Prøv avisen
Spørgsmål & svar

Religionsforsker: Tro på folkekirkelig dominans er urealistisk

David Voas. Foto: University of Essex

Det er ønsketænkning, når mange religionsforskere spår en positiv fremtid for kirke og kristendom i de vestlige lande, mener den førende britiske religionsforsker David Voas. Alle tal tyder på, at tilslutningen til kirken, også i Danmark, vil falde med stigende hastighed

David Voas, du har introduceret begrebet ”fuzzy Christianity” (diffus kristendom). Hvad betyder det?

"'Fuzzy christianity' dækker over den store mellemgruppe, som hverken er åbenlyst religiøs eller åbenlyst sekulær og ateistisk. Det er typisk den gruppe, religionsforskere er mest optagede af, fordi det også er den mest bevægelige. Det ligger i betegnelsen, at der ikke er tale om en præcist defineret gruppe. ”Fuzzy” kristne formulerer sig ikke-dogmatisk, uspecifikt om deres tilknytning til kristendommen, som de hverken helt afviser eller tilslutter sig."

Hvorfor er denne gruppe af diffuse kristne vigtig?

"De udgør den klart største gruppe i de fleste vestlige samfund og siger dermed også mest om det religiøse liv, og i hvilken retning det bevæger sig. Forskningen har vist, at ”fuzzy” kristne kun i meget ringe grad giver deres løse tilknytning til kirke og kristendom videre til deres børn. Børn, hvor begge forældre er ”fuzzy” kristne, vil derfor typisk ikke blive døbt eller blive indført i kristne fortællinger eller værdier ud over, hvad de møder i skolen. Derfor ser vi i alle vestlige lande, at nye generationer er mindre religiøse end den forrige."

Mange religionsforskere spår, at en ny religiøs vending er på vej. Men en anden gruppe holder fast i teorien om sekularisering og afkristning. Hvorfor ser man den uenighed?

"Det er helt korrekt, at der nærmest er tale om to modsatte skoler eller fortællinger i moderne religionsforskning. Selv hører jeg til den gruppe, der mener, at religionens rolle i vestlige samfund allerede er svækket markant, og at den udvikling vil fortsætte. Jeg har ikke kunnet finde data, som støtter andet. Jeg tror desværre, at mange religionsforskere er så tæt knyttet til religiøse institutioner og værdier, at de har svært ved at forestille sig et samfund, hvor kirke og kristendom ikke spiller en rolle. Men deres tro på kristendommens fremtid er efter min opfattelse ønsketænkning."

Hvad fortæller faldet i dåbstal om den fremtidige udvikling?

"Dåbsprocenten er et helt centralt tal, og tendensen er nedadgående i hele den vestlige verden. I England begyndte den udvikling allerede i tiden efter Anden Verdenskrigs afslutning. På fire-fem årtier er dåben gået fra at være nærmest universel til at være undtagelsen. Jeg ved, at udviklingen er gået langsommere i Danmark, men der er intet, som tyder på, at det vil vende."

Mange danske religionsforskere nævner Danmark som et særligt tilfælde og peger på folkekirkens høje medlemsprocent som det mest signifikante.

"Danmark er et særligt tilfælde, og mange europæiske forskere undrer sig over dette land mod nord, hvor over tre fjerdedele af befolkningen frivilligt betaler skat til kirken, selvom de fleste af dem stort set aldrig kommer der. Naturligvis er der også særlige historiske og kulturelle faktorer, herunder den tætte forbindelse mellem kirke og national identitet, som ligger bag denne høje tilslutning. Men i forhold til den fremtidige udvikling er det også skrøbeligt, at hele institutionen bygger på denne meget høje tilslutning. For i takt med at tilslutningen gradvist falder ned mod og så kommer under 70 procent, viser mange studier, at hastigheden i faldet vil tage til."