Stort underskud af kvindelige præster i frikirker

Folkekirken har en langt større andel af kvindelige præster end frikirkerne, som nu begynder at opgive tidligere tiders modstand

Ordination af kvindelige præster i 1947. -
Ordination af kvindelige præster i 1947. - . Foto: Arkivfoto.

Den 29-årige Mette Villerup er netop blevet indsat som ny præst i Holstebro Pinsekirke, og hun er lidt af en sjældenhed. I frikirkerne har man nemlig generelt et meget stort underskud af kvindelige præster. Således kan antallet af kvindelige præster i Pinsekirkens cirka 35 danske menigheder tælles på én hånd. Det står i grel modsætning til folkekirken, hvor 41 procent af de knap 2000 præster og provster i dag er kvinder.

At der skal ledes betydeligt længere efter kvindelige præster som Mette Villerup i frikirkerne skyldes dog ikke nogen generel modstand imod kvinder som præster.

Jeg er ikke vidende om nogen dansk frikirke, der i dag er imod kvindelige præster af teologiske årsager, fastslår Poul Kirk fra "Frikirkenet", som repræsenterer omkring 300 danske frikirker.

Kvinder har op gennem historien ofte haft stor betydning, når nye frikirker blev dannet. Men der har været en tendens til, at mændene har sat sig på præstestillingerne, når først et kirkesamfund er blevet etableret, forklarer Poul Kirk.

De seneste år er der imidlertid sket en generel åbning over for kvindelige præster, efter principielle teologiske drøftelser af spørgsmålet i Pinsekirken og andre danske frikirker. En af de frikirker, der senest har åbnet for tilgang af kvindelige præster, er Apostolsk Kirke.

Vi havde en drøftelse for fem-seks år siden i vores 35 menigheder og fandt frem til, at der ikke var nogen bibelsk begrundelse for at sige nej. Men det er så nyt endnu, at vi for tiden stadig kun har to kvindelige præster, fortæller landsleder Johannes Hansen.

I Baptistkirken ser kønsfordelingen mellem præsterne lige så skæv ud. Selvom man her har været på forkant og haft kvindelige præster de seneste 30 år, udgør de i dag et magert mindretal på fire-fem kvindelige præster blandt de i alt cirka 50 baptistpræster i Danmark. Ifølge formand for kirkens kommunikationsudvalg, Lone Møller-Hansen, som selv er baptistpræst på Bornholm, er forklaringen, at mange frikirkepræster står med nogenlunde samme problemer som dem, der de seneste år har fået folkekirkepræster til at sige fra.

Selvom vi ikke har så mange begravelser, dåb og bryllupper som vore kolleger i folkekirken, er det på andre måder mindst lige så vidtfavnende at være frikirkepræst. Mange menigheder har mega-forventninger til deres præster, som det kan være utroligt svært at leve op til, og især da også, hvis man som kvinde skal have det til at hænge sammen med et familieliv. Mange frikirkeer meget tæt på deres præst, og der kan godt være en tendens hos menighederne til at ville skalte og valte med deres præster, siger Lone Møller-Hansen og tilføjer:

Derfor oplever vi, at de kvinder, der nu er på vej til at blive uddannet som præst i Baptistkirken, ikke ønsker at indtræde i et almindeligt præsteembede, men i stedet foretrækker stillinger, hvor opgaverne er mere afgrænsede, som for eksempel ungdomsarbejde, undervisning eller sjælesorg.

steens@kristeligt-dagblad.dk

Kirke og tro side 4