Succes for hjemløse på højskole

Projekt med at give hjemløse et høj-skoleophold som en blid udslusning til egen bolig tegner til at blive en kæmpe succes

Siden den 1. september er 12 beboere fra forsorgshjem blevet højskoleelever. Målet er, at de efter to højskoleophold skal flytte ud i deres egen bolig. Højskoleforløbene skal ruste dem til at se flere nuancer i tilværelsen, end dem de kender fra for eksempel livet som tidligere misbruger. Den faglige undervisning skal virke som inspiration til at komme videre med en uddannelse eller et job. Og samværet med de andre kursister skal lære de hjemløse at indgå i et »normalt«, tæt og forpligtende fællesskab. Og det tegner til at lykkes. Ingen af de 12 kursister fra forsøgsprojektet »Fra forsorgshjem til højskole« er sprunget fra, selv om det var en stor mundfuld for flere af dem at springe ud i høj-skoleophold. De fleste er over halvvejs i deres første forløb. Forude venter et ni måneders højskoleophold efter eget valg. - Hver eneste dag, de formår at deltage i højskolelivet, er en succes. De snuser til et helt andet liv og en anden måde at være sammen på. Deres tilbagemeldinger har været utrolig positive. Det er flot, fordi det er en helt anden struktur og livsstil at være på højskole end det liv, de er vant til, siger projektleder Marianne Larsen, der ikke tør garantere, at alle gennemfører. Der er blevet taget godt i mod beboerne fra forsorgshjemmene på de fire forskellige højskoler. - De andre kursister har reageret meget positivt på forsøget. Alle 12 er blevet accepteret, som de er. De har ikke fået nogen særstatus, men deltager på lige fod. Bortset fra, at der er en kontaktperson til dem, som kan hjælpe med dagligdags problemer, fortæller Marianne Larsen. Inden længe begynder to kursister mere. Målet er at få 60 mænd og kvinder - især mellem 18 og 30 år - fra landets forsorgshjem på højskole. Til marts vil flere højskoler blive inviteret til at blive en del af forsøget. Marianne Larsen forudser ingen problemer i at gøre forsøget større. Mange højskoler ønsker at være med. - Det er jeg glad for på de hjemløses vegne, det viser at højskolerne tager det sociale medansvar alvorligt. Bagsiden