Prøv avisen

Tidslinje: Sådan endte vi med aflyste julegudstjenester

Et rodet forløb endte med aflysninger af julegudstjenester den 23. december. Men hvad skete der, og hvornår er der blevet sagt hvad og af hvem? Få overblikket her

7. december

Statsminister Mette Frederiksen freder julens gudstjenester på et pressemøde. Hun bekendtgør dog, at de ikke vil blive, som man kender den. ”Julen er en kristen højtid, og vi ved godt, at det har betydning for mange mennesker at komme i kirke juleaften. Det gælder i øvrigt også mig selv – jeg plejer at komme i kirke juleaften. Men det bliver selvfølgelig anderledes i år,” siger hun.

15. december

Sognepræst i Jyllinge, Kaj Bollman, starter en underskriftindsamling med en opfordring til gøre det frivilligt at holde julegudstjenester, da han ikke mener, det er forsvarligt og ikke selv ønsker at gøre det. Senere ændrer han dog holdning, og der lægges der dog op til en gudstjeneste i sognet.

16. december

På et pressemøde bliver Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm spurgt, om der fortsat vil være julegudstjenester i folkekirken. ”Der har været udvist stor ansvarlighed i folkekirken, når det gælder om at følge retningslinjerne. Vi har set mange gode kreative løsninger, og jeg er sikker på, at man vil gennemføre julegudstjenesterne fint og ansvarligt,” siger han.

18. december

1500 af folkekirkens ansatte skriver under på et dokument om at aflyse alle julens gudstjenester. ”Jeg frygter, at gudstjenesterne kan blive superspreder-events,” siger kirke- og operasanger Jacob Skov Andersen, der har startet underskriftsindsamlingen. Alligevel rokker Mette Frederiksen sig ikke: ”Myndighederne har vurderet, at det godt kan lade sig gøre,” siger hun efter en spørgerunde på Facebook.

20. december

Kirkeminister Joy Mogensen (S) beder sundhedsmyndighederne om at gennemgå vejledningen for gudstjenester endnu engang, efter flere kirkeansatte har udtrykt bekymring for smitteudbrud i forbindelse med julens gudstjenester, blandt andet gennem underskriftsindsamlinger.

21. december

Et møde holdes med deltagelse af blandt andre biskopper samt to repræsentanter for sundhedsmyndighederne, hvis udmelding ifølge biskop i Viborg Stift Henrik Stubkjær lyder, at det fortsat er forsvarligt at gennemføre julens gudstjenester ifølge deres vurdering. Kirkeministeriet opdaterer retningslinjerne for julens gudstjenester på baggrund af nye drøftelser med sundhedsmyndighederne. De opdaterede retningslinjer indebærer blandt andet en begrænsning af varigheden af indendørs gudstjenester til 45-50 minutter.

23. december

Sundhedsmyndighederne skærper sine anbefalinger igen og siger nu, at der kan holdes gudstjenester på højst 30 minutter, som skal foregå helt uden sang. Det sker på baggrund af et møde i den såkaldte indsatsgruppe, der blandt andet består af de forskellige sundhedsmyndigheder, og som har ansvaret for at fastlægge det nationale og regionale risikoniveau til håndtering af COVID-19. På mødet blev blandt andet udbredelsen af en ny og muligvis mere smitsom coronavirus drøftet, skriver Kirkeministeriet i en pressemeddelelse.

23. december

Biskopperne, Landsforeningen af Menighedsråd, Præsteforeningen og Provsteforeningen beslutter i fællesskab at anbefale, at alle julens gudstjenester skal aflyses. I en pressemeddelelse skriver de: ”Pga. mutation fra England er der sidst på eftermiddagen kommet nye anbefalinger fra sundhedsstyrelsen vedrørende afholdelse af gudstjenester. Folkekirken har løbende forholdt sig til de retningslinjer, som er meldt ud fra Kirkeministeriet på baggrund af sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Da vi først få timer før juleaften har modtaget retningslinjerne, vurderer vi, at det vil være vanskeligt at gennemføre julegudstjenesterne.” Anbefalingen om aflysning kommer kort efter, at de forskellige parter fra folkekirken har holdt møde med Kirkeministeriet om den nyeste udvikling i smitten.

26. december

Søren Abildgaard, formand for Landsforeningen af Menighedsråd, siger, at det virkede, som om udfaldet af mødet var givet på forhånd:

”På selve mødet blev vi præsenteret for en anbefaling om at aflyse julens gudstjenester. Den var allerede forberedt af biskopperne, og kirkeministeren pressede på for, at vi skulle følge biskoppernes anbefalinger,” sagde Søren Abildgaard efterfølgende til Kristeligt Dagblad. Også formand for Provsteforeningen, Annette Brounbjerg Bennedsgaard stiller sig kritisk over for forløbet: ”Vi kunne da godt have drømt om, at der var kommet en politisk beslutning om en aflysning i stedet for yderligere restriktioner med så kort varsel. Men netop derfor var vigtigt at skabe konsensus og en fælles udmelding for ikke at skabe endnu mere usikkerhed omkring gudstjenesterne,” siger hun.

29. december

Statsminister Mette Frederiksen (S) afholder et pressemøde. Her bliver hun og Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm spurgt ind til forløbet med gudstjenesterne. Statsministeren svarer ikke, men Søren Brostrøm forklarer, at det er ”veldokumenteret”, at salmesang giver smittespredning, og at der løbende op til jul er blevet givet nogle anbefalinger, som det er Kirkeministeriet og kirkens myndigheders opgave at handle på. Han beklager dog timingen i udmeldingerne. ”Det ved jeg ikke, om jeg er den eneste, der skal beklage, men jeg vil i hvert fald gerne beklage både over for folkekirken og en lang række andre sektorer,” siger Søren Brostrøm.