Prøv avisen
Tro i radioen

Trosredaktør: Man kan ikke gøre trosstof til et spørgsmål om minutter

Trosredaktør for DR, Christoffer Emil Bruun, mener, at DR opprioriterer trosstoffet, hvis man medregner en udvidelse af sendetiden for tv-gudstjenesten. Foto: Emil Kastrup Andersen

Ifølge DR skruer man op for trosdækningen på P1 fra januar, hvor to nye programmer skal ersatte de eksisterende. Kritikere kalder det derimod en klar nedprioritering af trosstoffet. Trosredaktør for DR, Christoffer Emil Bruun, svarer på kritikken

Christoffer Emil Bruun, trosredaktør for DR, I nedlægger to trosprogrammer på P1 og erstatter dem med to nye, hvoraf det ene ikke har tro som hovedfokus. Samtidig beskærer I radiogudstjenesten med ni minutter. Hvordan hænger det sammen med jeres pressemeddelelse om, at I skruer op for trosstoffet?

Vi ommøblerer trosdækningen, så der bliver skruet op nogle steder og lidt ned andre steder. Vi skruer for eksempel meget op for tv-gudstjenesten, der bliver udvidet med 15 minutter hver uge og nu får en fast vært, som bliver Anders Laugesen. Vi har været meget opmærksomme på at gøre formidlingen af gudstjenesten bedre, fordi den er en vigtig del af den danske kulturarv. Det kræver vores bedste folk at formidle gudstjenesten som kernestof. I en tid, hvor DR har måttet skrue gevaldigt ned og lukke tv-kanaler, er det en meget væsentlig opprioritering at få udvidet tv-gudstjenestens sendetid.

I har sagt, at I skruer op på stoffet på P1, men det er flere kritikere uenige i. Hvordan vurderer du, at de varslede ændringer på P1 er en opprioritering?

Ommøbleringen af trosstoffet på P1 kommer blandt andet til udtryk i, at programmet ’Tidsånd’ kommer til at have fokus udelukkende på tro. I dag behandler programmet både tro og historie, men fra januar bliver det alene trosstoffet, der er i fokus. Dermed kan man sige, at trosstoffet går fra at fylde 30 minutter til en hel time i ’Tidsånd’.

Samtidig nedlægger i programmet ”De højere magter”, der i dag udelukkende handler om tro, og erstatter det med interviewprogrammet ”Tal til mig – med Iben Maria Zeuthen”, der vil have overgange i livet som hovedfokus. Dermed bliver antallet af minutter om tro vel reduceret på den plads?

Der halter din analyse, for det ene program skal ikke erstatte det andet. Ud over styrkelsen af trosdelen i ’Tidsånd’ vil der ganske rigtigt komme et nyt eksistensprogram, hvor troen også indgår som et vigtigt element. Det program skal række ud til de mange mennesker i Danmark, som måske ikke abonnerer på én særlig trosretning, men som man lidt banalt kan sige interesserer sig for alt mellem himmel og jord. Som er nysgerrige på den spirituelle verden, men ikke er interesseret i en klassisk kristendomsundervisning.

Tidsånd går fra at handle om tro i en halv til en hel time. Samtidig nedlægges ”De højere magter”, der handlede om tro en hel time. Hvis det passer, at I skruer op for sendeminutterne for trosstoffet, må det betyde, at over halvdelen af det nye program med Iben Maria Zeuthen skal handle om tro?

Jeg mener ikke, at man kan gøre det op i et regnestykke. Hvis ens tilgang til trosstoffet er, at det skal passe ind i et regnestykke, er man inde på en vej, hvor man afskærer mange mennesker fra at blive interesserede i at lytte.

P1’s kanalchef, Thomas Buch-Andersen, siger, at det samlede antal minutter om tro bliver forøget på P1. I skriver det også i en pressemeddelelse. Er det så ikke en stramning?

Når vi styrker prioritering af tv-gudstjenesten og udvider sendetiden, er det en de facto-opprioritering af stofområdet. Jeg synes bare, at man er ude på et vildspor, hvis man begynder at tælle minutter, hvor der bliver talt om tro. Det er en kedelig kristendomsforståelse.

Det er jer selv, der lover flere minutter om tro på P1. Men er der dækning for det, når man ikke ved, hvor meget tro kommer til at fylde i det nye program med Iben Maria Zeuthen?

Det kommer an på, om man er den type, der sætter sig og regner efter med en tættekam. For os er det vigtigt, at vi arbejder med trosstoffet på en måde, så det er interessant for så mange mennesker som muligt. Vi mener, at det klart er en opprioritering, der er på vej, men jeg kan ikke love, at der i ’Tal til mig – med Iben Maria Zeuthen’ bliver sagt tro eller kristendom i 30 minutter ud af hele udsendelsen. Det er en absurd måde at sætte det op på.8