Prøv avisen

Strid i vestjysk menighedsråd

Formanden for menighedsrådet i Ølgod Sogn i Ribe Stift er gået af. Det sker, efter næstformanden og kassereren har ønsket at trække sig fra deres poster

Efter seks år i menighedsrådet og fem år som formand har Anne-Mette Strebel besluttet at trække sig fra posten som formand i utide og nedlægge arbejdet i menighedsrådet i Ølgod Sogn i Vestjylland. Det har hun skrevet i en intern mail til biskoppen, provsten, præsterne og det øvrige menighedsråd i onsdags. Konflikten kommer lige efter de seneste ugers uroligheder i Ulkebøl og Holbøl Sogn i Sønderjylland, hvor menighedsråd enten er gået af eller truer med det.

Kristeligt Dagblad har prøvet at kontakte Anne-Mette Strebel uden held, men i mailen, som Kristeligt Dagblad har set, oplyser hun, at hun fra dags dato ikke længere er formand for menighedsrådet. Hun skriver, at afgangen er en konsekvens af beskyldninger, som to af menighedsrådsmedlemmerne er kommet med, da de to ytrede ønske om at fratræde deres poster som henholdsvis næstformand og kasserer. Hun skriver videre, at hun kan genkende episoderne i nogle af beskyldningerne, men ikke alle. De to medlemmer har ønsket at fortsætte som menige medlemmer i menighedsrådet.

Næstformanden og kassererens opsigelser modtog formanden via e-mail, og dem har Kristeligt Dagblad også set. Her fremgår det, at formanden ifølge dem ikke har taget ansvar for egne fejl og forglemmelser, truffet beslutninger uden om menighedsrådet og forsøgt at tilgodese personer, hun havde personligt kendskab til i flere ansættelsessager.

Den nu tidligere næstformand Aksel Østergaard Nielsen siger til Kristeligt Dagblad, at hans beslutning bunder i samarbejdsvanskeligheder mellem ham og den tidligere formand, og han holder fast ved sine ord, selvom den tidligere formand sætter spørgsmålstegn ved dem.

”Jeg kan ikke se mig selv i rollen som næstformand og kontaktperson med den formand, vi har haft, for jeg kan ikke samarbejde med hende. Derfor fremsendte jeg et brev til menighedsrådet, biskoppen og provsten, hvori jeg siger, at jeg ikke kan varetage mine pligter. Jeg betragter det, hun kalder beskyldninger, som faktuelle forhold, der gør, at jeg ikke kan fortsætte,” siger han.

Eva Holt Johannessen, der er den tidligere kasserer, ønsker ikke at udtale sig til Kristeligt Dagblad, da det ikke skal blive en ”personsag”, men står ved sin hidtidige kritik. Heller ikke de øvrige medlemmer af menighedsrådet ønsker at udtale sig.

Provsten i Varde Provsti, Lise Hindsholm, har modtaget menighedsrådsformandens opsigelse og mener, det er uheldigt, at uenighederne har fået lov til at udvikle sig.

”Som jeg har forstået det, handler stridighederne om deres håndtering af forskellige sagsforløb. Efter min mening er der ikke noget i det. Det er en uenighed, der har fået lov til at vokse over længere tid, og det er blevet meget personligt. Mere vil jeg ikke sige om sagen.”

I næste uge skal menighedsrådet mødes med biskoppen for at tale om, hvad der nu skal ske i Ølgod Sogn, og om, hvordan samarbejdet kommer til at køre fremover.