder. Hvis vores forslag bliver vedtaget, er det op til kirken at lave det ritual, siger Lone Dybkjær.

Hun understreger, at der er mulighed for afstemning i Folketinget indtil den 4. juni, og hun er parat til at udskyde afstemningen til den dato.

Selvom biskop i Aarhus Stift Kjeld Holm er uenig med kirkeministeren, fordi han netop håber på, at Radikale Venstres forslag bliver vedtaget, så folkekirken får en vielsesbemyndigelse for både homoseksuelle og heteroseksuelle, er han enig med ministeren i, at politikerne bør vente på udvalgsarbejdet.

– Når en minister siger til mig, at det vil være fornuftigt at vente, så er jeg så meget embedsmand, at jeg støtter det. Der kan komme noget fornuftigt ud af det. For hvis vi får en nogenlunde enig folkekirke, skal vi ikke ud i en religionskrig, men derimod kan vi forhåbentlig i fællesskab lave et ritual, siger Kjeld Holm.

schnabel@kristeligt-dagblad.dk