Teologiprofessor: Hella Joof har fat i den lange ende

Folkekirkens Konfirmandcenter har mødt hård kritik for en katekismus skrevet af skuespiller og instruktør Hella Joof. Katekismen er ikke luthersk hele vejen igennem, men alligevel er teologiprofessor positiv over resultatet

”Det kan hurtigt blive meget konservativ, hvis man udelukkende forholder sig til, hvad Luther ordret har sagt,” siger Anders-Christian Jacobsen, teologiprofessor (mso), om kritikken af ”Hellas Katekismus,” skrevet af Hella Joof for Folkekirkens Konfirmandcenter.
”Det kan hurtigt blive meget konservativ, hvis man udelukkende forholder sig til, hvad Luther ordret har sagt,” siger Anders-Christian Jacobsen, teologiprofessor (mso), om kritikken af ”Hellas Katekismus,” skrevet af Hella Joof for Folkekirkens Konfirmandcenter. . Foto: Peter Klint.

Meget kan man sige om skuespiller og instruktør Hella Joofs nyfortolkede katekismus, men én ting er sikkert: Den er kontroversiel. I gårsdagens udgave af Kristeligt Dagblad rettede flere kendere kritik mod katekismen, der er henvendt til konfirmander. Litteraturhistoriker og kender af kristendommen Erik Skyum-Nielsen kaldte den blandt andet ”utroværdig” i et forhold mellem præst og konfirmander.

Folkekirkens Konfirmandcenter, der står bag udgivelsen, havde inden udgivelsen også selv foregrebet nogle af kritikpunkter. I en tekst om ”Hellas Katekismus” skriver konfirmandcenteret sådan:

”I Luthers egen ånd skal man jo nyformulere kristendommen, så det bliver forståeligt for samtidens mennesker. Det er der kommet en katekismus ud af, som Luther måske ville kalde et sværmerisk eller måske endda kættersk skrift,” lyder det blandt andet, mens det fremhæves, at katekismen fra Hella Joof måske er tættere på ”mainstream-kristendom, som den leves og forstås i et sekulariseret Danmark end den, ’præsten prædiker’ i kirken om søndagen. Det må vi forholde os til.”

Samme observation har teologiprofessor (mso) Anders-Christian Jacobsen gjort sig. Han blev af Folkekirkens Konfirmandcenter bedt om teologisk sparring i forbindelse med udgivelsen og i en mail, som Kristeligt Dagblad har fået indsigt i, skriver han blandt andet:

”Det er sandt nok, at ’Hellas Katekismus’ ikke er luthersk hele vejen igennem: Gud er ifølge Hella ikke vred og vil ikke straffe. Det mener Luther. Hella mener heller ikke, at mennesket er syndigt i arvesyndens forstand,” skriver han blandt andet.

Over for Kristeligt Dagblad uddyber Anders-Christian Jacobsen.

”Det, at mennesket ikke er syndigt i luthersk forstand, er et vigtigt punkt, som går igen. Hella Joof fokuserer på Gud som kærlighed, og det gør Luther jo også. Men forskellen er, at Luther har en dualistisk verdensopfattelse, at han ser vreden og ondskaben personificeret i Djævelen, mens Hella forstår synden som fravær af kærlighed,” siger han.

Men, siger han, Luther har ikke patent på at skrive katekismer, og en central del af luthersk teologi var netop at sætte spørgsmålstegn ved egne dogmer.

”Luther og hans teologi stillede sig altid til rådighed for selvrefleksion. Et eksempel er spørgsmålet om, hvorvidt Gud kun er kærlighed, eller om Gud også er den vrede og straffende Gud. Det er ting, der er vigtige at få diskuteret teologisk. Og jeg mener ikke, at det er forkert at præsentere Hella Joofs katekismus som et bud på, hvordan luthersk teologi kunne præsenteres for konfirmander,” siger Anders-Christian Jacobsen.

I foromtalen til ”Hellas Katekismus” beskrives den som en pendant til Luthers Lille Katekismus, og ifølge Anders-Christian Jacobsen er der i højere grad grund til at diskutere Folkekirkens Konfirmandcenters ageren i denne sag end Hella Joofs fortolkning af kristendommen.

”Man kan diskutere, om Folkekirkens Konfirmandcenter bør være mere tro mod Luther, og Hella Joof strukturerer også sin katekismus på samme måde som Luther, så det er ikke mærkeligt, at nogle tænker, at hendes bud ligger op ad Luther. Men Hella Joof siger ikke selv, at hun er luthersk. Genremæssigt er det også en katekismus. Der står bare ikke det samme i de to, og det er der, forskellen ligger,” siger han.

Med ”Hellas Katekismus” er der dog ikke tale om et ukristeligt skrift, mener Anders-Christian Jacobsen. Der findes nemlig andre kristendomstyper, der ligner. Et eksempel findes hos den græske teolog og filosof Origenes (185-254), som blev kætterdømt, forklarer han.

Men hvor langt kan man gå med at fjerne centrale dele i kristendommen, før det bliver ukristeligt?

”Det kan ikke afgøres ved at tjekke, om Hella direkte gentager Det Nye Testamente eller ’Luthers Lille Katekismus’. Det er derimod en uendelig diskussion, og det kan hurtigt blive meget konservativt, hvis man udelukkende forholder sig til, hvad Luther ordret har sagt. Der er helt klart ting her, der kan diskuteres, men prøv lige at læse Det Nye Testamente, der er Gud altså ikke ret vred, men i kritikken af Hella Joof bliver der slået meget på, at hendes katekismus har udeladt synden og straffen. I forhold til Det Nye Testamente har Hella Joof fat i den lange ende, for der er den overstrømmende kærlighed budskabet,” siger Anders-Christian Jacobsen.

Dermed ikke sagt, at han selv kunne have været medforfatter på ”Hellas Katekismus”. Dertil er der både sproglige formuleringer og dele af indholdet, som Anders-Christian Jacobsen ikke kan skrive under på. Omkring trosbekendelsen skriver Hella Joof eksempelvis: ”Og vi skal alle dø. Men vi forsvinder ikke. Vi antager blot en anden form.”

”Det er fint nok at kaste den forståelse på bordet, men det kan for nemt blive misforstået og er nok tættere på en østlig religionsforståelse. Det kunne være et bud på at forstå opstandelse, men det kunne godt være formuleret mere præcist,” siger han.

I sin mail til Folkekirkens Konfirmandcenter skriver Anders-Christian Jacobsen også, at Hella Joof ”taler lidt ned til konfirmanderne”.

”Det er egentlig mit generelle indtryk, men jeg er også sådan en halvældre mand, som måske har svært ved at udtrykke mig på en måde, der går ind hos konfirmanderne. Men jeg synes måske, at hun har formuleringer, der er lidt for popsmarte,” siger Anders-Christian Jacobsen.

Overordnet set forholder han sig dog positivt til den omdiskuterede katekisme. Og han er ikke overrasket over den kritik, den har rejst, og som sikkert vil fortsætte.

”Det er meget forudsigeligt, at mange gerne vil have en gentagelse af Luthers teologi. Det er også fint, men der er brug for andet, hvis man vil præsentere Luther for konfirmander og holde den teologiske gryde i kog. Og hvis præsterne ved, hvad Luther har sagt, er det heller ikke svært at tage en snak med de unge om og med Hella Joofs katekisme. Det er for nemt at sige, at den er dum og mærkelig, bare fordi det ikke er traditionel luthersk teologi.”