Teologer: Reinkarnation er uforeneligt med kristendommen

Sjælevandring hører ikke hjemme i kristendommen. Derfor kalder det på sanktioner, når præst Annette Berg ikke afviser, at sjælen kan leve videre i en ny krop, lyder vurderingen

Reinkarnation kendes blandt andet fra hinduismen, men har bevæget sig ind i mange alternative strømninger på det nyreligiøse område. På billedet her ses hinduguden Rama (tv.), der er den syvende reinkarnation af guden Vishnu.
Reinkarnation kendes blandt andet fra hinduismen, men har bevæget sig ind i mange alternative strømninger på det nyreligiøse område. På billedet her ses hinduguden Rama (tv.), der er den syvende reinkarnation af guden Vishnu. . Foto: Pascal Deloche/Godong.

Kan sjælen leve videre i en ny krop, og kan en præst tro på reinkarnation?

Ja, lød svaret på begge spørgsmål fra præst Annette Berg fra Vig i Nordvestsjælland i programmet ”Præstens lektie” på TV Øst. Udtalelsen medfører nu kritik fra flere præster, som mener, at det at være præst er uforeneligt med at tro på reinkarnation.

En af dem er Nana Hauge, præst for Høve og Havrebjerg Valgmenigheder og redaktør af nettidsskriftet Nyt Babel.

”Jeg så lidt af programmet, men var nødt til at slukke, fordi mine nerver ikke kunne klare det. Sjælevandring hører til i buddhismen, og det er fuldstændig uforeneligt med kristendommen.”

Hun bakkes op af professor ved det teologisk konservative Menighedsfakultetet Kurt E. Larsen, som mener, at der trods alt er grænser for, hvad folkekirken bør rumme.

”Den kristne tro har altid haft en klar bekendelse til kødets opstandelse. Man dør og opstår med kødet, og det er fuldstændig i strid med reinkarnation.”

Men det er farligere for folkekirken at indskrænke den frie debat, end at nogle præster giver udtryk for meninger, der ligger uden for det almindeligt godkendte, mener Niels Thomsen, tidligere rektor for Præstehøjskolen i Løgumkloster.

”Jeg er ikke selv særligt liberal, hvad teologien angår, snarere konservativ; men de eksempler, vi har haft på kætterjagt, hvor vi ekskluderer en præst, er skræmmende. De fører til, at folk mister tilliden til, og at folk kan stole på, at præsten står inde for, hvad hun eller han siger, og ikke blot siger det af frygt for at miste levebrødet.”

Peter Fischer-Møller, biskop over Roskilde Stift, har sagt, at reinkarnation ikke er en del af folkekirkens bekendelsesgrundlag, og han har indkaldt Annette Berg til en samtale.

Niels Thomsen mener imidertid, at det er menighedens sag at afgøre, om de kan bruge en præst. Der er ingen anden brugbar instans:

”Jeg forbinder ikke selv noget med reinkarnation og finder ikke, at det kan være noget centralt i kristen tro, men at en præst lufter den mening, at reinkarnation kan være mulig, kan heller ikke være tilstrækkelig grund til at sætte det kirkelige retsmaskineri i gang.”

Det er dog nødvendigt at få biskoppen på banen, så der kan blive holdt en samtale med præsten, hvis man spørger Kurt E. Larsen. Ellers ender det med at skade folkekirkens troværdighed.

”Udtalelsen må trækkes tilbage, og hvis det ikke sker, må der komme sanktioner - i værste fald må hun stoppe som præst. Folk mister tiltroen til folkekirken, hvis der fortsat kommer udmeldinger, som peger i retning af noget andet end det, den officielt står for,” siger han.