Prøv avisen

Trossamfund siger nej til vielse af homoseksuelle

Tegning: Morten Voigt.

Kirkeminister Manu Sareens (R) signalerer, at andre trossamfund end folkekirken også får mulighed for at vie homoseksuelle, hvis hans bebudede lovforslag bliver vedtaget næste år. Selvom nogle af de største trossamfund siger nej til muligheden, så vil en vedtagelse af loven dog skabe intern debat, vurderer religionseksperter

Manu Sareen (R) sætter begge sine ministertitler i spil, når han til næste år fremsætter lovforslaget om en historisk ordning for homoseksuelle vielser, en mulighed, som sandsynligvis kommer til at gælde for alle landets trossamfund.

Kirkeminister Manu Sareen (R) har over for Kristeligt Dagblad gjort det klart, at godkendte og anerkendte trossamfund bestemt også er med i hans planer, når homoseksuelle får adgang til at blive viet i folkekirken.

LÆS OGSÅ:Fire ud af ti vil pålægge jøder og muslimer at vie homoseksuelle

Lovgivningen vil blive udformet sådan, at præster i andre trossamfund, der har bemyndigelse til at foretage vielser, også kan foretage vielser af homoseksuelle hvis de vil. Men regeringen vil ikke pålægge andre trossamfund, at de skal foretage vielser af homoseksuelle, siger kirkeminister Manu Sareen (R).

At mange trossamfund på forhånd vælger at takke nej til kirkeministerens tilbud, kommer ikke bag på adjunkt i religionsvidenskab på Aarhus Universitet Marie Vejrup Nielsen.

Hvorfor skulle trossamfundene hilse den nye mulighed velkommen, når de fleste er religiøst konservative grupper, og derfor matcher det ikke deres profil ret godt. Men man kan sige, at det vil være naturligt for kirkeministeren at indføre muligheden også for andre trossamfund, for det er et politisk signal. Han er ligestillingsminister og arbejder frem mod en ligestilling i en eller anden grad mellem alle trossamfund. Men der er homoseksuelle blandt alle samfundenes medlemmer, så lovforslaget åbner for, at diskussionen flyttes uden for folkekirken og over i nogle andre, religiøse grupper, siger Marie Vejrup Nielsen.

Lektor på Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier på Syddansk Universitet i Odense Tim Jensen peger på modsætningen mellem nogle af trossamfundenes ønske om at fremstå tidssvarende i deres form som kirke, men traditionelle i teologi.

Selvom man som trossamfund vælger at være meget afvisende i forhold til at ville vie homoseksuelle, så kan jeg ikke tro andet, end at der opstår interne problemer rundt omkring i frikirkerne. Også i Pinsekirken er der homoseksuelle og mere liberale medlemmer, som uden tvivl godt kunne tænke sig, at muligheden for at vie homoseksuelle skal bruges, og derfor blander sig i den interne debat. Det kan på længere sigt flytte trossamfundets holdninger over for homoseksuelle, siger Tim Jensen.

Tværkulturel konsulent Mogens S. Mogensen ser flere gode grunde til, at trossamfundene ikke vil vie homoseksuelle.

Fra kirkeministerens og regeringens side har man givet udtryk for, at alle trossamfund i Danmark skal have mulighed for at vie homoseksuelle, men respekterer, at de siger nej, uden at det skal opfattes som diskriminerende. Men efter min mening er problemet, at man blander ægteskabsstiftelsen sammen med trossamfundets religiøse opfattelse, i stedet for at det bliver en borgerlig handling på et rådhus med en eventuel efterfølgende velsignelse. Med folkekirkens binding til staten er man her nødt til at acceptere en vis form for tvang, men man kan fra statens side naturligvis ikke pålægge en katolsk præst, en imam eller en rabbiner at vie homoseksuelle, da det vil være i strid med religionsfriheden og gode danske frihedsværdier, siger Mogens S. Mogensen.

Mindre trossamfund som de progressive jøder i menigheden Shir Hatzafon og buddhister i Karma Kadjy Skolen i København vil i udgangspunktet gerne vie homoseksuelle. Den tysk-reformerte menighed i København er også positiv, hvis menigheden beslutter det, og det samme gælder Metodistkirken.

Jeg kan forestille mig, at holdningen blandt metodistkirkens danske medlemmer er positiv i forhold til at slette det forbehold over for homoseksuelt samliv, som har eksisteret i 40 år, siger formand for Metodistkirken i Danmark Jørgen Thaarup.

Men selvom der skulle være tilslutning i den danske metodistkirke til, at vi kan vie homoseksuelle, hvis det bliver muligt, så kan vi ikke gøre det, uden at den øverste ledelse i verdenskirken, Generalkonferencen, har fjernet forbeholdet. Og i alle årene er afstemningen hver gang faldet ud til fordel for at opretholde et forbud mod, at homoseksuelle gifter sig i Metodistkirken eller bliver præster, selvom flertallet bliver mindre og mindre gang for gang. Metodistkirken har heller ikke endnu åbnet for kirkelig velsignelse af registreret parforhold, siger Jørgen Thaarup.

vincents@k.dk