Prøv avisen
Tømmerup-sagen

Tidligere præst kendes skyldig i misbrug af sit embede

Den 47-årige tidligere præst i Tømmerup Sogn ved Kalundborg var tiltalt for 30 kriminelle forhold hovedsageligt om seksuelle overgreb, krænkelser og samleje med i alt 12 børn. På billedet ses Tømmerup præstegård. Foto: Leif Tuxen

Troværdige vidneforklaringer betød, at en tidligere præst i Tømmerup Sogn ved Kalundborg i dag blev fundet skyldig i langt størstedelen af anklagerne om seksuelle krænkelser af børn

Flere af de fremmødte i Retten i Holbæk åndede lettet op, da dommer Gry Berdiin i dag kendte en nu tidligere præst skyldig i en lang række forhold om seksuelle overgreb og krænkelser på børn og unge. I salen var flere pårørende og ofre for den tiltaltes krænkelser nemlig dukket op, og da retsmødet sluttede, samledes de kort i lokalet for at kramme hinanden i glæde over, at de mange tvivlsspørgsmål i sagen ikke kom den tiltalte til gode.

Den 47-årige tidligere præst i Tømmerup Sogn ved Kalundborg var tiltalt for 30 kriminelle forhold hovedsageligt om seksuelle overgreb, krænkelser og samleje med i alt 12 børn. Tiltalen lød blandt andet også på, at den tidligere præst havde besiddet og optaget pornografiske billeder og videoer af de unge og på besiddelse af euforiserende stoffer. Denne fredag blev han kendt helt eller delvist skyldig i 25 af de 30 forhold.

Flere forhold om blandt andet samleje og seksuelle handlinger havde han selv kendt sig skyldig i på forhånd, og fælles for dem var, at anklagerne blev understøttet af et stort billed- og videomateriale fundet i præstegården i Tømmerup. De forhold, han nægtede, var der omvendt ikke billedmateriale på, og her var spørgsmålet, om man skulle stole på præstens ord eller de unge vidners forklaringer.

Her valgte flertallet af dommerne og nævningene at stole på ofrene. Flere kendelser blev begrundet af dommer Gry Berdiin med, at vidneforklaringerne var troværdige, sammenhængende, detaljerede og overbevisende, og at de til en vis grad blev understøttet af billeder, videoer eller anden dokumentation i sagen.

Præsten blev til gengæld frifundet for seksuelle overgreb på en i dag 24-årig ung mand, da der ifølge den unges vidneforklaring var tale om en fælles aftale. Derudover blev han frikendt i tiltalen om besiddelse af børnepornografiske billeder af i alt treuidentificerede personer. Dette skyldtes, at man ikke kunne bevise, at de krænkede var under 18 år. I alt blev præsten dermed kendt skyldig i krænkelser mod otte af de i alt 12 børn og unge i anklageskriftet.

Den tiltalte blev også kendt skyldig i at have udnyttet sin psykiske overlegenhed ved blandt andet at opbygge et tillidsforhold til de unge og tage initiativ til de seksuelle handlinger. Det blev også slået fast, at han havde misbrugt sit embede som præst. Her havde dommere og nævninge ifølge Gry Berdiin lagt vægt på, at embedet netop var grunden til, at han kom i kontakt med de unge, da det skete under enten konfirmandforberedelse eller via hans klub ”De Unge Disciple” for tidligere konfirmander.

Retssagen fortsætter i næste uge med spørgsmålet om straf, og der ventes at falde endelig dom onsdag. Strafferammen er op til 18 år.