Prøv avisen

Teologi smidt på porten i Aarhus

For under et år siden mistede teologistudiet i Aarhus status af selvstændigt fakultet, og nu skubbes studiet ud af de bygninger, som har huset studerende og forskere i 10 år. Foto: THOMAS ARNBO Nordfoto

For under et år siden mistede teologistudiet i Aarhus status af selvstændigt fakultet, og nu skubbes studiet ud af de bygninger, som har huset studerende og forskere i 10 år. Status-tab og ødelagt studiemiljø, lyder kritikken

Det her er endnu et led i Aarhus-teologiens statustab, for det bliver sværere og sværere at bevare Teologis identitet og synlighed i Aarhus.

Ordene kommer fra teologiprofessor Svend Andersen ved Aarhus Universitet, efter at universitetsledelsen i mandags offentliggjorde, at teologistudiet ikke længere skal have hjemme i de bygninger, som de seneste 10 år har lagt lokaler til studiets studerende og ansatte.

LÆS OGSÅ:Ansatte og studerende frygter flytning

Fra sommeren 2012 skal Teologi flytte fra adressen på Tåsingegade tværs over Randersvej til Nobelparken, som i øjeblikket huser blandt andet Psykologi og Filosofi. I praksis betyder det, at Teologis knap 600 studerende samt omkring 35 forskere flytter studiemiljø sammen med Religionsvidenskab og Islamstudier. Og det er brandærgerligt, mener teologisk studieleder Peter Lodberg.

Vi har brugt rigtig mange ressourcer, både økonomiske og menneskelige, på at opbygge et godt studiemiljø, hvor der kan skabes gode relationer mellem studerende og undervisere, og hvor uddannelse og forskning hænger sammen. Det er meget ærgerligt, at det store arbejde nu bliver ødelagt, siger han.

Teologistudiet i Aarhus, der har fostret nogle af landets mest kendte teologer som Johannes Sløk og P.G. Lindhardt, mistede den 1. januar status af selvstændigt fakultet, da universitetsledelsen for at favne bredere lagde studiet sammen med Det Humanistiske Fakultet og Danmarks Pædagogiske Universitetsskole under det nyetablerede Faculty of Arts.

I den anledning lød der positive toner fra teologistudiet, men med den forestående flytning er bægeret ved at være fyldt, mener Svend Andersen.

Nu er vi gået fra at være et selvstændigt fakultet til at blive en lille del af et kæmpe-fakultet og skal nu flyttes. Det vil strengt taget sige, at Teologi mister sin selvstændighed, for det at have en bygning, hvor teologifaget udgjorde en stor del, gav en vis konkret selvstændighed. Teologistudiet bliver ganske enkelt mere usynligt i de nye bygninger.

Begrundelsen for at flytte teologistudiet er økonomi. Ifølge universitetets beregninger kan Faculty of Arts årligt spare fire millioner kroner på husleje og bygningsdrift ved at flytte Teologi ud og i stedet samle flere administrative centre i bygningen. Det kommer også Teologi til gode, fastslår dekan Mette Thunø.

En del af de fire millioner kroner skal bruges til fysisk reetablering af studiemiljøet fra Teologi i Nobelparken. Med flytningen vil jeg gerne give mulighed for at spare penge, så vi kan få flere undervisningstimer, og det er vigtigt for mig at pointere, at flytningen intet har at gøre med en nedprioritering af teologien som fag. Teologi er ikke bundet til en bestemt bygning og skal profilere sig på forsknings- og uddannelsesaktiviteter. Det kan man sagtens fortsætte med i de nye bygninger.

gehlert@k.dk