Prøv avisen

Tidligere ministre: Dårlig idé at slå kirke og kultur sammen

Marianne Jelved (R) og Bertel Haarder (V). Foto: Ritzau Scanpix

Der er for store forskelle mellem kirke- og kulturministerierne til, at det giver mening at lægge dem sammen, mener Bertel Haarder (V) og Marianne Jelved (R), som begge har været ministre på områderne

Det vil gøre mere skade end gavn, hvis man lægger Kultur- og Kirkeministeriet sammen. Det mener Bertel Haarder (V) og Marianne Jelved (R), som begge har haft posten som kultur- og kirkeminister.

I dagens Kristeligt Dagblad kan man læse, at der er flere argumenter for en sammenlægning af de to ministerier. Som det er i dag, bestemmer Kulturministeriet over udgifter til en del vedligeholdelse i folkekirken, og de to ministerier har været kombineret i samme ministerpost fire gange siden 2011: Under Per Stig Møller (K), Marianne Jelved (R), Bertel Haarder (V) og Mette Bock (LA).

Der er dog en verden til forskel mellem at skulle administrere kulturinstitutioner og folkekirken, mener Marianne Jelved, der havde posten som kultur- og kirkeminister i perioden 2014-2015:

”Folkekirken er en institution i det danske samfund med en særlig frihed og et regelsæt, som man ikke kan sammenligne med Det Kongelige Teater i København eller en hvilken som helst anden kulturinstitution. Når det kommer til graden af frihed, er der simpelthen for stor forskel på de to ministerier, og derfor bliver man nødt til at holde dem adskilt,” siger hun.

Lige så kritisk over for en sammenlægning af ministerierne er Bertel Haarder, der efterfulgte Marianne Jelved som kultur- og kirkeminister.

”Som kulturminister er man ansvarlig for indholdet. Det er man ikke som kirkeminister. Her er det biskopperne, der tager sig af kirkens indre liv. Jeg kaldte også mig selv for ’folkekirkens pedel’ for at understrege, at forkyndelsen er en sag for biskopperne. De senere år er der desuden blevet spildt ufattelige kræfter og kroner på at ændre på flere ministerier, som er blevet kørt rundt i en stor pærevælling. Med en sammenlægning vil det samme ske på kirke- og kulturområdet. Hvis der så på et tidspunkt kommer en ny kulturminister, som ikke øns-ker at være kirkeminister, skal man for eksempel opdele it-systemerne igen, og det er der en masse udgifter forbundet med,” siger han.

Derudover vil det skabe misforståelser, hvis man slår de to ministerier sammen, advarer Bertel Haarder:

”I dag er der mange, som ikke forstår sig på forholdet mellem kirke og stat herhjemme. De tror, vi har en statskirke. De tror, at folk er tvangsindlagt til at høre om den kristne forkyndelse. De vil tro, at kirken nu pludselig skal styre den danske kultur. Der er i forvejen mange misforståelser, når det kommer til folkekirken, og dem vil der blot komme flere af med en sammenlægning,” siger han.