Prøv avisen

Tror muslimer og kristne på den samme Gud?

At vores gudsopfattelse ikke er den samme, rokker ikke ved, at det er samme gud, vi tjener, svarer Aminah Tønnsen i ugens uddrag fra debatten på www.religion.dk

Islam og menneskeret

Spørgsmål: Hvordan vil du definere forholdet mellem Islam og menneskerettigheder? Hvor er der sammenfald og hvor er der ikke?

Venligst

Mette

Forfatter Aminah Tønnsen svarer: Koranen er en anvisning på, hvorledes menneskene skal forvalte Guds skaberværk. Menneskets opgave på jorden er - sagt så kort, som det overhovedet kan lade sig gøre - at tjene Gud ved at tjene skabelsen.

Flere steder definerer Koranen en troende som en, der tror på Gud, Hans engle, Hans bøger, Hans profeter, på dommedag og på et liv efter døden - og som handler derefter. Bl.a. ved - af kærlighed til Gud - at give ud af sine menneskelige og materielle ressourcer til gavn for skabelsen.

Koranen nævner derfor igen og igen individets forpligtelser og ansvar over for både natur, dyr og mennesker, men taler kun sjældent om menneskeret.

Man kan finde koranvers, der kan sidestilles med alle FN-erklæringens 30 artikler - det har jeg forsøgt på www.islamstudie.dk/etik_menneskeret.FN.htm

Islamic Council i London har i 1981 opstillet en »Universal Islamic Declaration of Human Rights«. Den kan læses på www.alhewar.com/ISLAMDECL.html

God fornøjelse med læsningen

Aminah Tønnsen

Den personlige messias

Spørgsmål: Kristne tror på Messias, og jøder tror på Messias. Der er dog væsentlige forskelle i messias-forståelsen. Men den egentlige forskel er vel, at kristne tror, at Messias var her for omkring 2000 år siden, og jøder tror, at Messias ikke er kommet endnu.

Hvis du er enig i min meget forenklede fortolkning, så er mit spørgsmål: Hvad skal der til, før jøder vil tro, at Messias er kommet eller kommer nu? Og hvis du ikke er enig i min fortolkning, hvorledes er du da uenig?

Hilsen

Robert A. Nimla-or Kronberg

Boss Tower, Bangkok

Overrabbiner Bent Lexner svarer: Det kan man da kalde en international netside. Jeg er faktisk helt enig med dig i din simple formulering. Måske er der i jødedommen en tendens til at fokusere mindre på den personlige messias og mere på ideen messianske tider.

Ja, man siger jo, at det skal blive skidt, før det bliver godt. Der er også nogen, der siger, at tiden er inde, når mennesket begynder at acceptere forskelle og ligheder med respekt for alle mennesker. Hvis det første, så kommer han i morgen, hvis det sidste, har det vist lange fremtidsperspektiver.

Hilsen

Bent Lexner

Tror vi på samme Gud?

Spørgsmål: Jeg vil gerne spørge om følgende: Tror kristne og muslimer på den samme Gud?

Med venlig hilsen

Christian

Forfatter Aminah Tønnsen svarer: For en muslim er der ingen tvivl: Jøder, kristne og muslimer tror på samme Gud - for der er kun én gud, alverdens skaber og opretholder. At vores gudsopfattelse ikke er den samme, idet kristne taler om en treenig Gud, rokker ikke ved, at det er samme Gud, vi tjener.

I Koranen 29:46 hedder det: Sig til Skriftens Folk (dvs. jøderne og de kristne): »Vi tror på Åbenbaringen, der blev sendt til os, og på den, der blev sendt til jer. Vores Gud og jeres Gud er én, og til Ham giver vi os hen.«

Med venlig hilsen

Aminah Tønnsen

Den samme Gud?

Spørgsmål: Tror muslimer og kristne på samme gud?

På forhånd tak

CSC

Biskop Niels Henrik Arendt

svarer: Til syvende og sidst er det vel kun Gud, der kan svare på dette spørgsmål. Jeg tror, at der kun findes én Gud. Derfor tror jeg også, at alle mennesker på denne jord i hvert eneste åndedrag »lever og røres og er i Ham«.

Muslimer og alle andre har derfor med denne ene Gud at gøre i alt, hvad de gør, også når de er religiøse. Men muslimernes Allah og den kristne, treenige Gud, Jesu Kristi far, ser meget forskellige ud. Og de forskelle kan vi ikke bare gå let hen over ved at hævde, at vi tror jo da på den samme Gud.

I kristendommen hævdes det, at Gud har vist, hvem og hvad han er i mennesket Jesus. I islam hævdes det, at lige så nær som skaberen Allah er ved os, lige så utilgængelig er han - vi må nøjes med at være ham lydige.

I kristendommen mener vi, at det, som vi tror om Gud: at han vil tilgive os, er noget, han selv har vist os i Jesus. Men muslimerne mener ikke, at Allah kan blive menneske. Disse antydninger skal påpege, at vi siger noget meget forskelligt om Gud. Men det giver ikke den kristne grund til at udbryde over for alle andre: Vi har sandheden.

Vildfarelsen er lige så meget vores risiko som deres. Vi bekender på den ene side troen på den treenige Gud i overbevisningen om, at dermed siger vi, hvad Gud har sagt om sig selv.

Og samtidig bekender vi med Paulus, at så længe vi er her, erkender vi kun stykkevis.

Niels Henrik Arendt