Svensk kirke går tilbage

En ny undersøgelse viser, at fem procent af de nuværende medlemmer ofte overvejer at melde sig ud

Den svenske kirke har netop offentliggjort den første undersøgelse af medlemmernes forhold til deres kirke. Den bekræfter de seneste års tendens til faldende medlemstal, og godt fem procent har svaret, at de ofte overvejer at forlade kirken.

Det er forskeren og religionssociologen Jonas Bromander, som har gennemført undersøgelsen.

– Undersøgelsens resultater giver os mulighed for at overveje kirkens identitet, teologisk såvel som strategisk. Nu kan vi se, hvilken rolle medlemmerne forventer, kirken skal spille i deres liv, og foran os står en række udfordringer til, hvordan vi skal kommunikere med medlemsskaren, siger Jonas Bromander.

De tidligere studier af den svenske kirkes medlemmer har handlet om, hvor aktivt medlemskabet er, mens den nye undersøgelse ser nærmere på motivet til at være medlem.

Ud fra undersøgelsen konstaterer Jonas Bromander, at 55 procent af medlemmerne er så trofaste, at de aldrig vil forlade kirken. Men resten af medlemmerne tænker på at opsige deres medlemskab. På den baggrund vurderer han, at det nuværende medlemstab på en procent om året vil fortsætte et godt stykke ud i fremtiden.

Da Svenska Kyrkan gjorde sig selvstændig i forhold til staten i 2000, lød vurderingen på, at man skulle ned på, at 70 procent af indbyggerne var medlemmer, før tilbagegangen ville standse. I dag er næsten 80 procent af svenskerne medlemmer.

Jonas Bromander vurderer, at debatten om modstand mod kvindelige præster og homoseksuelles kirkelige rettigheder er vigtige udmeldelsesgrunde.

På den anden side er det kirkelige handlinger og tradition, som holder på medlemmerne.

Langt hovedparten tilhører den ældre generation, og udfordringen er at få flere yngre medlemmer til at erstatte dem, som dør.

vincents@kristeligt-dagblad.dk

Svenska Kyrkan

Udmeldelser:

2003: 59.004

2004: 78.271

Konfirmerede af alle 15-årige:

1972: 80,7 procent

2003: 37,9 procent