Prøv avisen

Tiden skriger på åndelig friværdi

Professor Steen Hildebrandt forsøger at lære dansk erhvervsliv at lægge mere vægt på tilværelsens åndelige og spirituelle sider. Vi kan ikke leve af rigdom alene. Der skal mere til. For vi er alle forbundne i et stort fællesskab, lyder et af hans budskaber. - Foto: Leif Tuxen.

Vores jagt på materiel rigdom er en farefuld færd. Som den rige mand i søndagens evangelietekst risikerer vi, at grådigheden eliminerer vores åndelige jeg. Steen Hildebrandt, professor i organisations- og ledelsesteori, har gennem hele sin karriere bestræbt sig på at sætte en spirituel dagsorden - midt i en benhård erhvervskultur

Finanskrisen har kastet en mørk skygge over de senere års jublende forbrugeroptimisme. Alskens økonomiske hjælpepakker bliver sat i værk for at få gang i de økonomiske hjul. Men hvad der frem for alt er brug for, er at få gang i de åndelige hjul. En kollektiv åndelig friværdi, der åbner vores øjne for livets sande værdier.

For Steen Hildebrandt, professor i organisations- og ledelsesteori, er morgendagens prædikentekst en kraftig påmindelse om, hvad der er på spil i disse år. Teksten beretter om en rig mand, der må lide den tort at blive pint i dødsriget. En mand, der lever et liv i udvendig overflod på bekostning af et indre blik for Gud.

- Den rige mand finder alt for sent ud af, hvad livet handler om. Lige nu befinder vi os i en tid, hvor vores evindelige stræben efter materiel velstand har fået os til at glemme vores fælles ansvar for verdens fortsatte beståen. Vi står foran en truende miljøkatastrofe. Her er der i den grad brug for spiritualiteten. Den kan vække vores opmærksomhed og fungere som retningsgiver, siger Steen Hildebrandt.

Den 65-årige professor har gennem årtier haft sin daglige gang på Handelshøjskolen ved Aarhus Universitet. I sin forskning, i sine bøger, foredrag og utallige debatindlæg har Steen Hildebrandt været erhvervslivets på en gang provokerende og favnende stemme. Med sit bløde og venlige tonefald har han længe talt om spiritualitetens berettigelse i en ellers strømlinet og profitorienteret erhvervskultur.

- Vi er i gang med at opbruge og konsumere de sidste af verdens ressourcer. Olie, fisk og mineraler - alt slipper gradvist op og uddør. Vi er så forslugne, at det på få århundreder er lykkedes os at fortære jorden ganske bogstaveligt og betragteligt. Det, som efterhånden står tilbage, er en altdominerende grådighed. Klodens største problem, fastslår Steen Hildebrandt.

Og netop her er det, at Århus-professoren ser spiritualiteten som det redningsbælte, der skal bjærge os igennem.

- For mig handler spiritualitet dybest set om en næstekærlighed, der går på tværs af samtlige kulturer og folkeslag, siger han og vedgår sig, at han er opflasket i en kristen kultur - og at Bibelen rummer fortællinger, der taler til hans hjerte. I dag ser han mest sin tro som et udtryk for en nærmest universel spirituel strømning.

- Jeg tror på en spiritualitet, der ikke kender til landegrænser. En spiritualitet, der fortæller os, at vi alle er forbundne, er en del af det store fællesskab, siger Steen Hildebrandt og retter sit blik mod verdens ulighed.

- Hvordan kan vi i Europa og USA forsvare, at vi fortsat skal øge vores materielle velstand, alt imens to milliarder mennesker tørster og lider af hungersnød? Med spørgsmålet vender Steen Hildebrandt igen blikket mod søndagens tekst om den rige mand og hans modstykke, Lazarus.

- Når man læser den historie som menigmand, så er der ikke tale om et udelukkende kristent budskab. Teksten har et almenmenneskeligt budskab, der er højaktuelt. Det handler om, at den rige var så forblændet af sit eget, at han overså Gudsriget, mens tid var.

For en umiddelbar betragtning kan det undre, at en mand som Steen Hildebrandt, der har en uddannelsesbaggrund som økonom - og som hele sin karriere har færdedes hjemmevant i toppen af dansk erhvervsliv - betoner det spirituelle så kraftigt. Men for professoren er der ingen modsætning mellem de to verdener; den spirituelle og den økonomiske. Siden han var i midten af 20'erne, har han nemlig ladet sig inspirere fra mange forskellige sider. Dybdepsykologi, systemteori og holistiske verdenssystemer er blot noget af det tankegods, som Steen Hildebrandt har med i bagagen.

- Mit held har været at møde mennesker, der har været optaget af vidt forskellige sider af livet. Mit liv er beriget af disse menneskemøder, både som provokation og motivation i forhold til mit eget ståsted, siger han.

Netop i mødet med såvel psykologiske som åndelige indgange til forståelse af livets store sammenhænge udvikler Steen Hildebrandt til stadighed sit spirituelle indspark til erhvervslivet og forbrugersamfundet.

- Det handler om at få integreret næstekærligheden i vores verdslige samfund. Gennem den bliver vi opmærksomme på vores medansvar over for hinanden. Så vil vi helt naturligt finde ud af, at det ikke er tilstrækkeligt at være optaget af egen vinding og profitmaksimering, fremhæver han.

Mens spiritualiteten - menneskets religiøse udgangspunkt - ifølge Steen Hildebrandt leverer en øjenåbner mod den store verden og det store fællesskab, så kalder spiritualiteten også på en individuel tilbagetrækning midt i en ellers travl hverdag. Fra tidlig morgen til sen aften har Steen Hildebrandt kalenderen fyldt med skriverier, forskning, foredrag og undervisning.

- Jeg har også brug for stilhedens rum. Her mærker jeg, at jeg er en del af en større helhed, som jeg betyder noget for, og som betyder noget for mig.

kirke@kristeligt-dagblad.dk