Tidligere præst anklages for millionsvindel og fusk med kirkebogen

En tidligere sognepræst står i dag tiltalt i retten for at frasvindle en nu afdød kvinde 8,7 millioner kroner. Den tiltalte påstår, at den afdøde er hendes mor

Kristeligt Dagblad har tilbudt tiltalte at kommentere sagen, men hverken hun eller hendes forsvarsadvokat har ønsket at udtale sig til avisen.
Kristeligt Dagblad har tilbudt tiltalte at kommentere sagen, men hverken hun eller hendes forsvarsadvokat har ønsket at udtale sig til avisen. . Foto: Joachim Adrian/Polfoto.

I dag indledes en retssag mod en tidligere sognepræst ved retten i Næstved. Tiltalen lyder blandt andet på bedrageri og mandatsvig mod en ældre, dement og nu afdød kvinde, som den tiltalte angiveligt skal have snydt for 8,7 millioner kroner. Præsten hævder, at den afdøde kvinde er hendes biologiske mor, og at hun derfor er den retmæssige arving.

Den tiltalte var tidligere sognepræst i det sydlige Sjælland, hvor hun var økonomisk værge for den demente kvinde, som hun beskyldes for at have franarret det store pengebeløb.

Specialanklager Søren Martin Jensen forklarer, at den 51-årige kvinde anklages for ad flere omgange at have overført 6,3 millioner kroner fra den demente kvindes konto til sin egen fra 2009 til 2013. Derudover skal hun have brugt yderligere 2,4 millioner kroner af afdødes penge på forskellige genstande.

Af anklageskriftet fremgår det desuden, at tiltalte har forsøgt at anføre den afdøde kvinde som sin mor på sin fødsels- og dåbsattest i den elektroniske kirkebog i 2010. De store pengeoverførsler, som den tidligere præst står tiltalt for, kom først frem i lyset, da den ældre dame afgik ved døden i 2013. Da boet blev gjort op af et advokatfirma, kom det frem, at det store pengebeløb manglede.

Kristeligt Dagblad har tilbudt tiltalte at kommentere sagen, men hverken hun eller hendes forsvarsadvokat har ønsket at udtale sig til avisen.

Specialanklager Søren Martin Jensen forklarer, at familieforholdet ikke har betydning for anklagen om svindel, men at det kan have betydning for sagens andet forhold.

”Om man er arving eller ej, må man som økonomisk værge ikke foretage sig det, som tiltalte står anklaget for. Men hvis man kommer frem til, at hun er kvindens datter, så var det ikke ulovligt at ændre i kirkebogen, men det er stadig en meget lille del af sagen,” siger Søren Martin Jensen.

Specialanklageren forklarer, at man ikke har fundet det nødvendigt at dna-teste afdøde for at afklare, hvorvidt der er et familieforhold, da man mener at have tilstrækkelige beviser for, at det modsatte er tilfældet. Således vil anklageren blandt andet inddrage en 92-årig kvindelig plejehjemsbeboer, som har boet samme sted som tiltalte, da denne kom til verden. Plejehjemsbeboeren skal altså vidne om, at tiltaltes mor ikke er den afdøde kvinde.

Peter Fischer-Møller har været biskop over Roskilde Stift siden 2008 og førte derfor tilsyn med den tiltalte kvinde.

”Hun blev ansat i sommeren 2008. Ved et kirkebogseftersyn i 2011 opdagede provsten, at hun havde ændret i kirkebøgerne og angivet kvinden som sin mor. Den tiltalte sagde, at hun vidste, at kvinden var hendes mor, men det var stadig i klar strid med reglerne, da der ikke forelå dokumentation for det. Ud over det havde vi en række uoverensstemmelser vedrørende hendes embedsførelse, og i december 2011 valgte hun selv at opsige sin stilling. Indtil for nylig har vi ikke kendt til, at hun skulle have svindlet,” siger Peter Fischer Møller.

Strafferammen for den type svindel, som den tidligere præst står anklaget for, går op til otte års fængsel, men specialanklageren vurderer, at det er usandsynligt, at tiltalte idømmes mere end fire år, hvis hun findes skyldig. Det er endnu uklart, hvornår der falder dom i sagen.