Trosstoffets langsomme død i radioen

I begyndelsen blev der i DR’s radioudsendelser kun sendt forkyndelse, derefter også klassisk kirkestof, og de seneste 10 år er programmer om tro blevet flyttet, beskåret og gjort bredere. I anledning af lukningen af programmet ”Mennesker og tro” gennemgår Kristeligt Dagblad udviklingen i P1’s trosdækning

Siden 1925 er der blevet sendt trosstof på P1. Dengang var det i form af gudstjenestetransmissioner, og i dag kan man stadig på alle søndage og helligdage høre en transmission fra en gudstjeneste i en af landets kirker. Billedet her er fra en DR højmessetransmission fra Rødovre Kirke. – Foto: Leif Tuxen

Det var en begejstret Leif Hjernøe, der tilbage i efteråret 1999 satte sig til tasterne for at skrive en mediekommentar til Kristeligt Dagblad. Den faste tv- og radioanmelder på avisen glædede sig over, hvordan P1-redaktionerne ”som den naturligste sag i verden” sørgede for at orientere om livets vigtigste spørgsmål. I løbet af ugen havde han hørt gudstjenestetransmissioner, programmerne ”Mennesker og tro”, ”Folk og Kirke” og ”Ved Dagens Begyndelse” samt et indslag fra den daværende montageredaktion om tro.

”Bliv endelig ved!”, lød den afsluttende opfordring fra Leif Hjernøe.

Men skribenten blev ikke ved med at være glad. Tværtimod kom han til at bruge mange klummer i de efterfølgende år på at beklage den udvikling, han oplevede i P1’s trosdækning.

”Jeg har fulgt P1’s kirkelige programmer i vel noget, der kan betegnes som en menneskealder. Det vil sige fra og med den tid, hvor der søndag formiddag altid var en time med orientering om teologiske eller kristelige emner, hvor der var plads til lytterbrevkasse, montager og fyldige radioessays, og hvor man kunne man være sikker på at modtage en transmission af en folkekirkelig højmesse. Om eftermiddagen var der plads til gudstjenestetransmissioner – også fra andre kirkesamfund. Alt i alt stod Danmarks Radios radiofoniske flagskib P1 for en gedigen kristendomsorientering,” siger han og tilføjer, at ”det var tider!”

De seneste år har vi i stedet set reduktion efter reduktion, hvad angår både tid og indhold, siger Leif Hjernøe om P1’s trosstof. Samme kritik har lydt fra andre iagttagere, efter det i weekenden kom frem, at programmet ”Mennesker og Tro” lukker.

Det er endnu ikke klart, hvordan det nye program om tro og spiritualitet bliver. I stedet prøver Kristeligt Dagblad her at gennemgå, hvad der helt konkret er sket med kanalens trosdækning de seneste årtier.

P1’s dækning af trosstoffet begynder i 1925, hvor den første gudstjenestetrans- mission blev sendt. Fra 1931 sendte P1 også ”Morgenandagten” fra Københavns Domkirke, og derfra gik der nogle årtier, før de første kirkelige programmer dukkede op i radioen. Det skete i 1975 med ”Ved Dagens Begyndelse”, der fra mandag til fredag blev sendt inden morgennyhederne klokken syv og tog udgangspunkt i et ord ud fra et kristent livssyn. Programmet varede først 10 og senere fem minutter, og dets forkyndende karakter blev i 2002 nedtonet, så det ifølge daværende P1-redaktør Anders Kinch-Jensen kunne indgå i en ny og mere journalistisk sammenhæng, der henvendte sig til 30-50-årige.

”Programmet forsvinder ikke, og det skal fortsat give en ny og personlig vinkel på filosofiske, etiske og religiøse emner, men vi vil nedtone det forkyndelsesmæssige, som af de yngre P1-lyttere kan opfattes som en løftet pegefinger,” forklarede han dengang i Kristeligt Dagblad.

I januar 2007 blev programmet helt nedlagt, da DR fandt det for forkyndende og hellere ville satse på en bredere, mere kritisk dækning af kristendommen, lød det. Beslutningen mødte blandt andet kritik fra seer- og lytterorganisationen KLF, Kirke & Medier, der så det som en degradering af trosstoffet. Anders Kinch-Jensen svarede tilbage i et debatindlæg i Kristeligt Dagblad, at kanalen ønskede en tydelig skelnen mellem journalistiske og forkyndende programmer.

”Som P1 er i dag – og har succes med – så virker det ganske enkelt ikke rigtigt at sætte en talerstol op midt i morgentrafikken og lade bestemte synspunkter få særstatus på den. Det får karakter af at være en lederplads – og det kan ingen være tjent med.”

Tilbage i 1983 kom også programmet ”Søndag Morgen – Om os selv og det, vi tror på”, som blandt andet bestod af samtaler om søndagens prædiketekster. I samme årti blev ”Folk og Kirke” sendt for første gang som et program med nyheder om kirke og tro. ”Søndag Morgen” blev i 1997 erstattet af ”Mennesker og tro”, og godt 10 år senere, i 2008, blev ”Folk og Kirke” skiftet ud med ”Religionsrapport”. Med programmerne gik DR fra et mere snævert syn på kirke og kristendom til at fokusere bredere på ånd, eksistens og religionernes samspil med samfundet.

Samme år blev ”Mennesker og tro” sammenlagt med programmet ”Eksistens” til ”Tro og eksistens”, hvilket blev kritiseret for at være udtryk for en ligegyldighed over for det kirkelige stofområde. Fusionen holdt heller ikke længere, og i 2010 fik lytterne både ”Eksistens” og ”Mennesker og tro” tilbage.

Året efter, i 2011, skete der større ændringer i trosdækningen, da P1 i november blev slået sammen med P2. ”Morgenandagten”, som sammen med højmesserne siden 2001 var blevet sendt på P2, blev nu flyttet fra FM-radio til den digitale DAB- radio og DR 2. Programmet gik fra i gennemsnit at have 43.000 lyttere i 2011 til 13.000 i 2016.

”Mennesker og tro” og ”Religionsrapport” fik i samme omgang halveret sendetiden og blev rykket fra attraktive sendetidspunkter søndag til hverdage. Dette fik landets 10 stifter til for første gang at sende en samlet opfordring til DR om at genoverveje beslutningen om at flytte og skære i trosprogrammerne. De mente ikke, at DR levede op til den nye public service-aftale fra samme år, hvori der stod, at den kristne kulturarv skulle prioriteres. Samme kritik lød fra andre kirkelige iagttagere, hvilket fik DR’s daværende kulturdirektør Morten Hesseldahl til at understrege, at DR var en kulturinstitition og ikke en forkyndende instans.

”Det står tordnende klart, at vi skal formidle den kristne kulturarv, hvilket vi altid har gjort og altid vil gøre, men når man læser Kristeligt Dagblads lederartikler, er opfattelsen, at DR skal styrke fokus på den kristne kulturarv. Men det fremgår ingen steder. Der står, at vi skal formidle den, hvilket er den mest naturlige ting i verden,” sagde han til Kristeligt Dagblad.

Også den daværende direktør i DR Danmark Inger Bach var ude at forklare ændringerne. I et interview til Kristeligt Dagblad blev hun spurgt, om flytningen af ”Morgen- andagten” havde noget med den nye konkurrende kanal Radio24syv at gøre.

”I lyset af, at vi får en dygtig konkurrent, som henvender sig til samme målgruppe som P1, har vi vurderet, at det ikke gavner P1’s morgenflade, hvis vi hver dag har morgenandagt. Det ville betyde et væsentligt fald i lytterandelen, som vil påvirke tilslutningen på P1 resten af dagen,” svarede hun, men understregede, at P1 i den grad havde fokus på kristendom og religion generelt.

”Og det har vi med glæde og begejstring og stort engagement. Vi har en lang række produktioner, som markerer det flot. Der er ’Religionsrapporten’, ’Mennesker og tro’ og højmessen hver søndag for bare at nævne et par stykker. Og det er ikke programmer, vi ønsker at flytte væk fra FM-radioen.”

De seneste store ændringer af P1’s trosstof skete i januar i år, hvor historie- og religionsprogrammet ”Tidsånd” erstattede ”Religionsrapport”. Lukningen af ”Religionsrapport” handlede ifølge kanalchef Thomas Buch- Andersen om at tydeliggøre stofområderne.

”Det vigtige er, at vi har en kanal med et højt journalistisk niveau, med grundig og velresearchet journalistik og plads til ånd, tankevirksomhed og intellektuel aktualitet. Men vores lyttere bevæger sig også, og derfor prøver vi at bevæge os i samme tempo. P1’s kerne, grundkurs og stofområder forbliver de samme, men det er måden, vi dækker dem på, som vi stille og roligt udvikler,” sagde han til avisen dengang.

Nogenlunde samme forklaring lød fra kanalchefen, da det i sidste uge kom frem, at ”Mennesker og tro” også udskiftes med et nyt program om tro og spiritualitet ved årsskiftet. Det handlede om at sikre, at stoffet blev dækket bedst og bredest muligt, så flere finder det relevant for dem, sagde han.

En opgørelse, som DR lavede for Kristeligt Dagblad sidste efterår, viste, at timetallet for tros- og eksistensstof på P1 er gået fra 310 i 2005, til 262 i 2015. Men ifølge P1’s kanalchef Thomas Buch-Andersen skal de timetal ikke stå alene.

”Tros- og religionsdækningen skal ikke kun leve i reservater, men hvor det er relevant. Derfor arbejder vi på at massere det ind, så det er en naturlig del af vores dækning,” sagde han i Kristeligt Dagblad i tirsdags.

Dette får dog næppe radio- og tv-anmelder Leif Hjernøe til at skrive begejstrede mediekommentarer som tilbage i 1990’erne.

”Det er en kedelig tendens, hvis man ikke længere kan orientere sig om radioudsendelsernes indhold på forhånd. Så skal man tænde og håbe på, at der kan komme noget af interesse,” siger han.