Prøv avisen

Thyborøn fester for sin nye kirke

Sognepræst Robert Enevoldsen, som her er fotograferet ved den nye kirke, har været præst i Thyborøn siden 1996. -- Foto: Morten Stricker.

Thyborøn Kirke står nu i beton, og ikke færre end tre biskopper deltager i morgen i indvielsen

I alt 23 præster er med, når Thyborøn Kirke indvies i morgen, og heraf vil ikke færre end tre biskopper tage del i selve indvielsesritualet. Foruden biskop Karsten Nissen, Viborg, deltager såvel den nuværende som forhenværende biskop over Aalborg Stift, Henning Toft Bro og Søren Lodberg Hvas, som begge er født i Thyborøn.

Den nye kirke har kostet 28,4 millioner kroner og er bygget i beton – i håb om, at det vil at yde bedre modstand mod det barske vejrlig, som har været med til at tage livet af den gamle kirkebygning.

Som noget ganske enestående inden for de seneste 50 år besluttede menighedsrådet i 2003 at jævne den gamle kirke med jorden og bygge en ny i stedet for en renovering, der mindst ville koste 10 millioner kroner og måske blive meget dyrere.

"Kirken var bygget om så mange gange, at det sammen med en dårlig fundamentering havde medført store sætningsskader, og ingen kunne vide, hvor meget den nødvendige stabilisering af bygningen ville koste. Derfor fulgte vi rådet om at bygge en helt ny kirke i stedet for," fortæller menighedsrådets formand, Viola Bro.

Som alt muligt andet i den lille vestjyske fiskerby på spidsen af Harboøre Tange er også kirken bygget på sandgrund, men i forbindelse med det nye byggeri er der nu gjort en ekstra indsats med funderingen.

Det eneste, der er tilbage af den gamle kirke, er klokketårnet, som er blevet beklædt med en betonskal, så det harmonerer med den nye hvide betonkirke, der er tegnet af arkitektfirmaet Vilsbøll og Poulsen, Lemvig. Ligeledes er alterudsmykningen flyttet over fra den gamle kirke.

Thyborøn fik sin første kirke i 1908.

Behovet for en kirke her opstod, efter at havet ved en stormflod i 1825 brød igennem den smalle tange mellem hav og fjord og besværliggjorde thyborønboernes traditionelle kirkevej til Agger.

steens@k.dk