Prøv avisen

Tjekker fejrer kristendommens ankomst

For 1150 år siden kom brødrene Kyrillos og Methodios til Tjekkiet. Her bærer præster en ikon af dem. Foto: Karpov Sergei Denmark

For 1150 år siden kom brødrene Kyrillos og Methodios til Tjekkiet

Man skulle ikke umiddelbart tro, at tjekkerne er Europas mest ateistiske nation, når man ser de lange kolonner af biler, der er parkeret ved indfaldsvejene til den tjekkiske by Velehrad. Store grupper af pilgrimme er kommet til byen for at fejre, at det i disse dage er 1150 år siden, at de græske helgenbrødre Kyrillos og Me-thodios ankom til Stormoravien og udbredte kristendommen på et gammelslavisk sprog.

Brødrenes ankomst skete ifølge overleveringen den 5. juli i denne by, og datoen er siden de politiske omvæltninger i Tjekkiet i 1989 blevet fejret som en helligdag i både Tjekkiet og Slovakiet. Festlighederne i Velehrad, som er arrangeret af kirkelige og ikke-kirkelige institutioner i fællesskab, har været en tilbagevendende begivenhed siden år 2000.

Blandt sponsorerne er ud over kirkelige institutioner og statslige organer også uddannelsesinstitutioner, forskningsinstitutioner og virksomheder, altså et bredt udsnit af det tjekkiske samfund. Hovedkoordinator for arrangementet Josef Korenek er ikke overrasket:

Kyrillos og Methodios har naturligvis haft en kæmpemæssig betydning for udbredelsen af kristendommen på et sprog, som folk kunne forstå. Kristendommen skabte et sikkert grundlag for vores stat, vores kultur og nationale selvbevidsthed og har ligeledes haft stor betydning for tilgangen til oplysning og uddannelse i samfundet.

Arrangementet i Velehrad inkluderer blandt andet udstillinger, koncerter, forelæsninger, gudstjenester og aktiviteter for børn og unge, men også diverse forlystelser, såsom karruseller eller forskellige salgsbode.

Havde vi kun holdt gudstjenester, ville vi ikke kunne tiltrække så mange mennesker. Vi ønsker, at en begivenhed af denne størrelse skal samle og forene tjekkerne og gøre os bevidste og stolte over vores fælles historie og kulturelle baggrund. Det gælder os alle sammen, uanset om vi er troende eller ej, fortæller Josef Korenek.

Blandt de 80.000 besøgende er Petr Pospisil fra den nærliggende by Brno, som Kristeligt Dagblads udsendte møder i Velehrad. Han betegner ikke sig selv som troende.

Det handler ikke nødvendigvis kun om, at Kyrillos og Methodios bragte kristendommen til Tjekkiet, men også om den betydning, deres virke har haft for vores historie, siger Petr Pospisil, som hovedsageligt er kommet til Velehrad på grund af en stor koncert, hvor kendte tjekkiske kunstnere deltager.

Kyrillos og Methodios kom til Stormoravien på opfordring fra greve Rostislav, som ønskede at mindske den tyske indflydelse i landet.

Han havde bedt den byzantinske kejser om at sende kristne, som kunne holde gudstjenester på et slavisk sprog og oversætte de hellige bøger til et slavisk sprog. Til det formål opfandt Kyrillos en særskrift, det såkaldte glagolitiske alfabet, og ved hjælp af dette oversatte han Bibelen samt andre hellige skrifter.