Prøv avisen

Tilflyttere skifter tro for at blive danske

Indvandrere og flygtninge fravælger deres gamle religion, og nogle bliver kristne i håb om en smertefri integration, viser ny undersøgelse

Siden år 2000 er mindst 660 mennesker med en anden religiøs baggrund konverteret til kristendommen. Knap halvdelen af dem er tidligere muslimer.

Motivationen for at blive kristen er især en forventning om, at asylsagen går nemmere igennem, at jobbet ligger lige om hjørnet, og at det i det hele taget er lettere at blive en del af det danske samfund, hvis man er kristen.

Det viser den første danske undersøgelse om emnet, der i dag udkommer som bogen "Dåb og religionsskifte" på Unitas Forlag.

Undersøgelsen er lavet af Mogens S. Mogensen, der er konsulent og ekstern lektor på de teologiske fakulteter ved Aarhus og Københavns Universiteter.

Han er ikke overrasket over, at integration spiller en rolle for særligt muslimerne, men han er betænkelig ved, at konvertitterne sidestiller kristendommen med det at blive dansker.

– Ordene "muslim" og "islam" har en negativ klang i den offentlige debat, og derfor er det forståeligt nok, at mange muslimer tænker i integrationsbaner. Men det er et kæmpe problem, at der både er danskere og præster, der taler, så muslimer kan få den opfattelse, at det at være muslim diskvalificerer dem fra at være rigtige danskere, siger han.

Malik Hussein er formand for Multikulturel Forening, hvis formål er at bygge bro mellem indvandrere og danskere. Han deler Mogens S. Mogensens bekymring over, at mange ser et religionsskifte som en hjælp til bedre integration.

– Jeg tror, der er mange, der ikke rigtig ved, hvad de vil med et religionsskifte, men det er nemmere at sige til en kollega, at man er kristen fremfor at skulle forklare, hvorfor man ikke spiser svinekød. Jeg tror bare ikke, det hjælper på længere sigt. Dem, jeg kender, som har forladt deres tidligere religion, får samme problemer med den nye religion, som de havde tidligere, siger han.

Udover et håb om en mere smidig integration er det for mange konvertitter også et reelt fravalg af den gamle religion mere end et tilvalg af kristendom, der får dem til at skifte religion. Det genkender sognepræst ved Kingos Kirke på Nørrebro i København, Arne Kappelgaard, der har døbt 12 konvertitter: en buddhist, en hindu og 10 muslimer.

– Nogle af dem har forlængst vendt sig fra eksempelvis islam og søger efter noget andet. For mange iranere hænger det ofte sammen med, at de måske kender en ubehagelig udgave af religionen fra deres hjemland og åbenbart har fundet det, de søgte, i kristendommen. Men konverteringerne dækker over mange forskellige livshistorier, siger han.

Undersøgelsen bygger på et spørgeskema, som knap 70 procent af præsterne i folkekirken, den katolske kirke, frikirkerne og i migrant-

menighederne har svaret på. Mogens S. Mogensen vurderer, at hvis svarprocenten havde været 100, ville det egentlige antal konvertitter ligge omkring 735. Og han har i undersøgelsen frasorteret de omkring 160 personer fra religiøst blandede par, der konverterede for at gifte sig med en kristen.

duus@kristeligt-dagblad.dk

lee@kristeligt-dagblad.dk

Læs mere under Kirke og tro og under Kultur