Teologistudiet afviser flere ansøgere

Flere end sidste år har på grund af optagelsesloft fået afslag på teologistudierne på Aarhus og Københavns Universiteter. 228 danskere skal begynde på studierne efter sommerferien

I år er 228 kommet ind på teologistudiet i København og Aarhus, mens 276 havde studiet som førsteprioritet. På billedet er det Teologisk Fakultet på Københavns Universitet på Amager.
I år er 228 kommet ind på teologistudiet i København og Aarhus, mens 276 havde studiet som førsteprioritet. På billedet er det Teologisk Fakultet på Københavns Universitet på Amager. Foto: Leif Tuxen

Det har de seneste år kun været ganske få, der har søgt om plads på teologiuddannelserne og ikke er kommet ind. Men i år har både Københavns og Aarhus Universitet været nødt til at afvise flere håbefulde ansøgere.

I år er 228 kommet ind på teologistudiet i København og Aarhus mod 227 sidste år. Selvom tallene er stort set ens, har det været en forskel i antallet af førsteprioritetsansøgere for 2020 og 2019. Sidste år havde 226 søgt teologi som førsteprioritet, mens tallet i år er steget til 276. I forhold til sidste år er det den relativt største stigning i antallet af førsteprioritetsansøgere for alle studier.

I 2015 indførte den daværende SR-regering et optagelsesloft for at sikre, at færre valgte uddannelser, hvor der ikke var udsigt til et efterfølgende job. Det ærgrer Carsten Selch Jensen, der er konstitueret dekan på Det Teologiske Fakultet på Københavns Universitet.

”Desværre har vi ikke fået flere pladser, selvom ansøgertallet stiger. Indtil videre har det betydet, at vi udnytter pladserne optimalt, men vi kommer til at afvise flere og flere. I år er det ekstra ærgerligt, fordi vi har den markante stigning i førsteprioritetsansøgere. Det gør særligt ondt, når det er ansøgere, der har teologi som førstevalg, vi skal afvise. Særligt fordi folkekirken efterlyser flere kandidater til de ledige præstestillinger,” siger Carsten Selch Jensen og tilføjer:

”Den markante stigning i år kan selvfølgelig skyldes corona, men det kan også være, fordi der er flere, der har fundet ud af, at her findes et fagområde inden for det humanistiske hovedområde, hvor der faktisk er gode muligheder for et job. Og det er træls at sige nej til de unge mennesker på begge baggrunde.”

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Aarhus Universitet.

Siden 2017 er ansøgningerne til teologistudiet på både Aarhus Universitet og Københavns Universitet steget generelt og for ansøgere med teologi som førsteprioritet. I 2019 kom alle ind på teologistudiet i Aarhus, mens man skulle have et snit på 2,9 for at komme ind i København. Alle blev dog tilbudt en standby-plads, hvor man som minimum får lov til at begynde på studiet det følgende år.