Prøv avisen

Tidligere fængselspræst: Utroværdig ledelse ødelagde drømmen om en kirke

Tanken bag arkitekt Kjeld Kjeldgaard Ghozatis skitser til en kirke i det lukkede fængsel i Nørre Snede var at skabe ”et sted for at sprede tro, håb og kærlighed”. – Illustration: Kjeld Kjeldgaard Ghozati/tegnestuen E+N Arkitektur.

Kriminalforsorgen bremsede pludseligt opførelsen af ny fængselskirke for de indsatte i Nørre Snede efter fire års planlægning med både tegninger og fondsmidler på plads. I protest mod ledelsen valgte daværende fængselspræst Steen Andreassen at sige op

De var ellers kommet meget langt med planerne om opførelsen af en kirke ved Statsfængslet Midtjylland, der ligger i Nørre Snede, med plads til 100 indsatte på den lukkede afdeling. Tegningerne lå klar, og en af de store danske fonde havde bevilget fem millioner kroner til opførelsen af den bygning, der ifølge de oprindelige beskrivelser skulle ”repræsentere det transcendente midt i en hverdag med vold og kriminalitet, og som manifesterer modbilleder og forbilleder for særligt udsatte mænd.”

Ordene er skrevet af Steen Andreassen, der var fængselspræst på den lukkede afdeling i Nørre Snede i seks år. Frem til november 2016, hvor han sagde op i protest mod en ledelse, der efter hans mening har ageret helt utrovædigt, da de efter fire et halvt års planlægning pludseligt trak tæppet væk under projektet.

”Jeg forstår ganske enkelt ikke hvorfor. Fængselsledelsen har givet grønt lys for arbejdet med at finde arkitekt og finansiering til kirken siden 2011. Der har været nedsat et kirkeudvalg i fængslet med to fra ledelsen, biskoppen over Viborg Stift, Henrik Stubkjær, har også været involveret, og ledelsen har løbende fået orienteringer om, hvordan projektet skred frem. Både med tegningerne og fondsmidlerne,” siger Steen Andreassen.

Han fortæller, at han efter længere tids venten på respons fra nogle fondsansøgninger bliver indkaldt sammen med sin præstekollega til møde i juni sidste år, hvor han helt overraskende får at vide, at de seneste ansøgninger slet ikke er blevet sendt, og at ledelsen har valgt at skrinlægge projektet på grund af et større arbejde med at sætte hegn op omkring udrejsecenter Kærs- hovedgård, der også hører under Statsfængsel Midtjylland. Derfor var der ikke ressourcer nok til kirkebyggeriet.

”Men det virker helt ærligt som en noget besynderlig forklaring,” siger Steen Andreassen, der nu må forklare de indsatte, at den kirke, de havde set tegninger af og glædet sig til at bruge, nu pludseligt ikke bliver til noget alligevel.

I de godt seks år Steen Andreassen var præst i fængslet i Nørre Snede, holdt han hver søndag tre velbesøgte gudtjenester. Men det uden en kirke, og kun med mulighed for at mødes i et lille loftslokale med skrå vægge, hvor salmesang og prædiken havde svært ved at overdøve lydene fra fitness-rummet nedenunder.

Det var arkitekt Kjeld Kjeldgaard Ghozati fra E+N Arkitektur i Aarhus, der var rådgiver på kirkeplanerne til statsfængslet. Tegnestuen hed tidligere Exner og blev grundlagt i 1958 af arkitektægteparret Inger og Johannes Exner, der blandt andet gennem årene har stået for opførelsen af et stort antal nye kirker og sognegårde samt stået bag restaureringen af Koldinghus. I sine skitser til fængselskirken skriver Kjeld Kjeldgaard Ghozati om inspirationen bag sit forslag: ”Det lukkede fængsel i Nørre Snede er på alle måder et trist sted. I kanten af et skovareal, bag et højt dobbelhegn ligger det med sine bygninger, der har karakter af staldbygninger med tremmer for vinduerne. På dette sted er der behov for kirkens tilstedeværelse som et lyspunkt, der kan vise kærlighed, give stof til eftertanke, og skabe tro og håb for fremtiden.”

Om sin oplevelse af selve forløbet, siger Kjeld Kjeld- gaard Ghozati i dag:

”Som enkeltsag har det været et noget besynderligt forløb. Som rådgiver har jeg aldrig oplevet noget lignende. Helt overordnet må det jo for samfundet handle om, at de her folk kan få en ny og bedre fremtid, og de tegninger, jeg havde lavet, var et bud på, hvordan netop en kirke kan være med til dette. Med plads til ro, fordybelse og eftertanke.”

Una Jensen er områdedirektør i Kriminalforsorgen Midt- og Nordjylland. På spørgsmålet om, hvorfor kirkeplanerne i Nørre Snede blev skrinlagt, svarer hun:

”Vi har ikke interne ressourcer i Kriminalforsorgen lige nu til at løfte denne opgave, som kræver mange forskellige fagfolk. Vi har vores kræfter rettet mod andre ting, blandt andet en større reorganisering.”

Una Jensen uddyber ikke, hvad det er for en reorganisering, der er tale om, men på spørgsmålet om, hvem der traf beslutningen om ikke at gå videre med kirkebyggeriet, svarer hun:

”Den ligger hos mig i samråd med direktøren for Kriminalforsorgen.”

Hvordan vurderer du behovet for en kirke i fængslet i Nørre Snede?

”Vi vil gerne have så gode forhold som muligt for vore indsatte, men det kræver, at de rigtige personaleressourcer er til stede. Lige nu er vi i gang med at forbedre de nuværende lokaler.”

Hvad skal der så ske nu i forhold til ønsket om at få en kirke i fængslet?

”Vi har lukket ned for det tidligere projekt. Det bliver ikke til noget. Hvis vi går i gang med at kigge på et eventuelt kirkebyggeri senere, så er jeg ikke sikker på, hvordan det vil foregå.”

Hvad er din vurdering af dette forløb, der tilsyneladende har været i gang i flere år for så at blive skrinlagt?

”Det ønsker jeg ikke at udtale mig om.”

Det var ved redaktionens slutning ikke lykkedes at indhente en kommentar fra biskop Henrik Stubkjær.