Svensk kirke kritiseres for at svigte forfulgte kristne

Den store kirke i Sverige vender systematisk ryggen til udsatte kristne i ensidig støtte af Palæstina, lyder kritik. Men det passer ikke, siger kirken, der dog ikke opgør, hvor mange midler Mellemøstens kristne støttes med

Syriske katolikker til palmesøndagsmesse i Damaskus.
Syriske katolikker til palmesøndagsmesse i Damaskus. Foto: Louai Beshara.

I løbet af de seneste mange år er forholdene i Mellemøsten forværret så kraftigt, at kristne ifølge FN er verdens mest forfulgte religiøse gruppe.

Men på trods af undertrykkelsen ignorerer Svenska kyrkan alligevel problemet og lader dermed muslimske ekstremister fortsætte barbariet over for kristne minoriteter i lande som Syrien og Irak.

I Danmarks naboland begyndte en igangværende debat med, at religionslærer Simon Matte i avisen Dagen har anklaget kirken for passivitet over for udrensninger.

”Svenska kyrkan har indflydelsen til at sætte fokus på problemer og skabe samfundsinteresse (“) Men én gruppe ignoreres desværre helt af en institution, der har gjort sig kendt for at værne om de små: de kristne i Verden,” skriver han.

Simon Matte, der selv har syriske rødder, peger på, at der i Sverige flere gange er afholdt demonstrationer for forfulgte kristne, men at Svenska kyrkan glimrer ved sit fravær.

”Det er tydeligt, at det ikke er politisk korrekt, humanistisk- eller menneskeretsligt interessant at stå op for en gruppe, der deler samme tro. Sammen med flere andre vestlige kirker sender Sven-ska kyrkan et signal om, at de ekstreme muslimer frit kan fortsætte barbariet,” skriver Simon Matte og peger på, at kirken ville engagere sig på en helt anden vis, hvis forfølgelsen drejede sig om andre grupper. Anikka Borg, der er dr.theol. og tidligere præst i Svenska kyrkan, bakker op om kritikken og påpeger, at kirken i mange år åbent har støttet palæstinenserne - både med ord og økonomi.

”Næsten alle projekter har i årtier handlet om Palæstina. Mens man usynliggør forfølgelsen af kristne i Mellemøsten, støtter man muslimerne,” siger hun.

”Svigtet er enormt, og man er fanget i det verdensbillede, at det er Israel, der skaber problemer, og ikke de militante muslimske grupper. Hvis ikke man ændrer kurs, ender det med kristen udrensning i Mellemøsten på samme måde, som det er sket for jøderne uden for Israel,” vurderer Anikka Borg.

På kirkemødet i november, der er Svenska kyrkans højeste beslutningsorgan, vedtog man i 2015 at afsætte omkring 16 millioner danske kroner til arbejdet med udsatte minoriteter i Mellemøsten og lagde ved den lejlighed særlig vægt på de urgamle udrydningstruede kristne menigheder i Irak.

Men ifølge Anikka Borg er indsatsen for de kristne ikke i tilstrækkelig grad dokumenteret.

”Jeg mener, midlerne skal gå til kristne, for hvis det ender med religiøs udrensning, kan vi ikke stå og sige, at vi ikke vidste det,” påpeger hun.

Fra Svenska kyrkans side afvises kritikken af Erik Apelgårdh, der er teamleder for arbejdet i Mellemøsten. Han fortæller desuden, at man endnu ikke har besluttet, hvordan beløbet skal disponeres.

”Det er ikke et retvisende billede, der fremstilles, for vi er opmærksomme på de udsatte i Mellemøsten, og det har vi vist i flere sammenhænge med manifestationer og opråb,” siger Erik Apelgårdh.

Han fortæller, at størstedelen af puljen vil gå til humanitært arbejde, at han i marts deltog i en demonstration for forfulgte kristne, og at man også næste år planlægger at afsætte midler til indsatsen. Svenska kyrkan vil dog ikke skelne mellem etniske og religiøse grupper og kan således ikke berette, hvor stor en del af puljen, der vil gå til kristne.

”Vi støtter mennesker på flugt, og de humanitære initiativer skal hjælpe dem, der har mest behov for det, uanset tro. Vi kan og vil ikke gøre forskel, men biddrage til langsigtet og holdbar fred i regionen,” siger han.