Prøv avisen

Tidligere præst får 10 år for overgreb på unge

I dommen lød det, at præsten indtil videre skal frakendes retten til at arbejde som præst. Foto: Leif Tuxen

I dag blev den tidligere præst Dan Peschack dømt 10 års fængsel for overgreb på børn og unge i Tømmerup Sogn ved Kalundborg. Den 47-årige dømte, som i retten også blev frakendt retten til at arbejde som præst, anker dommen

10 års fængsel. Sådan lød dommen i Retten i Holbæk denne eftermiddag, hvor sagen mod den nu tidligere præst i Tømmerup Sogn ved Kalundborg,Dan Peschack, blev endeligt afsluttet.Her var så mange mødt frem, at flere måtte blive udenfor under dommer Gry Berdiins domsafsigelse.

I fredags blev Dan Peschack kendt skyldig i 25 af anklageskriftets i alt 30 forhold om gentagne og grove seksuelle krænkelser af syv drenge og en pige, der på gerningstidspunkterne var mellem 12 og 16 år. Krænkelserne foregik i præstegården over en 10-årig periode og omfattede samleje, andre seksuelle handlinger og overgreb samt fotografering og filmning af disse. Flere overgreb fandt sted, mens de unge sov eller på anden måde var ude af stand til at gøre modstand. Den tidligere præst blev derudover kendt skyldig i misbrug af sin stilling, da han kom i kontakt med de fleste af de unge i forbindelse med konfirmationsforberedelsen i sognet.

Sagen var så omfattende og af en så grov karakter, at specialanklager Anja Lund Liin i retten mandag talte for en straf på minimum 12-14 års fængsel, hvilket er over strafferammen på 12 år. Derudover mente hun, at den 47-årige Dan Peschack skulle frakendes retten til at virke som præst.

Forsvarer Ulrik Sjølin Petersen mente derimod, at straffen måtte være på fire til fem år, og at hans klient skulle kunne virke som præst igen, så længe han ikke kom til at arbejde med børn og unge. Selv har Dan Peschack talt om at arbejde som præst for hjemløse eller på et hospice efter sin løsladelse.

I dommen blev der blandt andet lagt vægt på overgrebenes karakter og på, at der var tale om et systematisk og kontinuerligt misbrug af hans psykiske overlegenhed samt af den tillid, unge og voksne havde til ham som præst.

Han blev frakendt retten til at have besøg af eller kontakte børn og unge under 18 år og blev også frakendt retten til at virke som præst indtil videre. Det sidste skyldtes særligt, at han også er kendt skyldig i at misbruge sin stilling som præst, og at der var fare for, at dette kunne ske igen.

Dan Pescack skulle derudover betale erstatningsbeløb på mellem 100.000 og 10.000 til hvert af de otte krænkede børn samt sagsomkostninger.

Den tidligere præst valgte efter en kort samtale med sin forsvarer at anke dommen, da han ønskede frifindelse for alle de forhold i anklageskriftet, som han ikke selv har kendt sig skyldig i. Det drejer sig om anklageskriftets grovere forhold om eksempelvis samleje.

Specialanklager Anja Lund Liin ønskede, at den tidligere præst skulle forblive varetægtsfængslet under ankesagen, da der ifølge hende var risiko for, at han kunne påvirke de unge krænkede i sagen. Hun henviste særligt til sagens to yngste ofre, hvoraf den ene undervejs i forløbet har betegnet Dan Peschack som en ven, han ville beskytte, mens den anden, sagens eneste pige, stadig lader til at have stærke følelser for den tidligere præst. Ønsket om varetægtsfængsling blev imødekommet af dommerne, men kæret af forsvareren.

Uden for retten udtrykte anklager Anja Lund Liin stor glæde for sagens udfald, mens forsvarer Ulrik Sjølin Petersen var overrasket over, at dommen var så hård.

”Det var ikke det, vi havde forventet, men vi havde drøftet, at denne situation kunne opstå, og at sagen i så fald skulle en tur i landsretten. Vi håber, at vi dermed kan få den jurdisk rigtige afgørelse. Der er forhold, vi undrer os over, at han er dømt for, og så håber vi, han får den rigtige straflængde,” sagde han og tilføjede, at faren i Tøndersagen, som misbrugte og lejede sine børn ud til fremmede mænd, for eksempel også fik 10 års fængsel.

”Det er ikke fordi, vores sag ikke er alvorlig. Men når man sætter de to sager op ved siden af hinanden, kan man godt undre sig over, at han har fået 10 år.”