Tre migrantkirker om homoseksualitet, abort og kvindelige præster

Den offentlige debat og udviklingen inden for folkekirken har ikke rykket ved migrantkirkers holdning til emner som homoseksualitet, kvindelige præster og abort

Det lykkedes ikke for badmintonspilleren Hans-Kristian Vittinghus at levere sensationen i VM-kvartfinalen i London mod kineseren Chen Jin. (Foto: BEN STANSALL/SCANPIX DANMARK 2011)
Det lykkedes ikke for badmintonspilleren Hans-Kristian Vittinghus at levere sensationen i VM-kvartfinalen i London mod kineseren Chen Jin. (Foto: BEN STANSALL/SCANPIX DANMARK 2011)

Kvindelige præster, vielse af homoseksuelle og retten til abort er alle emner, som de seneste år har vakt debat i Danmark. Stadig flere kvinder bliver præster i den danske folkekirke. For nylig viste en rundspørge blandt danske præster, at hver fjerde er imod abortloven. Og senest i dag har imam Naveed Baig argumenteret for, at islam er foreneligt med homoseksualitet.

LÆS OGSÅ: Dansk imam: Man kan godt være både bøsse og muslim

I den anledning har Kristeligt Dagblad kontaktet tre migrantkirker i Danmark for at høre deres holdning til homoseksualitet, kvindelige præster og abort.

De adspurgte kirker har rødder i lande i Mellemøsten, hvor hovedparten af befolkningen er muslimsk af tro og kultur. Den ene kirke er Den Assyriske kirke - Fountain of Life Ministries, hvis medlemmer består af herboende irakere. Den anden kirke er den Kaldæisk-Katolske Kirke, som også har dybe rødder Irak. Og den tredje kirke er Church of Love, hvis medlemmer hovedsageligt er indvandrere, som er konverteret til kristendommen i Danmark.

Læs deres svar nedenfor.

Kvindelige præster

Hvad er din kirkes holdning til kvindelige præster?

Romel Yokhena, præst ved Den Assyriske Kirke i Danmark - Fountains of Life Ministries:

Vi har ingen kvindelige præster. Det handler ikke om, at kvinder mangler noget. Men det er et fysisk spørgsmål. Kvinder bliver gravide eller er menstruerende. Derfor kan det hindre dem i præstearbejdet. Kvinder har også familiepligter og kan derfor ikke forlade hjemmet i tide og utide. Men vi tror på kvinder som kristne disciple. Bibelen omtaler Phoebe. Hun var ikke præst, men Jesu discipel. I vores kirke er kvinder disciplene, de kan være gudstjenesteledere og missionere på gaden. Vi har ikke tænkt os at ændre dette, selvom det er accepteret i folkekirken.

Stephan Shaba, diakon ved Den Kaldæisk-Katolske kirke i Danmark:

Vi har ikke kvindelige præster, da Bibelen ikke taler om hverken kvindelige præster eller biskopper. Vi har kvinder, der udfører kirkelige opgaver såsom at undervise børn i kristendommen. Vi har ikke tænkt os at ændre på det, selvom der historisk set har været subdiakoner, som var kvinder ved Paulus. Folkekirkens accept af kvindelige præster ændrer ikke på vores vedtægter på området.

Massoud Foroozandeh, migrant- og sognepræst og grundlægger af kirken Church of Love:

"Vi tror på, at Guds kærlighed er lige. Om man er kvinde eller mand spiller ingen rolle hos Gud. Kaldet afhænger kun af viljen til at stille sig til rådighed for Gud. Vi har endda en kvindelig præst i Church of Love, Marianne Søndergaard, der er uddannet teolog.

Homoseksualitet

Hvad er din kirkes holdning til homoseksualitet og vielse af homoseksuelle?

Romel Yokhena præst fra den Assyriske kirke, Fountains of Life Ministries:

Min kirke er streng på dette område. Bibelen siger, at en mand skal gifte sig med en kvinde, derfor afviser vi vielse af homoseksuelle. Selvom vi er modstandere af homoseksualitet og vielse af homoseksuelle, så elsker vi de homoseksuelle ligeså meget som vi elsker andre mennesker.

Når vi møder homoseksuelle, prøver vi at evangelisere for dem og forklare, at deres gerninger er forkerte i forhold til Bibelens ord. Vi siger til dem, at de ikke fejler noget, men at de er blevet vildledt af Satan, og at kun Jesus Kristus kan frelse dem fra disse gerninger.

Hvis det viser sig, at vi har en homoseksuel i menigheden, vil vi gøre alt hvad vi kan for at frelse denne person, ellers må vi bede vedkommende om ikke at møde i kirken. Vi vil fortsætte med en privat kontakt med personen. Det vil være forket at skubbe en homoseksuel ud af kirken på stedet, da man så har tabt denne person ved at gøre det."

Stephan Shaba, diakon ved Den Kaldæisk-katolske kirke i Danmark:

Vi accepterer ikke homoseksualitet, heller ikke det at vie homoseksuelle. Hvis der er en homoseksuel i vores menighed, vil det være en svær situation for os. Præsten vil forsøge at rådgive og vejlede den homoseksuelle om Bibelens afvisning af homoseksualitet.

Vi vil ikke gå så langt at smide den homoseksuelle ud, for der er plads til alle i vores kirke. I Danmark er man mere tolerant overfor homoseksualitet og debatterer emnet i offentligheden og folkekirken. Vi har selv debatteret emnet og kom frem til, at vi ikke kan være fordomsfulde over for Danmark og danskerne, selvom de accepterer homoseksualitet og tillader vielse af homoseksuelle i kirken. Men vi har jo en anden kultur og mentalitet, som også spiller ind på vores måde at udøve kristendommen på.

Massoud Foroozandeh, migrant- og sognepræst og grundlægger af kirken Church of Love:

Vi har i Church of Love haft en, som var homoseksuel. Han var stadig velkommen til gudstjenesterne og i menigheden. Det betyder dog ikke, at jeg som præst skal gå på kompromis med det, som Bibelen, trosbekendelsen og grundfundamentet i kristendommen har lært mig. Jeg er forpligtet til at hjælpe denne person, det er ikke min opgave at fordømme eller anerkende.

Vi er ikke modstandere af de homoseksuelle som mennesker. Det er gerningen, vi tager afstand fra. Der er både i Bibelen og i kirkens øvrige bekendelsesskrifter passager, der taler i mod homoseksualitet og beskriver den som en forhånelse af Guds skaberværk. Man må acceptere, at kirken har nogle retningslinjer. For eksempel kan man jo heller ikke som ryger gå ind i Bilka og ryge der med det argument, at det har man ret til. Hvis den person ønsker at komme af med de homoseksuelle følelser, så må jeg hjælpe med sjælesorg og bøn, siger han.

Abort

Hvad er din kirkes holdning til abort?

Romel Yokhena, præst ved den Assyriske kirke i Danmark, Fountains of Life Ministries:

Abort er ikke accepteret i vores kirke. Men det sker, at folk fra vores kirke selv beslutter sig for at få foretaget aborter. Jeg holder mig som præst til Bibelens ord, og det er ikke Guds lov at få foretaget en abort. Jeg og min kone har tre børn. Min kone kan ikke tåle p-piller, vi har et travlt liv og vil ikke have flere børn. Derfor beder vi Gud om ikke at give os flere børn, men hvis det sker, så vil vi acceptere og elske barnet ligeså meget, som de andre tre.

Selv hvis et barn er et produkt af voldtægt, vil vi gøre alt for, at barnet bliver accepteret. Som Bibelen siger, så må vi stå imod, hvad der ikke er Guds ord. Derfor accepterer vi ikke ændringer i vores tro på disse områder.

Stephan Shaba, Diakon ved Den Kaldæisk-katolske kirke i Danmark:

I princippet er vi imod abort, men vi må se på omstændighederne. Hvis der er risiko for morens liv eller ved voldtægt, accepterer vi abort. Men det gør vi ikke, når det handler om karrierer eller økonomi. Vi ændrer ikke på vores principper, selvom vi bor i Danmark. Vi forholder os både til vores patriark i Irak og til paven i Rom, når det kommer til kirkens tolkning af Bibelens ord og i daglige dilemmaer.

Massoud Fouroozandeh, migrant-og sogne præst og grundlægger af Church of Love:

Vi lader situationen bestemme. Vi vil hverken afvise eller godkende abort, da vi ikke har en grundtekst at bygge vores argument på, sådan som det forholder sig med homoseksualitet, som i Romerbrevene er beskrevet som en forhånelse af Guds skaberværk. For os er abort en etisk problematik. Derfor lader vi situationen bestemme.

Artiklen fortsætter under annoncen