Tre præster efter aflyste gudstjenester: Det ville vi have prædiket om i dag

Af frygt for smitte med coronavirus og efter anbefaling fra myndighederne er alle dagens gudstjenester aflyst. Mange af landets præster havde dog allerede skrevet deres prædikener – her fortæller tre af dem, hvad de ville have sagt fra prædikestolen

Sognepræsterne Sørine Gotfredsen, Poul Joachim Stender og Torben Bramming fortæller, hvad de ville have prædiket om til søndagens aflyste gudstjenester.
Sognepræsterne Sørine Gotfredsen, Poul Joachim Stender og Torben Bramming fortæller, hvad de ville have prædiket om til søndagens aflyste gudstjenester. Foto: Leif Tuxen, Julie Meldhede Kristensen og Petra Theibel Jacobsen.

Sørine Gotfredsen, sognepræst i Jesuskirken i Valby ved København

Foto: Cæciliie Philipa Vibe Pedersen

”Jeg ville have talt om, hvordan mennesket risikerer at fjerne sig fra sandheden. Evangelieteksten handler om, at Jesus anklager jøderne omkring sig for at have Djævelen til fader og ikke i tilstrækkelig grad at have underlagt sig sandheden. Derfor ville jeg have prædiket om, at en del af konsekvensen for mennesket ved ikke at underlægge sig sandheden er, at vi får forvildet os ud i forskellige illusioner. Én af de illusioner, som har pint mig i årevis, og som piner mig endnu mere lige nu, er, at mennesket tror så meget på den globale sandhed. Hele vores ideologi siden Murens fald med flydende grænser og ophævelsen af kulturelle forskelle er for mig et eksempel på, at vi dyrker sandheder, som er dybt problematiske.

Coronavirussen er en dramatisk konfrontation med, at afstandene på jordkloden er blevet meget korte. Det bliver afsindigt konkret for os, når vi som nu kan føre smitte rundt i verden. Det er for mig et vidnesbyrd om, at vi går fejl af vores begrænsning som sat her i verden. Den kristne sandhed – udover at Kristus er Guds søn, og at der findes en evighed – er også, at vi har et meget konkret ansvar for det, som er tæt på os. Vores medmenneske og vores næste er tæt på. Når vi i for høj grad negligerer den sandhed, skaber det store problemer. Det ser vi nu.”

Poul Joachim Stender, sognepræst i Kirke Saaby og Kisserup Sogne på Midtsjælland

Foto: Leif Tuxen

”Når man skal tale til sin menighed, og der er noget, som rører sig i deres tanker, må man tage udgangspunkt i det. Og det er i høj grad coranavirussen. Så jeg ville have prædiket om den sårbarhed, der har ramt vores samfund lige nu. Men jeg ville også have forsøgt at indgyde et håb om, at vi kan blive bedre til at hylde hverdagen, når vi kommer ud af denne krise. Og jeg ville huske menigheden på, at det er skønt at leve i en tid, hvor der intet sker. Der sker for meget lige nu. Det er skønt at vågne op til en dag, hvor den store begivenhed er, at statsministeren har fravalgt at holde 1. maj-tale i Fælledparken.

Derefter ville jeg nærme mig Jesus, der taler om, at vi kan vælge mellem at have sandheden til fader eller løgnen til fader. Vi kan vælge at leve på forskellige løgne. Det kan være en livsløgn, eller det kan være løgnen om, at coronavirussen blot er noget, der er blevet kørt op af pressen, eller at den bare er en almindelig influenzaepidemi. Løgnen vil altid være i os, men man kan slippe fri af den ved at blive konfronteret med Kristus, for han er sandheden.”

Torben Bramming, sognepræst i Ribe Domkirke

Foto: Leif Tuxen

”Jeg ville have lagt vægt på, at Jesus og Faderen er ét. Jesus er kommet for at gøre sin faders gerninger og dermed vise, at det store mirakel, som Faderen har gjort i skabelsen af alt her på jorden, er det, som Jesus gør i det små med mirakler og helbredelser. Så når farisæerne vender sig fra Jesus, vender de sig fra sandheden.”

Ville du ikke være kommet ind på coronakrisen?

”Nej, det ville jeg ikke. Hvis der havde været gudstjeneste, havde der været tre dåb, så derfor ville jeg have fokuseret på det glædelige ved, at man får det evige liv, uanset hvad der sker omkring os.”

Er det ikke en opgave for præster at tale om de forhold, der rører sig i samfundet?

”Jeg mener, at kirken bør kunne være et frirum, hvor man kan gå ind og lukke døren. Når vi hører om coronavirussen hele tiden, kunne det være rart at skabe et rum, hvor det ikke fylder.”

Da kirkegangen er aflyst, forsøger flere kirker rundt om i landet at videotransmittere en gudstjeneste uden kirkegængere. Læs her, hvor du kan finde de online gudstjenester.